top of page

DIGI--TAAL

JAAR: 2016 – 2018

 

NATIONAAL

 

PARTNERS: Gemeente Schouwen-Duiveland, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelde regio, Taalhuis Goes, Taalambassadeurs Zeeland, Stichting Kenniscentrum Pro Work,

 

AANLEIDING: Het blijkt, dat de Gemeente Schouwen-Duiveland op dit moment geen actief eigen beleid heeft omtrent het aanpakken van laaggeletterdheid binnen de Gemeente, maar dat zij vooral meeliften op regionale plannen (taaltrajecten binnen MBO Scalda op Walcheren, taalcursussen van het ‘Taalhuis’ in Goes en computerlessen in bibliotheken op Noord-/Zuid-Beveland en Zeeuws Vlaanderen – allen niet gevestigd op Schouwen-Duiveland!).

 

DOEL: Het te ontwikkelen instrument | DIGI - TAAL |, is een instrument waarbij digitale vaardigheden eenvoudig aan te leren zijn, de maatschappelijke participatie verhoogt én de laaggeletterdheid aanpakt. Het is een online platform, waar middels eenvoudige pictogrammen, uitleg via de ‘flipped classroom’ methode (waarbij klassieke instructies online worden aangeboden in de vorm van filmpjes met gesproken uitleg), en door middel van opdrachten de doelgroep(en) wegwijs wordt gemaakt in de digitale wereld (inclusief het vergroten van hun taalvaardigheid!) en alles wat deze te bieden heeft. Een dergelijke complete aanbieding, waar taal verbonden is aan maatschappelijk relevante thema’s, beschikbaar onder één ‘online-dak’ voor de  specifieke doelgroep laaggeletterde jong (volwassenen) met een afstand tot de samenleving, wordt nog niet aangeboden. Een platform als dit, biedt een nieuwe vorm van taalscholing en is dé uitgelezen kans om betrokkenheid, participatie en inclusie van kwetsbare burgers in alle lagen van de bevolking te bewerkstelligen. We leven immers in een informatie samenleving, die voornamelijk vorm wordt gegeven middels de digitale weg (lees: het internet, de mobiele telefoon en andere moderne toepassingen). Zo zal de digitalisering van alle overheidsdiensten plaatsvinden in 2017, waardoor het ontbreken van praktische kennis omtrent dit medium voor sociale zaken ofwel maatschappelijk relevante kwesties (voornamelijk bij de laaggeletterde doelgroep) simpelweg een achterstand in hun maatschappelijke participatie betekent. Wanneer er daarnaast ook sprake is van laaggeletterdheid, kun je spreken over een extra belemmering om volwaardig te participeren in de samenleving. 

 

RESULTATEN : Het platform | DIGI - TAAL | biedt een verbinding tussen taal én IT-vaardigheden binnen een maatschappelijk kader. | DIGI - TAAL | moet een web-gebaseerde leeromgeving worden, waar door middel van 8 tot 10 pictogrammen, de doelgroep – op de eerste plaats burger – wegwijs wordt gemaakt in de digitale dienstverlening of de zogenaamde “(digi-)taal” van allerlei publieke diensten waaronder de overheid, zorginstellingen, woningcorporaties, energieleveranciers, onderwijsinstellingen en belastingdienst. Daarnaast zal de focus liggen op het aanleren van taalvaardigheid.    De resultaten kunnen onder worden verdeeld in 4 elementen;        

 

  • De toename in taalvaardigheid kan als eerste worden onderscheiden als onderdeel van het platform (middels (bestaande) digitale oefeningen om de taalvaardigheid te verbeteren én het aanleren van taalbegrippen in de audiovisuele ‘i-Flips’ gemaakt per onderwerp). 

  • Het tweede is het vergroten van IT-vaardigheden (middels de ‘i-Flip’ worden digitale (publieke) diensten uitgelegd (horen, zien en lezen) aan de laaggeletterde – denk hierbij aan online-aanvragen doen, inloggen, informatie zoeken, inzicht krijgen in zorg, subsidies, onderwijs, overheidsdiensten etc.).

  • Ten derde is een toename bewerkstelligen in de kennis omtrent publieke diensten belangrijk, hierboven tevens benoemd (de laaggeletterde komt in contact met de “(digi-)taal” van onder meer diensten van de overheid, zorginstellingen, woningcorporaties, energieleveranciers, onderwijsinstellingen en belastingdienst etc.).     

  • Ten slotte kan als algemeen doel of innovatie worden gesteld, dat middels dit platform de maatschappelijke participatie van de doelgroep toeneemt, omdat niet alleen de mate van taalvaardigheid, maar tevens de computervaardigheden en de notie van publieke diensten wordt vergroot. 

Meer info?

bottom of page