top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

 • Instrumenten en modules uitwisselingen: Ten eerste, alle Europese partners delen hun bestaande instrumenten en methoden in elk Europees land betrokken bij het consortium, die te maken hebben met  internationale mobiliteit;

 • Realisatie van een aantal concrete instrumenten, die gebruikt kunnen worden door de begunstigden (deelnemers van internationale projecten mobiliteit);

 • Lijst van bestaande instrumenten en methoden op het gebied van kapitalisatie en de bevordering van internationale mobiliteit binnen Europa (in de 5 betrokken landen);

 • Een portfolio omtrent vaardigheden van de deelnemer om alle competenties te kapitaliseren en geleerde kennis en ontwikkeling tijdens de internationale mobiliteiten van het project te analyseren en het verschil signaleren tussen de situatie voor en na het internationale mobiliteit project;

 • Het creëren van een innovatief IT instrument omtrent de behoeften op de arbeidsmarkt (om deze te matchen met de pogingen van de begunstigden terug te komen op de arbeidsmarkt na het internationale mobiliteit project);

 • Online platform om instrumenten en methoden te verzamelen zowel omtrent formeel en niet formeel leren van werknemers (en andere informatie van bijvoorbeeld lokale, nationale en Europese organisaties / instellingen gekoppeld aan sociale integratie, werkgelegenheid en internationale mobiliteit) en dit te delen;

 • Een kader scheppen voor interviews (voor werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt n.a.v. internationale mobiliteit);

 •  Praktische gids omtrent internationale mobiliteit en zijn/haar begunstigden.

PC IMPRESS is een project wat gaat over internationale mobiliteit. Internationale mobiliteit wordt nu beschouwd -in heel Europa- als een nieuwe, niet formele onderwijs mogelijkheid voor mensen om nieuwe persoonlijke maar ook professionele vaardigheden incl. nieuwe ervaringen te bewerkstelligen. Het wordt gezien als een zeer goede en belangrijke niet-formele manier van onderwijs wat ervaring biedt aan mensen (algemeen voor mensen met minder kansen) om hun sociale en professionele mogelijkheden te vergroten. Verschillende programma's van internationale mobiliteit bestaan al (met dank aan institutionele ondersteuning op lokaal, nationaal en Europees niveau), dat is een bewijs van het belang van deze mogelijkheden in onze globale wereld en maatschappij. Maar toch is er een echt gebrek aan instrumenten en methoden om mensen te helpen om te profiteren en om dergelijke internationale ervaring na hun terugkeer te bevorderen.

AANLEIDING:

DOELSTELLINGEN:

 • Verhoog concrete waarden als (‘zachte’) vaardigheden, een open houding, zelfvertrouwen en meer d.m.v. een mobiliteit ervaring van mensen met minder kansen (werklozen, allochtonen etc) om hun kansen op de huidige arbeidsmarkt te vergroten.

PC IMPRESS

JAAR:
2014 - 2017

Middels tools, methoden en instrumenten de “soft skills” van mensen met minder kansen op de huidige arbeidsmarkt te vergroten.

Lead:

ADICE

(FR)

Fundacja VCC,

(PL)

  STEP Stage within European Programmes,
 (ES)

Centro Studi ed iniziative Europeo,

(IT)

Stichting Kenniscentrum Pro Work

(NL)

PARTNERS:

 • Instrumenten en modules uitwisselingen: Ten eerste, alle Europese partners delen hun bestaande instrumenten en methoden in elk Europees land betrokken bij het consortium, die te maken hebben met  internationale mobiliteit;

 • Realisatie van een aantal concrete instrumenten, die gebruikt kunnen worden door de begunstigden (deelnemers van internationale projecten mobiliteit);

 • Lijst van bestaande instrumenten en methoden op het gebied van kapitalisatie en de bevordering van internationale mobiliteit binnen Europa (in de 5 betrokken landen);

 • Een portfolio omtrent vaardigheden van de deelnemer om alle competenties te kapitaliseren en geleerde kennis en ontwikkeling tijdens de internationale mobiliteiten van het project te analyseren en het verschil signaleren tussen de situatie voor en na het internationale mobiliteit project;

 • Het creëren van een innovatief IT instrument omtrent de behoeften op de arbeidsmarkt (om deze te matchen met de pogingen van de begunstigden terug te komen op de arbeidsmarkt na het internationale mobiliteit project);

 • Online platform om instrumenten en methoden te verzamelen zowel omtrent formeel en niet formeel leren van werknemers (en andere informatie van bijvoorbeeld lokale, nationale en Europese organisaties / instellingen gekoppeld aan sociale integratie, werkgelegenheid en internationale mobiliteit) en dit te delen;

 • Een kader scheppen voor interviews (voor werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt n.a.v. internationale mobiliteit);

 •  Praktische gids omtrent internationale mobiliteit en zijn/haar begunstigden.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Verhoog concrete waarden als (‘zachte’) vaardigheden, een open houding, zelfvertrouwen en meer d.m.v. een mobiliteit ervaring van mensen met minder kansen (werklozen, allochtonen etc) om hun kansen op de huidige arbeidsmarkt te vergroten.

PC IMPRESS is een project wat gaat over internationale mobiliteit. Internationale mobiliteit wordt nu beschouwd -in heel Europa- als een nieuwe, niet formele onderwijs mogelijkheid voor mensen om nieuwe persoonlijke maar ook professionele vaardigheden incl. nieuwe ervaringen te bewerkstelligen. Het wordt gezien als een zeer goede en belangrijke niet-formele manier van onderwijs wat ervaring biedt aan mensen (algemeen voor mensen met minder kansen) om hun sociale en professionele mogelijkheden te vergroten. Verschillende programma's van internationale mobiliteit bestaan al (met dank aan institutionele ondersteuning op lokaal, nationaal en Europees niveau), dat is een bewijs van het belang van deze mogelijkheden in onze globale wereld en maatschappij. Maar toch is er een echt gebrek aan instrumenten en methoden om mensen te helpen om te profiteren en om dergelijke internationale ervaring na hun terugkeer te bevorderen.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Lead:

ADICE,

(FR)

Fundacja VCC,

(PL)

  STEP Stage within European Programmes,
 (ES)

Centro Studi ed iniziative Europeo,

(IT)

Stichting Kenniscentrum Pro Work

(NL)

Middels tools, methoden en instrumenten de “soft skills” van mensen met minder kansen op de huidige arbeidsmarkt te vergroten.

JAAR:
2014 - 2017

PC IMPRESS

bottom of page