top of page

PARASKILLS COMPETITION

JAAR: 2014 – 2017

INTERNATIONAAL

PARTNERS: Skills Netherlands (NL), Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH (GE), Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati (IT), Natsionalen Ucheben Tsentar (BG), Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje (SL), Euroface Consulting s.r.o. (CZ) and Stichting Kenniscentrum Pro Work (NL).

AANLEIDING: Het consortium zal beroepenwedstrijden voor mensen met een handicap ontwikkelen;

 •  Verhoging van de sociaaleconomische participatie van werknemers met een handicap op een gestructureerde en duurzame manier;

 •  Verbeteren van ‘levenslang leren’ mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking;

 •  Verbetering van het imago en de stereotypen van gehandicapte werknemers. Het bewijs dat zij betrouwbaar en waardevolle leden van de beroepsbevolking zijn en niet alleen in aanmerking komen voor beschutte werkplekken, maar ook voor plekken in de open arbeidsmarkt;

 •  Verlagen van de terughoudendheid van reguliere organisaties om mensen in dienst te nemen met een arbeidshandicap en daarmee de kloof verminderen tussen mensen met een handicap en de arbeidsmarkt;

 •  Het verbeteren van de basis- en beroepsvaardigheden van werknemers met een handicap;

 •  Het verbeteren van de informatie en communicatie tussen de open arbeidsmarkt en de mensen met een handicap;

 •  Verdere ontwikkeling van de “P-Scale” certificatiesysteem (UK-geaccrediteerde beoordeling en certificatie van mensen met beperkingen);

 •  Het verhogen van de formele certificering (ECVET) voor mensen met een handicap met een verwijzing naar het Europees kwalificatiekader;

 •  Het maken van een format voor vaardigheidswedstrijden als basis voor terugkerende wedstrijden;

 Het creëren van rolmodellen voor mensen met een arbeidshandicap.

 

DOEL: De reeds bestaande ideeën voor internationale beroepenwedstrijden voor mensen zonder handicap vertalen naar internationale beroepenwedstrijden voor diegene met een (geestelijke of lichamelijke) handicap.


RESULTATEN:

 

 •  Het organiseren van 6 nationale try-outs en 1 Europese beroepenwedstrijd (verwachte aantal bezoekers: 100);

 •  Het maken van een basis voor de (tweejaarlijkse) terugkerende Para beroepenwedstrijden, met (SW) werknemers (met een arbeidshandicap) uit 6 verschillende landen;

 •  6-12 SW bedrijven zullen per land toetreden tot de Para Skills wedstrijden

 •  Ca. 80 kandidaten (SW medewerkers) uit 4-6 verschillende beroepssectoren zullen deelnemen aan een beroepenwedstrijd en zullen tijdens de try-outs te concurreren en 40 kandidaten zullen tijdens de internationale Para Skills Competitions (PSC) met elkaar concurreren;

 •  Alle 80 kandidaten van de PSC's (nationaal en internationaal) zullen worden beoordeeld en zullen worden gecertificeerd (met gebruik van de P-Scales);

 •  Ten minste 20 beoordelaars in verschillende landen zullen worden opgeleid (train-de-trainer) op de P-Scale methode en certificering;

 •  Ten minste 30 trainers / coaches zijn betrokken bij de workshops (uitwisseling en overdracht van kennis);

 •  Ten minste 15 werkgevers zijn betrokken bij het project;

 •  Een workshop in ieder partnerland (totale verwachte aantal bezoekers: 20 per land), 1 webinar, het creëren van een website, brochures, 6-maandelijkse nieuwsbrieven, en gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en andere media zoals televisie om de resultaten te verspreiden;

 •  Verspreiden van de resultaten van het project naar 20 landen en verschillende doelgroepen (SW bedrijven, werkgevers, beleidsmakers, etc.).

Meer Info?

Facebook

SKILLS+ NATIONAL COMPETITIONS - 17/01/2017 

 

 

On the 17th of January 2017, the SKILLS+ National Competitions in the categories green jobs and hospitality (incl. catering) took place in Burgh-Haamstede. Upon arrival, the participants, buddies and judges were treated to a nice lunch after which everyone had some time to calm their nerves and get acquainted with their workplaces.

It was a neck and neck race for both categories as all teams performed at such a high level and were able to showcase their talents in front of family members, job coaches, the alderman of the local city council and other visitors of the event attended by over 50 people.

Judges had a hard time deciding who won as the scores were quite close, but of course there are always teams that performed slightly better.

The proud winner of the category hospitality (incl. catering) was Spelderholt Academie while the winner of the category green jobs was de Zuidhoek.

The event was covered by written press, radio and online tv (please find the links below plus attachments).

By winning the national competitions they have qualified to compete in the European Competitions, which will be held on the 16th of March 2017 in the RAI in Amsterdam.

 

 

 

Facebook photo album:

 

https://www.facebook.com/pg/paraskillscompetitions/photos/?tab=album&album_id=1638026146501924

 

Articles:

 

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/teams-zuidhoek-en-spelderholt-eerste-bij-skills-plus-video-1.6836205

 

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/beekbergen/team-spelderholt-uit-beekbergen-eerste-bij-skills-plus-1.6836413#.WH9OPEPSq3o.email

 

Video:

 

https://www.youtube.com/watch?v=1CzrJpCxoIo&app=desktop

bottom of page