top of page
  • Instagram_Logo
  • Facebook_Logo
  • Twitter_Logo
  • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

Het project leverde tastbare resultaten op. Naast het gemeenschappelijke kader en de online meetmethode, werden er 6 nieuwsbrieven verspreid, een projectlogo ontworpen, digitale toolkit videolessen geproduceerd en een actieve website gelanceerd. Daarnaast is er een evaluatierapport opgesteld, werden 6 workshops georganiseerd, werkten 7 lokale vrijwilligerscommissies mee en werden er Europass mobiliteitscertificaten uitgereikt. De afsluiting werd gevierd met een multiplicatorconferentie waar de projectresultaten aan 236 lokale deelnemers werden gepresenteerd.

Kortom, DIGGING heeft niet alleen digitale vaardigheden van toekomstige leerkrachten verbeterd, maar ook waardevolle leermiddelen en hulpmiddelen voor docenten gecreëerd. Dit project draagt bij aan beter voorbereide leerlingen op de digitale uitdagingen van de 21e eeuw.

DOELSTELLINGEN:

Het DIGGING-project pakt de digitale vaardigheden van toekomstige basisschoolleraren aan. Om dit te bereiken,ontwikkelde het project een gemeenschappelijk kader voor digitale competenties, zodat alle deelnemende landen op dezelfde pagina zitten. Vervolgens creëerden ze een online platform om de ontwikkeling van digitale vaardigheden te meten en te volgen. Docenten kregen trainingen en begeleiding over hoe ze digitale vaardigheden in hun lessen kunnen integreren, zodat toekomstige leerkrachten deze kennis op hun beurt weer kunnen doorgeven. Ten slotte is er een online opslagplaats met leermiddelen over digitale vaardigheden gemaakt, zodat docenten gemakkelijk inspiratie en materiaal kunnen vinden.

DIGGING

JAAR:
2022 - 2024

(DIGital competences for engaGING future educators).

PARTNERS:

Lead:

Universidad de Malaga,
(ES)

F22,

(ES)

ULATVIA,

(LV)

CARDET,

(CY),

UPATRAS,

(GR)

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA,

(HU)

PRO WORK

(NL)

Het project leverde tastbare resultaten op. Naast het gemeenschappelijke kader en de online meetmethode, werden er 6 nieuwsbrieven verspreid, een projectlogo ontworpen, digitale toolkit videolessen geproduceerd en een actieve website gelanceerd. Daarnaast is er een evaluatierapport opgesteld, werden 6 workshops georganiseerd, werkten 7 lokale vrijwilligerscommissies mee en werden er Europass mobiliteitscertificaten uitgereikt. De afsluiting werd gevierd met een multiplicatorconferentie waar de projectresultaten aan 236 lokale deelnemers werden gepresenteerd.

Kortom, DIGGING heeft niet alleen digitale vaardigheden van toekomstige leerkrachten verbeterd, maar ook waardevolle leermiddelen en hulpmiddelen voor docenten gecreëerd. Dit project draagt bij aan beter voorbereide leerlingen op de digitale uitdagingen van de 21e eeuw.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Het DIGGING-project pakt de digitale vaardigheden van toekomstige basisschoolleraren aan. Om dit te bereiken,ontwikkelde het project een gemeenschappelijk kader voor digitale competenties, zodat alle deelnemende landen op dezelfde pagina zitten. Vervolgens creëerden ze een online platform om de ontwikkeling van digitale vaardigheden te meten en te volgen. Docenten kregen trainingen en begeleiding over hoe ze digitale vaardigheden in hun lessen kunnen integreren, zodat toekomstige leerkrachten deze kennis op hun beurt weer kunnen doorgeven. Ten slotte is er een online opslagplaats met leermiddelen over digitale vaardigheden gemaakt, zodat docenten gemakkelijk inspiratie en materiaal kunnen vinden.

PARTNERS:

Lead:

Universidad de Malaga,
 (ES)

F22,

(ES)

ULATVIA,

(LV)

CARDET,

(CY),

UPATRAS,

(GR)

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA,

(HU)

PRO WORK

(NL)

(DIGital competences for engaGING future educators).

JAAR:
2022 - 2024

DIGGING

Het project leverde tastbare resultaten op. Naast het gemeenschappelijke kader en de online meetmethode, werden er 6 nieuwsbrieven verspreid, een projectlogo ontworpen, digitale toolkit videolessen geproduceerd en een actieve website gelanceerd. Daarnaast is er een evaluatierapport opgesteld, werden 6 workshops georganiseerd, werkten 7 lokale vrijwilligerscommissies mee en werden er Europass mobiliteitscertificaten uitgereikt. De afsluiting werd gevierd met een multiplicatorconferentie waar de projectresultaten aan 236 lokale deelnemers werden gepresenteerd.

Kortom, DIGGING heeft niet alleen digitale vaardigheden van toekomstige leerkrachten verbeterd, maar ook waardevolle leermiddelen en hulpmiddelen voor docenten gecreëerd. Dit project draagt bij aan beter voorbereide leerlingen op de digitale uitdagingen van de 21e eeuw.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

-Het DIGGING-project pakt de digitale vaardigheden van toekomstige basisschoolleraren aan. Om dit te bereiken,ontwikkelde het project een gemeenschappelijk kader voor digitale competenties, zodat alle deelnemende landen op dezelfde pagina zitten. Vervolgens creëerden ze een online platform om de ontwikkeling van digitale vaardigheden te meten en te volgen. Docenten kregen trainingen en begeleiding over hoe ze digitale vaardigheden in hun lessen kunnen integreren, zodat toekomstige leerkrachten deze kennis op hun beurt weer kunnen doorgeven. Ten slotte is er een online opslagplaats met leermiddelen over digitale vaardigheden gemaakt, zodat docenten gemakkelijk inspiratie en materiaal kunnen vinden.

(DIGital competences for engaGING future educators).

JAAR:
2022 - 2024

DIGGING

PARTNERS:

Lead:

Universidad de Malaga,
 (ES)

F22,

(ES)

ULATVIA,

(LV)

CARDET,

(CY),

UPATRAS,

(GR)

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA,

(HU)

PRO WORK

(NL)
 

PARTNERS:

Lead:

Universidad de Malaga,
 (ES)

F22,

(ES)

ULATVIA,

(LV)

CARDET,

(CY),

UPATRAS,

(GR)

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA,

(HU)

PRO WORK

(NL)