top of page

TENDER

Tender Logo_edited.png

JAAR: 2019 - 2022

INTERNATIONAAL

PARTNERS:

Euroface Consulting s.r.o. (CZ), Fundacion Siglo22 (ES), JKVG (BE),  Consortio Social Lab (IT),

Stichting Kenniscentrum Pro Work (NL).


AANLEIDING: 

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat werkt, neemt geleidelijk toe. Het TENDER-project verwacht meer kansen voor mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. Het biedt een oplossing voor de toenemende tekorten in verschillende sectoren (inclusief onderwijs en zorg).

DOEL:

Tussenpersonen hebben betere afstemmingsopties nodig op basis van meer specifieke parameters. Parameters die beter omgaan met het potentieel en de mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking.

Het project levert:

• De werkbare parameters die nodig zijn om een ​​match te bereiken. In tegenstelling tot de reeds bestaande parameters voor hard en soft skills, ervaring en transversale vaardigheden, zijn deze parameters voornamelijk gebaseerd op omgevingsflexibiliteit (in hoeverre u in een specifieke omgeving kunt functioneren);

• Inzicht hebben in de manier waarop de vraag moet worden geformuleerd, die leidt tot de tewerkstelling van een werkzoekende met een functiebeperking. Niet alle banen zijn direct geschikt voor de werkzoekende met een arbeidsbeperking. Soms is deeltijdwerk beter of zijn de eisen die aan de competenties en de flexibiliteit van het milieu worden gesteld niet geschikt.

RESULTATEN: 

  • Het project heeft een impact op werkzoekenden met een functiebeperking, bedrijven en organisaties met vacatures. Het project heeft ook invloed op het systeem van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt als geheel en dus op een mentaliteitsverandering. Daarnaast worden vacatures vervuld door mensen die nog een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

 

  • Het TENDER-project bevordert de individuele match tussen reguliere vacatures en werkzoekenden met een handicap via intermediairs. De prioriteiten zijn inclusie en professionalisering voor die specifieke doelgroep. Het project levert:

1) Een webapplicatie om de doelgroep zichtbaar te maken met een persoonsprofiel.

2) Een methode waarmee tussenpersonen werkgevers ondersteunen bij het opstellen van een vacatureprofiel dat aansluit bij de doelgroep.

3) Een zodanige lay-out van de webapplicatie dat tussenpersonen kunnen matchen tussen een vacatureprofiel en een persoonsprofiel.

  • Gebaseerd op 6 deelnemende landen waarin elk land 15 intermediairs bereikt met het masterclass-programma: we willen ervoor zorgen dat elke betrokken intermediair 5 succesvolle wedstrijden maakt door het gebruik van de instrumenten. Het doel is dus om via de instrumenten in totaal 450 mensen op afstand te krijgen van de arbeidsmarkt in de betreffende landen.

Meer Info volgt!

bottom of page