top of page

IMPACT

Integral Mobilisation Process Applicable Competences Techniques

JAAR: 2002 – 2004

INTERNATIONAAL

PARTNERS: NOSW, COA, GGZ Nederland, LOB Aequor, LOB Ecabo, LOB OVDB, LOB SON (Stichting Kenniscentrum PRO WORK)

AANLEIDING: De re-integratie van werknemers kon een hoop professionalisering gebruiken om de re-integratie makkelijker te maken en natuurlijk het aantal werkelozen terug te dringen.

DOEL: Landelijke implementatie van een nieuwe re-integratie methodiek waarbij bedrijfstak erkenning/kwalificatie en de ontwikkeling, aanpassing van werk- en ontwikkelingsomgeving centraal staat.

RESULTATEN:

  •  Innovatie van re-integratie-instrumenten door de ontwikkeling van nieuwe methoden en standaards voor de herkenning en ontwikkeling van competenties op bedrijfstakniveau;

  •  Innovatie / ontwikkeling van begeleidingsinstrumenten voor de re-integratie van nieuwe en gediscrimineerde doelgroepen binnen de sociale werkvoorziening en het bedrijfsleven;

  •  Onderzoek en toetsing van nieuwe methoden en instrumenten in regionale voorbeeldprojecten waarna een landelijke implementatie en netwerk versterking plaatsvindt;

  •  Per activiteit zijn meetbare, tastbare resultaten te realiseren. 

bottom of page