top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

6 Nieuwsbrieven: geproduceerd na elke transnationale bijeenkomst. De nieuwsbrieven werden gepubliceerd op de website van het project. Deze werden gebruikt als verspreidingsinstrument.

Projectlogo ontworpen voor gebruik op de website, projectbranding en voor gebruik in de nieuwsbrieven.


Digitale Toolkit/Webinar video's (IO2): deze worden gepresenteerd op de website van het project en vormen een informatiebron die beschikbaar is voor alle opvoeders en trainers en die met name interessant is voor onderwijs-/ondersteunende jeugdstakeholders. Links naar deze bron werden verspreid naar alle netwerken van partners en belanghebbenden.

 

 1. Website - actief voor minimaal 5 jaar na afronding van het project. Er is een Facebookpagina voor het project gemaakt door BUCOVINA met regelmatige bijdragen van alle partners.
   

 2. Evaluatierapport & 1 Verspreiding - 6 stevig geëvalueerde workshops verzorgd door partners zoals vermeld in intellectuele output (IO1) - 7 lokale vrijwillige commissies van belanghebbenden die de impact van het project extern controleerden met behulp van een beoordelingskader gebaseerd op het PDTVT.
   

 3. Europass Mobiliteit Certificaten die de leerresultaten dekken voor alle gevolgde workshops.

  Afsluitende multiplicatorconferentie waarbij de projectresultaten werden verspreid onder 236 lokale deelnemers in het partnerschap

Het aantal jongeren (16-29 jaar) dat geen werk heeft of opleiding volgt (NEET) blijft groot in de EU, met percentages in de steden die betrokken zijn bij dit project die ruim boven de 5% liggen (behalve in Nederland - 7%). Een aanzienlijk deel van deze jongeren heeft de school vroegtijdig verlaten en heeft moeite om een baan te vinden. Er is een mismatch tussen het  onderwijssysteem, de arbeidsmarkt en de realiteit van kwetsbare jongeren. Voor sommige jongeren leidt dit tot demotivatie, verlies van zelfvertrouwen en uiteindelijk schooluitval en werkloosheid wat op lange termijn negatieve gevolgen heeft voor hun toekomst en de samenleving. Bestaande oplossingen zijn gefragmenteerd, richten zich vooral op genezing en leiden niet tot nauwere samenwerking tussen de belangrijkste belanghebbenden of substantiële systeemveranderingen. Ondersteuning van jongeren in ondernemerschap (SYE) (OECD/EC rapport 2014): "Ondanks dat ze een voorkeur hebben voor zelfstandig ondernemerschap, zijn niet veel jongeren in staat om zich als zelfstandige staande te houden. Bijna 15% van de werkenden in de EU is zelfstandig. Het percentage zelfstandig ondernemende jongeren in de EU is iets meer dan 4%.

AANLEIDING:

DOELSTELLINGEN:

ENTREPVET wilde een innovatief, motiverend trainingspakket voor ondernemers creëren, gebaseerd op digitale en ondernemersvaardigheden die beschikbaar moeten worden gesteld aan leraren, opvoeders, trainers in beroepsonderwijs en -opleidingen en personeel dat met jongeren werkt. Het pakket zal belangrijke concepten en vaardigheden bevatten die zijn ontworpen om de motivatie en zelfeffectiviteit te verbeteren bij mensen die weinig zelfvertrouwen hebben of bang zijn om veranderingen te omarmen. In overeenstemming met het actieplan 2021-27 voor digitaal onderwijs dat voortbouwt op de prioriteiten voor 2018-2020 om:

 1. Beter gebruik maken van digitale technologie voor onderwijzen en leren;

 2. Digitale competenties en vaardigheden ontwikkelen.

We gebruikten niet-formele onderwijsmethoden om 28 opleiders/onderwijzers in beroepsonderwijs en -opleiding uit het VK, NL, Griekenland, Turkije, Roemenië en Italië op te leiden tijdens een kortstondig personeelstrainingsevenement (C1) in Nederland in maand 12. Zij keerden terug naar hun werk met elk 10 jongeren (280 in totaal). Partners wierven 4 jongeren aan voor deelname aan een blended trainingsevenement (C2) georganiseerd door WSX

Enterprise in Fareham (VK) in maand 16. Elke partner creëerde vervolgens een lokale VET-ondernemershub om de 28 jongeren te ondersteunen bij het creëren van peernetwerken en het co-creëren van 7 proefprojectoplossingen om lokale uitdagingen aan te pakken (IO3). De jonge NEET's werden voorbereid en ingewijd in de maanden 13-15 voorafgaand aan het C2-evenement. De introductie maakte deel uit van het gemengde trainingscurriculum waarover overeenstemming was bereikt tijdens de bijeenkomst in Athene in maand 9. Maandelijkse zoombijeenkomsten/updates zorgden ervoor dat het project het vooraf geplande tijdschema volgde, samen met 5 transnationale partnerschapsbijeenkomsten die de partnerrelaties en samenwerking verder verstevigden.

ENTREPVET

JAAR:
2021 - 2023

(Entrepreneurship Practices in VET).

Lead:

WSX ENTERPRISE LIMITED,

(UK)

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina,

(RO)

Athens Lifelong Learning Institute,

(EL)

DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS,

(IT)

Make a Dream Publishing Limited,

(UK)

MUCUR SAGLIK SOSYAL EGITIM VE YARDIMLASMA VAKFI, 

(TR)

Stichting Kenniscentrum PRO WORK

(NL)

PARTNERS:

6 Nieuwsbrieven: geproduceerd na elke transnationale bijeenkomst. De nieuwsbrieven werden gepubliceerd op de website van het project. Deze werden gebruikt als verspreidingsinstrument.

Projectlogo ontworpen voor gebruik op de website, projectbranding en voor gebruik in de nieuwsbrieven.


Digitale Toolkit/Webinar video's (IO2): deze worden gepresenteerd op de website van het project en vormen een informatiebron die beschikbaar is voor alle opvoeders en trainers en die met name interessant is voor onderwijs-/ondersteunende jeugdstakeholders. Links naar deze bron werden verspreid naar alle netwerken van partners en belanghebbenden.

 

 1. Website - actief voor minimaal 5 jaar na afronding van het project. Er is een Facebookpagina voor het project gemaakt door BUCOVINA met regelmatige bijdragen van alle partners.
   

 2. Evaluatierapport & 1 Verspreiding - 6 stevig geëvalueerde workshops verzorgd door partners zoals vermeld in intellectuele output (IO1) - 7 lokale vrijwillige commissies van belanghebbenden die de impact van het project extern controleerden met behulp van een beoordelingskader gebaseerd op het PDTVT.
   

 3. Europass Mobiliteit Certificaten die de leerresultaten dekken voor alle gevolgde workshops.
   

Afsluitende multiplicatorconferentie waarbij de projectresultaten werden verspreid onder 236 lokale deelnemers in het partnerschap

RESULTATEN:

AANLEIDING:

Het aantal jongeren (16-29 jaar) dat geen werk heeft of opleiding volgt (NEET) blijft groot in de EU, met percentages in de steden die betrokken zijn bij dit project die ruim boven de 5% liggen (behalve in Nederland - 7%). Een aanzienlijk deel van deze jongeren heeft de school vroegtijdig verlaten en heeft moeite om een baan te vinden. Er is een mismatch tussen het  onderwijssysteem, de arbeidsmarkt en de realiteit van kwetsbare jongeren. Voor sommige jongeren leidt dit tot demotivatie, verlies van zelfvertrouwen en uiteindelijk schooluitval en werkloosheid wat op lange termijn negatieve gevolgen heeft voor hun toekomst en de samenleving. Bestaande oplossingen zijn gefragmenteerd, richten zich vooral op genezing en leiden niet tot nauwere samenwerking tussen de belangrijkste belanghebbenden of substantiële systeemveranderingen. Ondersteuning van jongeren in ondernemerschap (SYE) (OECD/EC rapport 2014): "Ondanks dat ze een voorkeur hebben voor zelfstandig ondernemerschap, zijn niet veel jongeren in staat om zich als zelfstandige staande te houden. Bijna 15% van de werkenden in de EU is zelfstandig. Het percentage zelfstandig ondernemende jongeren in de EU is iets meer dan 4%.

ENTREPVET wilde een innovatief, motiverend trainingspakket voor ondernemers creëren, gebaseerd op digitale en ondernemersvaardigheden die beschikbaar moeten worden gesteld aan leraren, opvoeders, trainers in beroepsonderwijs en -opleidingen en personeel dat met jongeren werkt. Het pakket zal belangrijke concepten en vaardigheden bevatten die zijn ontworpen om de motivatie en zelfeffectiviteit te verbeteren bij mensen die weinig zelfvertrouwen hebben of bang zijn om veranderingen te omarmen. In overeenstemming met het actieplan 2021-27 voor digitaal onderwijs dat voortbouwt op de prioriteiten voor 2018-2020 om:

 1. Beter gebruik maken van digitale technologie voor onderwijzen en leren;

 2. Digitale competenties en vaardigheden ontwikkelen.

We gebruikten niet-formele onderwijsmethoden om 28 opleiders/onderwijzers in beroepsonderwijs en -opleiding uit het VK, NL, Griekenland, Turkije, Roemenië en Italië op te leiden tijdens een kortstondig personeelstrainingsevenement (C1) in Nederland in maand 12. Zij keerden terug naar hun werk met elk 10 jongeren (280 in totaal). Partners wierven 4 jongeren aan voor deelname aan een blended trainingsevenement (C2) georganiseerd door WSX

Enterprise in Fareham (VK) in maand 16. Elke partner creëerde vervolgens een lokale VET-ondernemershub om de 28 jongeren te ondersteunen bij het creëren van peernetwerken en het co-creëren van 7 proefprojectoplossingen om lokale uitdagingen aan te pakken (IO3). De jonge NEET's werden voorbereid en ingewijd in de maanden 13-15 voorafgaand aan het C2-evenement. De introductie maakte deel uit van het gemengde trainingscurriculum waarover overeenstemming was bereikt tijdens de bijeenkomst in Athene in maand 9. Maandelijkse zoombijeenkomsten/updates zorgden ervoor dat het project het vooraf geplande tijdschema volgde, samen met 5 transnationale partnerschapsbijeenkomsten die de partnerrelaties en samenwerking verder verstevigden.

DOELSTELLINGEN:

PARTNERS:

WSX ENTERPRISE LIMITED,

(UK)

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina,

(RO)

Athens Lifelong Learning Institute,

(EL)

DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS,

(IT)

Make a Dream Publishing Limited,

(UK)

MUCUR SAGLIK SOSYAL EGITIM VE YARDIMLASMA VAKFI, 

(TR)

Stichting Kenniscentrum PRO WORK

(NL)

(Entrepreneurship Practices in VET).

JAAR:
2021 - 2023

ENTREPVET

bottom of page