top of page

STRUCTUUR

JAAR: 2004 – 2006

INTERNATIONAAL

PARTNERS: Cedris, Kenteq (Stichting Kenniscentrum PRO WORK), Ekabo, Kenniscentrum EVC, LOVO, CWI, IIP.nl/Syntens.

AANLEIDING: Het geringe aantal deelnemers aan de ondergrens van de arbeidsmarkt, dat destijds geen duurzame uitstroom had naar de reguliere arbeidsmarkt.

DOEL: Landelijke ontwikkeling en implementatie van een integrale re-integratiestructuur en -methodiek waarin voor een brede doelgroep een structurele en duurzame re-integratie naar de reguliere arbeidsmarkt centraal staat.

RESULTATEN:

 

  •  Digitaal Re-integratie Platform Nederland (en EU, i.s.m. Transnationale partners) / digitaal vormgegeven overkoepelend re-integratieconcept (database georiënteerd, flexibel);

  •  Digitaal, integraal analyse- en diagnose instrumentarium, gebaseerd op: Elders Verworven Competenties (EVC), Beroepscompetenties, Assessment, Indicatiestelling;

  •  Digitaal, integraal POP/IOP instrumentarium, in relatie tot ontwikkelingskansen van educatieve- en beroepscompetenties, breed inzetbaar;

  •  Nieuw EVC (Eerder Verworven Competenties) Totaal instrument, toepasbaar voor doelgroepen zonder startkwalificatie en voor alle functiegroepen binnen de SW sector;

  •  Elektronische leermiddelenbank;

  •  Richtlijnen voor inzetten ouderenbeleid; formulering van een structureel en duurzaam ouderenbeleid binnen de SW, gericht op duurzame uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt;

  •  4 bedrijven gecertificeerd conform de richtlijnen van "Investors in People" (IiP).

bottom of page