top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

 • Het analyseren en matchen van de behoefte van de arbeidsmarkt, gekoppeld aan het profiel van de werkzoekenden uit de doelgroep;

 • Het realiseren van afstemming hierover tussen (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven;

 • Inventarisatie en analyse van beschikbaar instrumentarium voor assessment, leren en begeleiding/coaching van zowel de doelgroep, het bedrijfsleven als (beroeps)onderwijs;

 • Het opzetten van samenwerkings- en informatiestructuren tussen (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven, inclusief ICT-platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling omtrent o.m. diversiteitmanagement, coaching, succes- en faalfactoren, financieringsmogelijkheden;

 • Innovatief assessment instrumentarium voor de matching van vraag en aanbod (EVC / POP-IOP);

 • Praktijk- en competentiegerichte (ICT) leer- en lesmaterialen voor beroeps-, leer- en burgerschapscompetenties t.b.v. van het matchen van competenties;

 • Het beschikbaar stellen van ontwikkeld innovatief instrumentarium en het bieden van online support middels een digitaal platform / instrumentenbank;

 • Het inzetten / toepassen van (door)ontwikkeld innovatief instrumentarium in een pilot/proeftraject met 90 personen uit de doelgroep;

 • Het actief begeleiden van 90 personen uit de doelgroep richting de arbeidsmarkt in concrete trajecten binnen de project periode.

Zowel in Vlaanderen, Nederland als het Verenigd Koninkrijk bestaat er een grote groep mensen die wegens zogenaamde ‘multiproblematiek’ weinig tot geen aansluiting vindt op de arbeidsmarkt. Bij het leiden van deze ‘kansengroep’ naar de arbeidsmarkt zijn grofweg 3 actoren betrokken: in de eerste plaats de persoon zelf, maar ook de onderwijsinstellingen en de bedrijfswereld / arbeidsmarkt. Voor de doelgroep blijkt er in de partnerlanden vaak sprake te zijn van een gebrek aan matching en samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en individu. Wanneer deze drie actoren elkaar beter leren kennen en beter op elkaar zijn ingesteld, kan efficiënter en effectiever worden samengewerkt om een evenredige arbeidsdeelname van personen uit deze kansengroepen aanzienlijk te verbeteren.

AANLEIDING:

DOELSTELLINGEN:

Het op innovatieve wijze bevorderen van de aansluiting tussen arbeidsmarkt en (beroeps)onderwijs voor personen die wegens ‘multiproblematiek’ te maken hebben met een structurele afstand tot de arbeidsmarkt.

ILAEBOR

JAAR:
2010 - 2013

(Investing in LAbor and Education in Border Regions).

Lead:

Syntra West,

(BE)
PETROC,

(UK)
CST,

(UK)
Empower,

(BG)

Scalda,

(NL)

Stichting Kenniscentrum PRO WORK.

(NL)

PARTNERS:

 • Het analyseren en matchen van de behoefte van de arbeidsmarkt, gekoppeld aan het profiel van de werkzoekenden uit de doelgroep;

 • Het realiseren van afstemming hierover tussen (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven;

 • Inventarisatie en analyse van beschikbaar instrumentarium voor assessment, leren en begeleiding/coaching van zowel de doelgroep, het bedrijfsleven als (beroeps)onderwijs;

 • Het opzetten van samenwerkings- en informatiestructuren tussen (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven, inclusief ICT-platform voor kennis- en ervaringsuitwisseling omtrent o.m. diversiteitmanagement, coaching, succes- en faalfactoren, financieringsmogelijkheden;

 • Innovatief assessment instrumentarium voor de matching van vraag en aanbod (EVC / POP-IOP);

 • Praktijk- en competentiegerichte (ICT) leer- en lesmaterialen voor beroeps-, leer- en burgerschapscompetenties t.b.v. van het matchen van competenties;

 • Het beschikbaar stellen van ontwikkeld innovatief instrumentarium en het bieden van online support middels een digitaal platform / instrumentenbank;

 • Het inzetten / toepassen van (door)ontwikkeld innovatief instrumentarium in een pilot/proeftraject met 90 personen uit de doelgroep;

 • Het actief begeleiden van 90 personen uit de doelgroep richting de arbeidsmarkt in concrete trajecten binnen de project periode.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Het op innovatieve wijze bevorderen van de aansluiting tussen arbeidsmarkt en (beroeps)onderwijs voor personen die wegens ‘multiproblematiek’ te maken hebben met een structurele afstand tot de arbeidsmarkt.

Zowel in Vlaanderen, Nederland als het Verenigd Koninkrijk bestaat er een grote groep mensen die wegens zogenaamde ‘multiproblematiek’ weinig tot geen aansluiting vindt op de arbeidsmarkt. Bij het leiden van deze ‘kansengroep’ naar de arbeidsmarkt zijn grofweg 3 actoren betrokken: in de eerste plaats de persoon zelf, maar ook de onderwijsinstellingen en de bedrijfswereld / arbeidsmarkt. Voor de doelgroep blijkt er in de partnerlanden vaak sprake te zijn van een gebrek aan matching en samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en individu. Wanneer deze drie actoren elkaar beter leren kennen en beter op elkaar zijn ingesteld, kan efficiënter en effectiever worden samengewerkt om een evenredige arbeidsdeelname van personen uit deze kansengroepen aanzienlijk te verbeteren.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Lead:

Syntra West,

(BE)
PETROC,

(UK)
CST,

(UK)
Empower,

(BG)

Scalda,

(NL)

Stichting Kenniscentrum PRO WORK.

(NL)

(Investing in LAbor and Education in Border Regions).

JAAR:
2010 - 2013

ILAEBOR

bottom of page