top of page

EMU PASS

European Metal Union vocational PASSport

JAAR: 2004 – 2006

INTERNATIONAAL

PARTNERS: Kenteq (Stichting Kenniscentrum PRO WORK), Koninklijke Metaalunie, ROC Twente Plus, ROC Friese Poort Opleiding & Training, Noorderpoortcollege, CJ Techniek, ROC-OZL Contracting (Arcus College).

AANLEIDING: De aanleiding van dit project bestaat uit de volgende componenten; Oplopende jeugdwerkloosheid; Grote groepen jongeren zonder startkwalificatie; Technische opleidingen die een zeer hoge uitval vertonen; Aansluiting van leerwegen zijn nu onvoldoende (geen sluitende programmatische aanpak); Wettelijke beperkingen om (risico)jongeren uitsluitend praktijkgericht op te leiden en geen attractief technisch onderwijs.

DOEL: Het ontwikkelen van een integrale aanpak voor het laten doorstromen van 250 risicojongeren naar de metaalsector door hen op innovatieve wijze hun startkwalificatie te laten behalen.

RESULTATEN:

 •  Doorlopende praktijkgerichte leerlijnen tussen VMBO/MBO;

 •  Beoogde doelgroepen (zoveel mogelijk) opleiden in de praktijk en toetsen op reeds aanwezige competenties (curatief);

 •  Nieuwe beroepscompetentie profielen opstellen op startkwalificatieniveau in de metaalsector;

 •  Nieuw programmatisch aanbod voor risicojongeren;

 •  Innovatieve leeromgevingen bij bedrijven creëren;

 •  Ouderen opleiden tot mentor;

 •  Praktijkopdrachten ontwikkelen waarmee competenties kunnen worden vastgesteld;

 •  Vastleggen van competenties in de EMU-pass (beroepenpaspoort);

 •  Ontwikkelen van een ICT kennisinfrastructuur door Kenniscentrum Kenteq;

 •  Niet uitsluitend geaccrediteerde leerbedrijven gebruiken als leeromgeving;

 •  Samenwerking tussen de beroepspraktijk en het beroepsonderwijs.

bottom of page