top of page

PC IMPRESS

JAAR: 2014 – 2017

INTERNATIONAAL

PARTNERS: ADICE (FR), Fundacja VCC (PL),  STEP Stage within European Programmes (ES), Centro Studi ed iniziative Europeo (IT), Stichting Kenniscentrum Pro Work (NL).

AANLEIDING: PC IMPRESS is een project wat gaat over internationale mobiliteit. Internationale mobiliteit wordt nu beschouwd -in heel Europa- als een nieuwe, niet formele onderwijs mogelijkheid voor mensen om nieuwe persoonlijke maar ook professionele vaardigheden incl. nieuwe ervaringen te bewerkstelligen. Het wordt gezien als een zeer goede en belangrijke niet-formele manier van onderwijs wat ervaring biedt aan mensen (algemeen voor mensen met minder kansen) om hun sociale en professionele mogelijkheden te vergroten. Verschillende programma's van internationale mobiliteit bestaan al (met dank aan institutionele ondersteuning op lokaal, nationaal en Europees niveau), dat is een bewijs van het belang van deze mogelijkheden in onze globale wereld en maatschappij. Maar toch is er een echt gebrek aan instrumenten en methoden om mensen te helpen om te profiteren en om dergelijke internationale ervaring na hun terugkeer te bevorderen.

DOEL: Verhoog concrete waarden als (‘zachte’) vaardigheden, een open houding, zelfvertrouwen en meer d.m.v. een mobiliteit ervaring van mensen met minder kansen (werklozen, allochtonen etc) om hun kansen op de huidige arbeidsmarkt te vergroten.

RESULTATEN:

 • Instrumenten en modules uitwisselingen: Ten eerste, alle Europese partners delen hun bestaande instrumenten en methoden in elk Europees land betrokken bij het consortium, die te maken hebben met  internationale mobiliteit;

 •  Realisatie van een aantal concrete instrumenten, die gebruikt kunnen worden door de begunstigden (deelnemers van internationale projecten mobiliteit);

 •  Lijst van bestaande instrumenten en methoden op het gebied van kapitalisatie en de bevordering van internationale mobiliteit binnen Europa (in de 5 betrokken landen);

 •  Een portfolio omtrent vaardigheden van de deelnemer om alle competenties te kapitaliseren en geleerde kennis en ontwikkeling tijdens de internationale mobiliteiten van het project te analyseren en het verschil signaleren tussen de situatie voor en na het internationale mobiliteit project;

 •  Het creëren van een innovatief IT instrument omtrent de behoeften op de arbeidsmarkt (om deze te matchen met de pogingen van de begunstigden terug te komen op de arbeidsmarkt na het internationale mobiliteit project);

 •  Online platform om instrumenten en methoden te verzamelen zowel omtrent formeel en niet formeel leren van werknemers (en andere informatie van bijvoorbeeld lokale, nationale en Europese organisaties / instellingen gekoppeld aan sociale integratie, werkgelegenheid en internationale mobiliteit) en dit te delen;

 •  Een kader scheppen voor interviews (voor werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt n.a.v. internationale mobiliteit);

 •  Praktische gids omtrent internationale mobiliteit en zijn/haar begunstigden.

Meer Info?

DOWNLOAD GEBIED:

- Het Skills Portfolio

- De lijst van bestaande tools

- Handboek voor evaluatie

en waardebepalingen

bijeenkomsten met deelnemers

na hun mobiliteit

- Europese kerncompetenties

 en arbeidsmarkt

ARTIKELEN:

Artikel 1

Lijst met bestaande tools

Een mobiliteitservaring is de beste manier om zowel persoonlijk als professioneel te groeien. Vrijwilligerswerk of werkervaring opdoen in het buitenland zijn van toegevoegde waarde, aangezien het in een andere culturele context plaatsvindt, je tegen grenzen aan loopt en deze leert te overwinnen en nieuwe vaardigheden op doet. Bovendien is een mobiliteitservaring in het buitenland ook een goede kans om jezelf te begrijpen en na te denken over persoonlijke en professionele perspectieven en de toekomst.

De PC IMPRESS “Lijst van bestaande tools en methodes voor waardebepaling” na een mobiliteit verzamelt alle Europese tools over waardebepaling en is gericht op organisaties die werkzaam zijn op het gebied van internationale samenwerking.

Het is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Pools, Italiaans, Spaans en Frans en is te download in het download-gebied hierboven.

Artikel 2

Europese kerncompetenties en arbeidsmarkt

Neem je deel aan internationale mobiliteiten voor (jong)volwassenen als zendende of hostende organisatie? Of ben je van plan zelf aan een mobiliteit deel te nemen? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in dit rapport over verwachtingen van werkgevers, waar de resultaten van enquêtes in verwerkt zijn van werkgevers uit 5 landen (Frankrijk, Italië, Polen, Spanje en Nederland). Het doel van dit onderzoek was het beter inzicht krijgen in de verwachtingen van werkgevers over kerncompetenties.

De werkgevers gaven hun mening over verschillende vaardigheden: bereidheid om te leren, doorzettingsvermogen, moeilijkheden, tolerantie en flexibiliteit, zelfbeheersing, professioneel gedrag, project management, teamwork, culturele gevoeligheid en communicatie in de moedertaal en in een vreemde taal.

Het resultaat van de study is te downloaden in het downloadgebied hierboven of via het online ‘Your Competences” platform www.youtcompetences.com.

Het “Your Competences” platform is een output van het Erasmus+ project PC IMPRESS. Project Partners (PRO WORK, ADICE, VCC, STEP, en CESIE) ontwikkelden dit platform om deelnemers en projectmanagers te ondersteunen tijdens hun mobiliteitservaring zoals EVS, Erasmus+ KA1 uitwisselingen, stages en meer!

Artikel 3

Toolbox

Deelnemer aan internationale mobiliteiten voor (jong)volwassenen als zendende of ontvangende organisatie? Van plan zelf aan een mobiliteit deel te nemen? Dan zou de ‘Toolbox’ je misschien kunnen helpen tijdens de mobiliteitsproject! Hier wordt een verdeling gemaakt van drie periodes, ‘voor’, ‘tijdens’ en ‘na’ de mobiliteit en voor elke periode kan je verschillende hulpmiddelen vinden.

De Toolbox verwijst naar de volgende hulpmiddelen die kunnen ondersteunen tijdens een mobiliteitsproject:
• Links naar taaltoetsen die de taalvaardigheid van deelnemers evalueren;
• Een link naar de beschikbare tools voor het evalueren en op waarde inschatten van vaardigheden opgedaan en ontwikkeld tijdens een mobiliteitsproject;
• En een handleiding voor een evaluatie- en waarderingsinterview waar deelnemers aan mee doen nadat zij terugkeren van een mobiliteit.

Je kunt de Toolbox vinden op het online ‘Your Competences’ platform: https://yourcompetences.com/nl/attentes-des-employeurs/

Het ‘Your Competences’ platform is een output van het Erasmus+ PC IMPRESS project. De project partners (PRO WORK, ADICE, CESIE, STEP, VCC) ontwikkelden dit innovatieve platform dat deelnemers en project managers van mobiliteiten (zoals EVS, Erasmus+ KA1, stages en meer) kan ondersteunen.

 

Artikel 4

Online platform voor waardebepaling en promotie van internationale mobiliteitsprojecten

Het online platform is de plaats waar relevante methodologieën, nuttige tools, materialen, informatie en documenten verzameld zijn, daarnaast is iedere intellectual output van het project er te downloaden. Dit platform voor mobiliteitservaringen kan worden gebruikt door project managers en deelnemers betrokken bij een mobiliteit in het buitenland. Het hoofddoel is hen te helpen de vaardigheden opgedaan tijdens de mobiliteit te verwoorden nadat de deelnemer is teruggekeerd van de Europese mobiliteit.

 

Het doel is de projectmanager en de deelnemers te ondersteunen bij de waardebepaling en valorisatie van de vaardigheden opgedaan tijdens een internationaal mobiliteitsproject. Het online platform zal het hele proces vergemakkelijken.

 

Het mobiliteitsplatform ‘Your Competences’ bevat het volgende:

 

 • Klik op "Lees meer +" om de presentatie van het project en informatie van de verschillende partners te openen.

 • Beschrijving van de 8 kerncompetenties in de Europese Unie. Met deze kerncompetenties kan de deelnemer zijn/haar vaardigheden in verschillende situaties evalueren (nuttig tijdens het voorbereiden van een sollicitatiegesprek of bij het opstellen van een CV)

 • Vaardigheden woordenboek: werkwoorden gekoppeld aan vaardigheden die de deelnemer helpen bij het opstellen van een CV of het voorbereiden van een sollicitatiegesprek

 • Een SKILLS PORTFOLIO maken. Dit stelt de betrokkenen van een mobiliteitsproject in staat om hun vaardigheden te beoordelen en te waarderen voor, tijdens en na hun internationale mobiliteit in het buitenland

 • Tools om internationale mobiliteiten aan te tonen: Geeft belanghebbenden toegang tot alle documenten die in een project zijn gecreëerd en helpt daarmee de project manager om hun deelnemers te ondersteunen bij het waarderen van hun vaardigheden.

 • Een toolbox waar de deelnemers en de projectmanagers links naar een taaltest, links naar de beschikbare tools voor het evalueren en kapitaliseren van vaardigheden en een handleiding voor de evaluatie en kapitalisatie interviews kunnen vinden.

 • Bij terugkeer van een mobiliteit: In dit gedeelte is een presentatie van de evaluatie te vinden.

 • Verwachtingen van werkgevers: In dit gedeelte worden de resultaten getoond van enquêtes uitgevoerd onder 100 werkgevers in 5 landen (Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, Nederland).

Bezoek het platform op www.yourcompetences.com

Artikel 5

Skills Portfolio

Het SKILLS Portfolio is gemaakt als tool voor zelfevaluatie, carrièreplanning en als voorbereiding op sollicitatiegesprekken. Organisaties werkzaam in internationale mobiliteiten, werkgevers, opleidingscentra en deelnemers die al aan een mobiliteitsproject hebben deelgenomen kunnen na hun terugkeer van een internationale mobiliteit gebruik maken van de tool.

Het is ontworpen om jonge mensen te ondersteunen tijdens internationale mobiliteitsprojecten. Het brengt de vaardigheden in kaart die tijdens het mobiliteitsprogramma zijn opgedaan. Het is een persoonlijke documentatie van opgedane ervaring, vaardigheden en prestaties reflecteert.

De meeste deelnemers hebben moeite met het onder woorden brengen van opgedane kennis en vaardigheden. Afgestudeerden absorberen veel informatie die niet geïntegreerd is met kennis en competenties die worden verkregen door werk- en levenservaring. Het is heel belangrijk dat de deelnemer weet hoe hij de vaardigheden kan presenteren en uitleggen in hun carrière pad, sollicitatiegesprekken en andere gesprekken over toekomstige carrièremogelijkheden.

De Skills Portfolio bestaat uit een beschrijving van de vaardigheden gecategoriseerd per kerncompetentie. Zij geven antwoord op statements die de competentie aan kunnen tonen. Er kan ook om een concreet voorbeeld gevraagd worden wat aantoont dat de competentie verworven is, hetzij tijdens eerdere ervaringen of tijdens het mobiliteitsproject. Het doel is om te denken aan concrete voorbeelden die bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek kunnen aantonen hoe het met de verworven competentie staat en om de meerwaarde van het mobiliteitsproject duidelijk te communiceren. De documenten zijn verdeeld: voor mobiliteit, tijdens mobiliteit, na mobiliteit en vaardigheden woordenlijst.

Artikel 6

Handboek voor evaluatie en waardebepaling bijeenkomsten

Deze tool is een praktisch handboek die alle gemaakte tools bevat gemaakt binnen het PC IMPRESS project. Het geeft uitleg over hoe de tools te gebruiken. Het handboek beschrijft de methoden, hulpmiddelen en het kader voor niet-formele opleiders / managers om mobiliteitsprojecten na terugkeer vanuit het buitenland te ondersteunen. Het helpt de ervaring te optimaliseren en bevorderen en help professionele en persoonlijke inclusie vergemakkelijken. Dit handboek is nuttig voor alle organisaties die ondersteuning bieden aan deelnemers van buitenland ervaringen.

 

Het is speciaal gemaakt voor project managers die deelnemers aan een internationaal mobiliteitsprogramma begeleiden. Dit handboek geeft een korte uitleg over de tools, methodologieën en documenten die zijn gecreëerd binnen het PC IMPRESS project welke zijn gericht op het bieden van ondersteuning bij het onder woorden brengen en beseffen van de waarde van opgedane kennis en competenties tijdens de buitenlandervaring van een deelnemer.

 

Dit handboek richt zich ook op de deelnemers zelf en helpt hen te bepalen welke tools relevant voor hen zijn en vaardigheden te verbeteren, herkennen en inzicht te krijgen in de verwachtingen van de arbeidsmarkt.

 

Het Skills Portfolio is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Pools, Italiaans, Spaans en Frans en is te downloaden via www.yourcompetences.com

 

Het ‘Your Competences’ platform is een output van het Erasmus+ PC IMPRESS project. De project partners (PRO WORK, ADICE, CESIE, STEP, VCC) ontwikkelden dit innovatieve platform dat deelnemers en project managers van mobiliteiten (zoals EVS, Erasmus+ KA1, stages en meer) kan ondersteunen.

bottom of page