top of page

SAFE

Special needs Accreditation For Europe

JAAR: 2009 - 2011

INTERNATIONAAL

PARTNERS: TLM (The Learning Machine), National Training Centre LTD, Euroface Consulting s.r.o., Agentur Kopfwerker, AGIFODENT, ATRV, Stichting Kenniscentrum PRO WORK.

AANLEIDING: Een competentie gebaseerd toetsingskader (P-schalen) werd ontworpen door Qualifications and Curriculum Development Agency (QCDA) in het Verenigd Koninkrijk om een ​​middel te creëren voor het bewaken van de voortgang van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die niet in staat zijn om kwalificaties op de ‘normale’ weg te behalen. De P-schalen (Prestatie schalen) worden in de stijl van competentiegerichte kwalificaties geschreven en als zodanig bieden zij een kant en klare structuur aan voor certificering van ook ‘speciale’ leerlingen. In het Verenigd Koninkrijk, heeft The Learning Machine (TLM) een betaalbaar systeem gecreëerd van certificaten op basis van zogenaamde P-schalen, zodat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hun prestaties op dezelfde manier kunnen meten als hun reguliere tegenhangers. De integratie van deze manier van kwalificatie en certificeren is tevens essentieel in de rest van Europa om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften een kans te bieden in de regulieren onderwijsinstellingen.

DOEL: Om betaalbare innovatieve methoden en technieken voor kwalificatie en certificering aan te bieden aan leerlingen met speciale behoeften binnen het EQF (European Qualification Framework). En om zodoende te zorgen, dat deze leerlingen ook reguliere onderwijsinstellingen kunnen bezoeken en niet meer worden uitgesloten van deelname aan deze vorm van onderwijs.

RESULTATEN:

 Meer begrip kweken voor een ontwerp van een competentie gebaseerde kwalificatiestructuur in eenheden van leerresultaten;

  •  Het resultaat via kwalificaties voor leerlingen met speciale behoeften testen en evalueren;

  •  Het EQF ondersteunen met een MBO e-learning programma voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op basis van het ECVET principe;

  •  Om de belemmeringen voor de formele kwalificaties te verlagen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Meer Info?

bottom of page