top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

 • Betere invulling van de functie van onderhoudstechnicus binnen industriële bedrijven (productiebedrijven, servicebedrijven, machineconstructeurs, gespecialiseerde onderhoudsbedrijven,) in de samenwerkende regio’s;

 • Zorgen voor een betere invulling van de functie van onderhoudstechnicus;

 • Onderhoudstechnici op een competentie- en praktijkgerichte manier opleiden wat resulteert in een verbreding en een uitdieping van hun kennis. Op die manier worden ze breder inzetbaar en worden ze naar een hoger niveau getild;

 • Theorie en praktijk beter integreren in de bestaande praktijkopleidingen (voornamelijk in Zeeland);

 • Voor het onderdeel “onderhoud” compleet nieuw didactisch materiaal realiseren (voornamelijk in Vlaanderen);

 • Werkzoekenden werven;

 • Bijscholing en omscholing realiseren voor de functie van onderhoudstechnicus en zo tegemoet komen aan de krapte op de arbeidsmarkt.

Op zowel de Vlaamse als de Nederlandse arbeidsmarkt is er een ernstig tekort aan technische werkkrachten. Dit houdt een serieuze economische bedreiging in voor de bedrijven die deze mensen nodig hebben: kleinere winstgevendheid, minder vermogen om te innoveren, problemen in de productie, daling van de klantentevredenheid, structureel meer overwerk en een lagere kwaliteit van dienstverlening. Opvallend hierbij is dat bedrijven zelf heel weinig concrete acties ondernemen om de knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

AANLEIDING:

DOELSTELLINGEN:

Door middel van werving, screening, opleiding en begeleiding technici en dan specifiek onderhoudstechnici leiden naar de arbeidsmarkt en hun positie in het bedrijfsleven verstevigen.

COVER IT

JAAR:
2008- 2010

Door middel van opleiding en begeleiding onderhoudstechnici leiden naar de arbeidsmarkt.

PARTNERS:

Lead

Syntra West,

(BE)

KaHo Sint-Lieven,

(NL)

ROC Westerschelde,

(NL)

VDAB,

(NL)

UWV,

(NL)

KHLIM,

(NL)

Stichting Kenniscentrum PRO WORK.

(NL)

 • Betere invulling van de functie van onderhoudstechnicus binnen industriële bedrijven (productiebedrijven, servicebedrijven, machineconstructeurs, gespecialiseerde onderhoudsbedrijven,) in de samenwerkende regio’s;

 • Zorgen voor een betere invulling van de functie van onderhoudstechnicus;

 • Onderhoudstechnici op een competentie- en praktijkgerichte manier opleiden wat resulteert in een verbreding en een uitdieping van hun kennis. Op die manier worden ze breder inzetbaar en worden ze naar een hoger niveau getild;

 • Theorie en praktijk beter integreren in de bestaande praktijkopleidingen (voornamelijk in Zeeland);

 • Voor het onderdeel “onderhoud” compleet nieuw didactisch materiaal realiseren (voornamelijk in Vlaanderen);

 • Werkzoekenden werven;

 • Bijscholing en omscholing realiseren voor de functie van onderhoudstechnicus en zo tegemoet komen aan de krapte op de arbeidsmarkt.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Door middel van werving, screening, opleiding en begeleiding technici en dan specifiek onderhoudstechnici leiden naar de arbeidsmarkt en hun positie in het bedrijfsleven verstevigen.

Op zowel de Vlaamse als de Nederlandse arbeidsmarkt is er een ernstig tekort aan technische werkkrachten. Dit houdt een serieuze economische bedreiging in voor de bedrijven die deze mensen nodig hebben: kleinere winstgevendheid, minder vermogen om te innoveren, problemen in de productie, daling van de klantentevredenheid, structureel meer overwerk en een lagere kwaliteit van dienstverlening. Opvallend hierbij is dat bedrijven zelf heel weinig concrete acties ondernemen om de knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Lead:

Syntra West,

(BE)

KaHo Sint-Lieven,

(NL)

ROC Westerschelde,

(NL)

VDAB,

(NL)

UWV,

(NL)

KHLIM,

(NL)

Stichting Kenniscentrum PRO WORK.

(NL)

Door middel van opleiding en begeleiding onderhoudstechnici leiden naar de arbeidsmarkt.

JAAR:
2008 - 2010

COVER IT

bottom of page