top of page

ART - Kunst en cultuur Opgenomen voor de eeuwigheid

Art-Logo.png

JAAR: 2021 - 2023

INTERNATIONAAL

PARTNERS:

Sinergia Società Cooperativa Sociale,Italië:  ArteveldeHogeschool, België: Euroface Consulting s.r.o. Tjechische Republiek, Siglo22, Spanje


AANLEIDING: 

Het ART-project maakt een deel van de internationale museumwereld en andere culturele/religieuze instellingen bereikbaar voor een Europa brede doelgroep: leerlingen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. De huidige situatie met Covid heeft effect op de mobiliteit van iedereen, maar ook van leerlingen en docenten. Maar ook hebben leerlingen niet altijd de mogelijkheid (tijd), interesse (mind-set) en middelen (geld) om fysiek meerdere locaties in een korte tijd te bezoeken. Met de ART VR -methodiek gaat de (museum) “wereld” voor hen open.  Het ART-project verbindt Virtual Reality (VR)-methodiek aan wereldburgerschaps- en kunstonderwijs. VR maakt het mogelijk om een 3D-wereld te simuleren, die ons helemaal omsluit. Zo lijkt het of we ‘echt’ op een andere plek zijn terwijl we daarvoor de deur niet uit hoeven. Middels verschillende opnames van musea, (tijdelijke) tentoonstellingen, historische en/of culturele gebouwen (van religieuze aard) krijgen de leerlingen niet alleen een prachtig beeld van verschillende musea, allerlei soorten kunst en geschiedenis. Maar krijgen zij ook verschillende opdrachten en uitleg aangeboden en worden zij onderwezen aangaande hun eigen actieve bijdrage aan het wereldburgerschap anno 2021. Een prachtige combinatie, die de wereld van ver, dichtbij brengt. Hierdoor ontstaat er bij de leerling beter begrip van de wereld om hen heen, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen kunnen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Die oriëntatie houdt niet op bij de landsgrenzen.  .

ART-doelstellingen zijn:

Een ART Conceptueel raamwerk inclusief Behoefteanalys

Een ART Basis- en voortgangstoets  +  ART EU badge

Een ART Online platform + app realisatie incl. VR-leermiddelen

Een ART handboek en ART pilots 

Voor de website klik hier!

bottom of page