top of page

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

De volgende projectcategorie van PRO WORK is “Sociale Verantwoordelijkheid”. Denk hierbij aan; Ontwikkelen en implementeren van een re-integratie structuur en methodologie, die een structurele en duurzame re-integratie mogelijk maakt in de reguliere arbeidsmarkt voor een brede doelgroep; Duurzame ontwikkeling en institutionele versterking van de Surinaamse re-integratie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; Iedereen de kans geven om te leren in een beschermde omgeving; Ontwikkelen van een integrale (digitale) tool voor het valideren van verworven competenties en persoonlijke ontwikkeling; Een competentie gebaseerd toetsingskader, ontwikkeld voor het waarborgen van de voortgang van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften; Workshops voor het verminderen van de generatiekloof tussen ouderen en jongeren en talentontwikkeling voor mogelijke drop-outs.

2022

2004

bottom of page