top of page
  • Instagram_Logo
  • Facebook_Logo
  • Twitter_Logo
  • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

Het GreenVETers project heeft verschillende waardevolle resultaten opgeleverd, waaronder een Handboek over de Green Deal en burgerbetrokkenheid, een Pedagogische Gids voor mogelijke klimaatacties op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding, onlinetraining modules over burgerbetrokkenheid en de Green Deal voor docenten in de landbouw- en technieksector, en een rapport getiteld "Een weg vooruit: een verzameling van goede praktijken". Deze resultaten zijn voortgekomen uit de noodzaak om burgerbetrokkenheid te vergroten in traditioneel technische en praktische sectoren in het MBO zoals landbouw en techniek, die rechtstreeks verband houden met milieuproblematiek en duurzame oplossingen.


Het inbedden van burgerbtrokkenheid bij de duurzame ontwikkeling in de officiële curricula van beroepsonderwijs en -opleiding

JAAR:
2022 - 2024

GreenVETers

De doelstellingen van het project omvatten onder meer het verbeteren van betrokkenheid en publieke participatie door middel van innovatieve online modules, het bieden van kansen voor kennisuitwisseling en discussie in landbouw- en techniekopleidingen, het versterken van de bijdrage van (MBO) scholen aan de Green Deal-doelstellingen, en het vergroten van de democratische competenties van docenten en studenten om de 'groene' transformatie van hun beroepsveld te bevorderen.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

PARTNERS:

Lead:
Stichting
KenniscentrumPro Work
(NL)

Polish Farm Advisory
(PL)
Web2Learn
(GR)
Citizens In Power
(CY)
CEPROF
(PT)

RESULTATEN:

Het inbedden van burgerbtrokkenheid bij de duurzame ontwikkeling in de officiële curricula van beroepsonderwijs en -opleiding.

JAAR:
2022 - 2024

GreenVETers

PARTNERS:

Lead:

Stichting

Kenniscentrum Pro Work

(NL)

Polish Farm Advisory,

(PL)

Web2Learn,

(GR)

Citizens In Power,

(CY)

CEPROF,

(PT)

De doelstellingen van het project omvatten onder meer het verbeteren van betrokkenheid en publieke participatie door middel van innovatieve online modules, het bieden van kansen voor kennisuitwisseling en discussie in landbouw- en techniekopleidingen, het versterken van de bijdrage van (MBO) scholen aan de Green Deal-doelstellingen, en het vergroten van de democratische competenties van docenten en studenten om de 'groene' transformatie van hun beroepsveld te bevorderen.

DOELSTELLINGEN:

Het GreenVETers project heeft verschillende waardevolle resultaten opgeleverd, waaronder een Handboek over de Green Deal en burgerbetrokkenheid, een Pedagogische Gids voor mogelijke klimaatacties op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding, onlinetraining modules over burgerbetrokkenheid en de Green Deal voor docenten in de landbouw- en technieksector, en een rapport getiteld "Een weg vooruit: een verzameling van goede praktijken". Deze resultaten zijn voortgekomen uit de noodzaak om burgerbetrokkenheid te vergroten in traditioneel technische en praktische sectoren in het MBO zoals landbouw en techniek, die rechtstreeks verband houden met milieuproblematiek en duurzame oplossingen.

PARTNERS:

Lead:

Stichting

Kennis
centrum Pro Work

(NL)

Polish Farm Advisory,

(PL)

Web2Learn,

(GR)

Citizens In Power,

(CY)

CEPROF,

(PT)

Het GreenVETers project heeft verschillende waardevolle resultaten opgeleverd, waaronder een Handboek over de Green Deal en burgerbetrokkenheid, een Pedagogische Gids voor mogelijke klimaatacties op scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding, onlinetraining modules over burgerbetrokkenheid en de Green Deal voor docenten in de landbouw- en technieksector, en een rapport getiteld "Een weg vooruit: een verzameling van goede praktijken". Deze resultaten zijn voortgekomen uit de noodzaak om burgerbetrokkenheid te vergroten in traditioneel technische en praktische sectoren in het MBO zoals landbouw en techniek, die rechtstreeks verband houden met milieuproblematiek en duurzame oplossingen.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

De doelstellingen van het project omvatten onder meer het verbeteren van betrokkenheid en publieke participatie door middel van innovatieve online modules, het bieden van kansen voor kennisuitwisseling en discussie in landbouw- en techniekopleidingen, het versterken van de bijdrage van (MBO) scholen aan de Green Deal-doelstellingen, en het vergroten van de democratische competenties van docenten en studenten om de 'groene' transformatie van hun beroepsveld te bevorderen.

Het inbedden van burgerbtrokkenheid bij de duurzame ontwikkeling in de officiële curricula van beroepsonderwijs en -opleiding.

JAAR:
2022 - 2024

GreenVETers

PARTNERS:

Lead:
Stichting
Kenniscentrum Pro Work
(NL)

Polish Farm Advisory,
(PL)
Web2Learn,
(GR)
Citizens In Power,
(CY)
CEPROF,
(PT)