top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

 • Projectontwikkeling:  Van het brainstormen over een idee tot het daadwerkelijke schrijven en realiseren van projecten;

 • Projectleiderschap/assistentie: Het managen en het assisteren bij het managen van projecten;

 • Ontwikkelen van innovatieve projectinstrumenten: Vormgeven, ontwikkelen en betekenis geven aan portalen, instrumenten, databases en andere vormen van innovatieve projectinstrumenten;

 • Project kwaliteitsborging en impact: Ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van het kwaliteitsborging en impact;

 • Project disseminatie en valorisatie: Het verzorgen van de communicatie, de verspreiding, de implementatie en de borging van de projectresultaten.
   

De projecten waar PRO WORK aan deelneemt, variëren van nationaal tot internationaal niveau en verschillen in grootte, aantal deelnemende partijen, soorten partners, structuur, samenwerking, onderwerp en doel. Uiteindelijk richten alle projecten zich op het zogenaamde 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' (MVO). Aangezien ze gemeen hebben, dat ze de kwaliteit van de leefbaarheid op allerlei gebieden verbeteren. Van afstand verminderen tot de arbeidsmarkt, het verbeteren van de duurzaamheid tot het innoveren binnen allerlei sectoren en vakgebieden. Onze projectactiviteiten bestaan uit onderstaande componenten:

PROJECTACTIVITEITEN

Kwaliteitsborging

Projectdisseminatie

Projectontwikkeling

Project leiderschap

Project Instrumenten

Projectontwikkeling

Project activiteiten

Projectdisseminatie

Project activiteiten

Project leiderschap

Project activiteiten

Project Instrumenten

Project activiteiten

Kwaliteitsborging

Project activiteiten

Projectdisseminatie

Kwaliteitsborging

Project Instrumenten

Project leiderschap

Projectontwikkeling

De projecten waar PRO WORK aan deelneemt, variëren van nationaal tot internationaal niveau en verschillen in grootte, aantal deelnemende partijen, soorten partners, structuur, samenwerking, onderwerp en doel. Uiteindelijk richten alle projecten zich op het zogenaamde 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' (MVO). Aangezien ze gemeen hebben, dat ze de kwaliteit van de leefbaarheid op allerlei gebieden verbeteren. Van afstand verminderen tot de arbeidsmarkt, het verbeteren van de duurzaamheid tot het innoveren binnen allerlei sectoren en vakgebieden. Onze projectactiviteiten bestaan uit onderstaande componenten:

PROJECTACTIVITEITEN

 • Projectontwikkeling:  Van het brainstormen over een idee tot het daadwerkelijke schrijven en realiseren van projecten;

 • Projectleiderschap/assistentie: Het managen en het assisteren bij het managen van projecten;

 • Ontwikkelen van innovatieve projectinstrumenten: Vormgeven, ontwikkelen en betekenis geven aan portalen, instrumenten, databases en andere vormen van innovatieve projectinstrumenten;

 • Project kwaliteitsborging en impact: Ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van het kwaliteitsborging en impact;

 • Project disseminatie en valorisatie: Het verzorgen van de communicatie, de verspreiding, de implementatie en de borging van de projectresultaten.