top of page
  • Instagram_Logo
  • Facebook_Logo
  • Twitter_Logo
  • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

Tijdens de levenscyclus van het project streven de partners naar diverse resultaten:

1. Een complete toolkit voor leerkrachten, gericht op de "Big 6" elementen - lichaamsbeweging, slaap, beeldschermtijd, alcohol en tabak, en gezonde voeding. Deze toolkit bevat lesmateriaal en activiteiten voor integratie in het onderwijs.

2. Een webapplicatie met een visuele interface vergelijkbaar met ClassDojo, gericht op de "Big 6" elementen, om leerlingen op een boeiende manier te helpen een gezondere levensstijl aan te leren.

3. Een cursus op een Learning Management System die nuttige kennis bevat over het onderwijzen van lichamelijke opvoeding met digitale tools, inclusief de "Big 6" elementen.

DOELSTELLINGEN:

Het project heeft als doel een educatieve interventie op mobiele apparaten te testen, gericht op tieners, om lichaamsbeweging te bevorderen door:

1. Bewustwording te creëren over het belang van lichaamsbeweging en gezonde gewoonten.

2. Docenten lichamelijke opvoeding te ondersteunen bij het ontwikkelen van motiverende lessen.

3. De gewoonte van dagelijkse lichaamsbeweging te bevorderen en tieners bewuster te maken van het belang ervan.

4. Een leuke en aantrekkelijke mobiele applicatie te ontwikkelen op basis van gamification om tieners te motiveren om actief te zijn.

FITeens

JAAR:
2022 - 2024

Bevordering van fysieke activiteit en gezonde gewoonten bij inactieve tieners.

PARTNERS:

Lead:

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA,
(ES)

INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM,
(PT)
TARTU ULIKOOL,
(ES)

JAITEK,

(ES)
INNOVENTUM OY,
(FL)
Stichting Kenniscentrum PRO WORK

(NL)
 

Tijdens de levenscyclus van het project streven de partners naar diverse resultaten:

1. Een complete toolkit voor leerkrachten, gericht op de "Big 6" elementen - lichaamsbeweging, slaap, beeldschermtijd, alcohol en tabak, en gezonde voeding. Deze toolkit bevat lesmateriaal en activiteiten voor integratie in het onderwijs.

2. Een webapplicatie met een visuele interface vergelijkbaar met ClassDojo, gericht op de "Big 6" elementen, om leerlingen op een boeiende manier te helpen een gezondere levensstijl aan te leren.

3. Een cursus op een Learning Management System die nuttige kennis bevat over het onderwijzen van lichamelijke opvoeding met digitale tools, inclusief de "Big 6" elementen.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Het project heeft als doel een educatieve interventie op mobiele apparaten te testen, gericht op tieners, om lichaamsbeweging te bevorderen door:

1. Bewustwording te creëren over het belang van lichaamsbeweging en gezonde gewoonten.

2. Docenten lichamelijke opvoeding te ondersteunen bij het ontwikkelen van motiverende lessen.

3. De gewoonte van dagelijkse lichaamsbeweging te bevorderen en tieners bewuster te maken van het belang ervan.

4. Een leuke en aantrekkelijke mobiele applicatie te ontwikkelen op basis van gamification om tieners te motiveren om actief te zijn.

PARTNERS:

Lead:

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA,
(SP)

INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM,
(PT)
TARTU ULIKOOL,
(ES)

JAITEK,

(ES)
INNOVENTUM OY,
(FL)
Stichting Kenniscentrum PRO WORK

(NL)

Bevordering van fysieke activiteit en gezonde gewoonten bij inactieve tieners.

JAAR:
2022 - 2024

FITeens

Tijdens de levenscyclus van het project streven de partners naar diverse resultaten:

1. Een complete toolkit voor leerkrachten, gericht op de "Big 6" elementen - lichaamsbeweging, slaap, beeldschermtijd, alcohol en tabak, en gezonde voeding. Deze toolkit bevat lesmateriaal en activiteiten voor integratie in het onderwijs.

2. Een webapplicatie met een visuele interface vergelijkbaar met ClassDojo, gericht op de "Big 6" elementen, om leerlingen op een boeiende manier te helpen een gezondere levensstijl aan te leren.

3. Een cursus op een Learning Management System die nuttige kennis bevat over het onderwijzen van lichamelijke opvoeding met digitale tools, inclusief de "Big 6" elementen.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Het project heeft als doel een educatieve interventie op mobiele apparaten te testen, gericht op tieners, om lichaamsbeweging te bevorderen door:

1. Bewustwording te creëren over het belang van lichaamsbeweging en gezonde gewoonten.

2. Docenten lichamelijke opvoeding te ondersteunen bij het ontwikkelen van motiverende lessen.

3. De gewoonte van dagelijkse lichaamsbeweging te bevorderen en tieners bewuster te maken van het belang ervan.

4. Een leuke en aantrekkelijke mobiele applicatie te ontwikkelen op basis van gamification om tieners te motiveren om actief te zijn.

Bevordering van fysieke activiteit en gezonde gewoonten bij inactieve tieners.

JAAR:
2022 - 2024

FITeens

PARTNERS:

Lead:

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA,
(SP)

INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM,
(PT)
TARTU ULIKOOL,
(ES)

JAITEK,

(ES)
INNOVENTUM OY,
(FL)
Stichting Kenniscentrum PRO WORK

(NL)

PARTNERS:

Lead:

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA,
(SP)

INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM,
(PT)
TARTU ULIKOOL,
(ES)

JAITEK,

(ES)
INNOVENTUM OY,
(FL)
Stichting Kenniscentrum PRO WORK

(NL)