top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

De resultaten van het CoCOS project zijn hieronder weergegeven;

 • Co-creatie conceptueel raamwerk: het conceptueel kader zal de basis vormen voor de online-training module.

 • Online co-creatieomgeving: met behulp van een open source LMS-platform (waarschijnlijk Moodle) wordt een digitale omgeving opgezet, specifiek afgestemd op gestructureerde, haalbare co-creatie door een groot aantal aanbieders.

 • Methode en middelen voor een F2F co-creatie training: voor de F2F training zal een set educatief materiaal worden ontwikkeld om de professionalisering van docenten, die een co-creatie traject willen starten te vergemakkelijken.

 • Co-creatie pilotcursussen implementatie en evaluatie: docenten die de training hebben voltooid, zullen de co-creatiemethodiek in hun eigen cursussen uitvoeren.

 • Handboek over richtlijnen voor co-creatie: richtlijnen co-creatie do's en don'ts zullen worden ontwikkeld n.a.v. de co-creatie trajecten die in verschillende settings zijn gestart, zoals die in de pilotcursussen.

 • Community-gebaseerde co-creatie website: Gedurende het project zal een website worden onderhouden om het doel, de resultaten en de materialen die tijdens het CoCOS-project zijn ontwikkeld, te communiceren.

Co-creatie is een hot topic in het onderwijs, vooral vanwege het veelbelovende potentieel om de input van studenten, collega-docenten en deskundigen in het professionele veld te gebruiken om up-to-date cursusmateriaal aan te bieden in een snel veranderende omgeving. Dit is met name het geval in het hoger en volwassenenonderwijs, dat wordt gekenmerkt door een steeds meer divers wordend geheel van studenten, waaronder zij met extra diploma's en eerdere werkervaring. Door studenten te betrekken bij het samen creëren van cursusmateriaal, worden ze niet alleen actief betrokken bij het onderwerp, het biedt ook een leermogelijkheid voor vaardigheden in de 21ste eeuw zoals digitale kennis/vaardigheden, multidisciplinaire samenwerking en zelfmanagement. Bovendien omvat co-creatie ook de inbreng van collega-docenten uit verwante disciplines en belanghebbenden in het professionele veld, waardoor de diversiteit aan perspectieven die door het onderwijs worden aangeboden, wordt vergroot. Het co-creëren van cursusinhoud blijkt echter vaak een zeer tijdrovend proces te zijn voor de docent/trainer, waarbij veel tijd wordt besteed aan cursusbeheer en dus hun focus op inhoud wordt verminderd.

AANLEIDING:

Om co-creatie mogelijk te maken, zal het CoCOS-project de mindset, methoden en hulpmiddelen toepassen, die zijn ontwikkeld voor open source-ontwikkeling voor het co-creëren van cursusinhoud. We zullen onze ervaringen delen door middel van een pilot “open source-platforms” die expliciet is ontworpen om het cursusbeheer tijdens de co-creatie van cursussen te vereenvoudigen. Met behulp van zogenaamde “beheerstechnologie”, gebruikt bij de ontwikkeling van software, houden deze platforms automatisch bij welke inhoud door wie op welk tijdstip werd gecreëerd. Bovendien bieden ze een hiërarchische controlestructuur, waardoor de stichter de redactionele controle over de laatste cursus kan behouden (of delegeren).

 

Het doel is om deze co-creatie aanpak te testen in een breed scala van educatieve settings. Daarom kozen we voor een gevarieerd aantal partners, waaronder partners in universiteiten, hogescholen en volwasseneneducatie. Via deze pilotcursussen leren we van elkaar en verspreiden de partners hun ervaringen in hun lokale netwerken.

 

Het project zal bestaan ​​uit een voorbereidings-, test-, evaluatie- en verspreidingsfase. Partners zullen worden voorbereid op de pilotcursussen in een partnertraining, die zal ingaan op de educatieve en technische uitdagingen van co-creatie. Bovendien krijgen de partners een online co-creatieomgeving die is afgestemd op hun behoeften. De co-creatieaanpak zal vervolgens worden geëvalueerd tijdens een reeks pilotcursussen in verschillende onderwijsomgevingen. Uiteindelijk wordt al het trainingsmateriaal online gratis
toegankelijk gemaakt.

DOELSTELLINGEN:

CoCOS

JAAR:
2017 - 2020

(Co-Created Courses through
Source initiatives).

 

Lead:

Artevelde Hogeschool, 

(BE)

JAITEK,

(SP),

Exponential Training & Assessment Limited,

(UK)

SZÁMALK,

(HU)

INNEO,

(PL)

Stichting kenniscentrum

PRO WORK

(NL)

PARTNERS:

De resultaten van het CoCOS project zijn hieronder weergegeven;

 • Co-creatie conceptueel raamwerk: het conceptueel kader zal de basis vormen voor de online-training module.

 • Online co-creatieomgeving: met behulp van een open source LMS-platform (waarschijnlijk Moodle) wordt een digitale omgeving opgezet, specifiek afgestemd op gestructureerde, haalbare co-creatie door een groot aantal aanbieders.

 • Methode en middelen voor een F2F co-creatie training: voor de F2F training zal een set educatief materiaal worden ontwikkeld om de professionalisering van docenten, die een co-creatie traject willen starten te vergemakkelijken.

 • Co-creatie pilotcursussen implementatie en evaluatie: docenten die de training hebben voltooid, zullen de co-creatiemethodiek in hun eigen cursussen uitvoeren.

 • Handboek over richtlijnen voor co-creatie: richtlijnen co-creatie do's en don'ts zullen worden ontwikkeld n.a.v. de co-creatie trajecten die in verschillende settings zijn gestart, zoals die in de pilotcursussen.

 • Community-gebaseerde co-creatie website: Gedurende het project zal een website worden onderhouden om het doel, de resultaten en de materialen die tijdens het CoCOS-project zijn ontwikkeld, te communiceren.

RESULTATEN:

AANLEIDING:

Co-creatie is een hot topic in het onderwijs, vooral vanwege het veelbelovende potentieel om de input van studenten, collega-docenten en deskundigen in het professionele veld te gebruiken om up-to-date cursusmateriaal aan te bieden in een snel veranderende omgeving. Dit is met name het geval in het hoger en volwassenenonderwijs, dat wordt gekenmerkt door een steeds meer divers wordend geheel van studenten, waaronder zij met extra diploma's en eerdere werkervaring. Door studenten te betrekken bij het samen creëren van cursusmateriaal, worden ze niet alleen actief betrokken bij het onderwerp, het biedt ook een leermogelijkheid voor vaardigheden in de 21ste eeuw zoals digitale kennis/vaardigheden, multidisciplinaire samenwerking en zelfmanagement. Bovendien omvat co-creatie ook de inbreng van collega-docenten uit verwante disciplines en belanghebbenden in het professionele veld, waardoor de diversiteit aan perspectieven die door het onderwijs worden aangeboden, wordt vergroot. Het co-creëren van cursusinhoud blijkt echter vaak een zeer tijdrovend proces te zijn voor de docent/trainer, waarbij veel tijd wordt besteed aan cursusbeheer en dus hun focus op inhoud wordt verminderd.

Om co-creatie mogelijk te maken, zal het CoCOS-project de mindset, methoden en hulpmiddelen toepassen, die zijn ontwikkeld voor open source-ontwikkeling voor het co-creëren van cursusinhoud. We zullen onze ervaringen delen door middel van een pilot “open source-platforms” die expliciet is ontworpen om het cursusbeheer tijdens de co-creatie van cursussen te vereenvoudigen. Met behulp van zogenaamde “beheerstechnologie”, gebruikt bij de ontwikkeling van software, houden deze platforms automatisch bij welke inhoud door wie op welk tijdstip werd gecreëerd. Bovendien bieden ze een hiërarchische controlestructuur, waardoor de stichter de redactionele controle over de laatste cursus kan behouden (of delegeren).

 

Het doel is om deze co-creatie aanpak te testen in een breed scala van educatieve settings. Daarom kozen we voor een gevarieerd aantal partners, waaronder partners in universiteiten, hogescholen en volwasseneneducatie. Via deze pilotcursussen leren we van elkaar en verspreiden de partners hun ervaringen in hun lokale netwerken.

 

Het project zal bestaan ​​uit een voorbereidings-, test-, evaluatie- en verspreidingsfase. Partners zullen worden voorbereid op de pilotcursussen in een partnertraining, die zal ingaan op de educatieve en technische uitdagingen van co-creatie. Bovendien krijgen de partners een online co-creatieomgeving die is afgestemd op hun behoeften. De co-creatieaanpak zal vervolgens worden geëvalueerd tijdens een reeks pilotcursussen in verschillende onderwijsomgevingen. Uiteindelijk wordt al het trainingsmateriaal online gratis
toegankelijk gemaakt.

DOELSTELLINGEN:

PARTNERS:

JAITEK,

(SP),

Exponential Training & Assessment Limited,

(UK)

Artevelde Hogeschool,
 (BE)

SZÁMALK,

(HU)

INNEO,

(PL)

Stichting kenniscentrum

PRO WORK

(NL)

(Co-Created Courses throughSource initiatives).

JAAR:
2017 - 2020

CoCOS

bottom of page