top of page
  • Instagram_Logo
  • Facebook_Logo
  • Twitter_Logo
  • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

  •  Het verbeteren van vaardigheden van medewerkers, studenten en werkelozen omtrent duurzame en hernieuwbare energie;

  •  Meer concurrentie op de arbeidsmarkt binnen de energiesector.

Energiebesparing in industriële en residentiële gebouwen is uitgegroeid tot een grote noodzaak en uitdaging in onze huidige Europese samenleving, vanwege de noodzaak om de CO2-uitstoot en het gebruik van energie te verminderen. De EU wil het totale energieverbruik verminderen met 2% per jaar. Het energieverbruik per huishouden moet ook worden verlaagd met 30% in 2020. Passief Bouwen kan hier de oplossing zijn. Passief Bouwen is een verzamelnaam voor alle manieren van bouwen waar een goed binnenklimaat wordt gerealiseerd zonder traditionele verwarmings- of koelsystemen. De bouw van een passief gebouw vraagt ​​extra zorg. Een passief gebouw is: (a) thermisch comfortabel; (b) heeft een zeer goede kwaliteit van de binnenlucht; (c) heeft een extreem lage energiegebruik. Passief Bouwen zal onze standaard voor de toekomst worden, waardoor de vraag naar nieuwe en hoogopgeleide werknemers in dat gebied, die de technieken van duurzame / hernieuwbare energie kunnen toepassen, sterk zal toenemen. Het is daarom noodzakelijk, dat de werkgevers, geschoolde werknemers, opleiders / docenten en studenten goede toegang hebben tot up-to-date training- en lesmateriaal, methoden en benaderingen, gericht op zowel theorie en praktijk. Het is ook belangrijk dat deze materialen, methoden en benaderingen transparant zijn en in de gehele EU gelden.

AANLEIDING:

DOELSTELLINGEN:

Met dit project is het de bedoeling om kennis uit te wisselen tussen het beroepsonderwijs en beroepsonderwijsgerelateerde organisaties over duurzame / hernieuwbare energie in het zogenaamde ´Passief Bouwen´ en in het bijzonder met betrekking tot fotovoltaïsche panelen en zonneboilers, warmtepompen, energiebesparing, lage temperatuur verwarming en ventilatie. Het is ook belangrijk dat deze materialen, methoden en benaderingen transparant zijn en in de gehele EU gelden. Het projectresultaat zal zijn dat medewerkers, studenten en werklozen hun vaardigheden kunnen verbeteren met betrekking tot duurzame / hernieuwbare energie en dat ze meer succesvol en concurrerend zullen zijn op de arbeidsmarkt.

ENERGY +

JAAR:
2008 - 2010

Het ontwikkelen van een opleiding omtrent duurzame/hernieuwbare energie in het kennisgebied van ‘Passief Bouwen’.

Lead:

Syntra West,

(BE)

VRI,

PETROC,

(UK)

AIT-Austrian Institue of Technology,

(AT)

Centre des Formations Industrielles,

(FR)

Solarenergie Zentrum,

(NL)

Stichting Kenniscentrum PRO WORK

(NL)

PARTNERS:

  •  Het verbeteren van vaardigheden van medewerkers, studenten en werkelozen omtrent duurzame en hernieuwbare energie;

  •  Meer concurrentie op de arbeidsmarkt binnen de energiesector.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Met dit project is het de bedoeling om kennis uit te wisselen tussen het beroepsonderwijs en beroepsonderwijsgerelateerde organisaties over duurzame / hernieuwbare energie in het zogenaamde ´Passief Bouwen´ en in het bijzonder met betrekking tot fotovoltaïsche panelen en zonneboilers, warmtepompen, energiebesparing, lage temperatuur verwarming en ventilatie. Het is ook belangrijk dat deze materialen, methoden en benaderingen transparant zijn en in de gehele EU gelden. Het projectresultaat zal zijn dat medewerkers, studenten en werklozen hun vaardigheden kunnen verbeteren met betrekking tot duurzame / hernieuwbare energie en dat ze meer succesvol en concurrerend zullen zijn op de arbeidsmarkt.

Energiebesparing in industriële en residentiële gebouwen is uitgegroeid tot een grote noodzaak en uitdaging in onze huidige Europese samenleving, vanwege de noodzaak om de CO2-uitstoot en het gebruik van energie te verminderen. De EU wil het totale energieverbruik verminderen met 2% per jaar. Het energieverbruik per huishouden moet ook worden verlaagd met 30% in 2020. Passief Bouwen kan hier de oplossing zijn. Passief Bouwen is een verzamelnaam voor alle manieren van bouwen waar een goed binnenklimaat wordt gerealiseerd zonder traditionele verwarmings- of koelsystemen. De bouw van een passief gebouw vraagt ​​extra zorg. Een passief gebouw is: (a) thermisch comfortabel; (b) heeft een zeer goede kwaliteit van de binnenlucht; (c) heeft een extreem lage energiegebruik. Passief Bouwen zal onze standaard voor de toekomst worden, waardoor de vraag naar nieuwe en hoogopgeleide werknemers in dat gebied, die de technieken van duurzame / hernieuwbare energie kunnen toepassen, sterk zal toenemen. Het is daarom noodzakelijk, dat de werkgevers, geschoolde werknemers, opleiders / docenten en studenten goede toegang hebben tot up-to-date training- en lesmateriaal, methoden en benaderingen, gericht op zowel theorie en praktijk. Het is ook belangrijk dat deze materialen, methoden en benaderingen transparant zijn en in de gehele EU gelden.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Lead:

Syntra West,

(BE)

VRI,

PETROC,

(UK)

AIT-Austrian Institue of Technology,

(AT)

Centre des Formations Industrielles,

(FR)

Solarenergie Zentrum,

(NL)

Stichting Kenniscentrum PRO WORK

(NL)

Het ontwikkelen van een opleiding omtrent duurzame/hernieuwbare energie in het kennisgebied van ‘Passief Bouwen’.

JAAR:
2008 - 2010

ENERGY+

bottom of page