top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

Het directe resultaat en de impact op de individuele studenten en docenten in hun eigen leren en persoonlijke ontwikkeling is als volgt;

 • Bedrijven profiteren van een nieuw marketinginstrument.

 • Effect op onderwijs in het beroepsonderwijs en -opleidingen door een voorbeeld in de praktijk te brengen in alle betrokken landen. De effectieve en vereiste manier van samenwerking tussen de scholen en bedrijven in het beroepsonderwijs wordt praktisch geïmplementeerd.

 • De impact op partnerniveau door het verbeteren van hun vaardigheden en kennis, zodat ze dit overdragen in hun steeds breder wordende Europese netwerken.

Het specifieke doel van het project is om duurzame relaties op te bouwen tussen beroepsopleidingen en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in de deelnemende landen en transnationaal gericht op werk gebaseerde leermogelijkheden voor studenten. Het onderwerp van samenwerking richt zich ICT, digitale competenties en ondernemerskwalificaties. Studenten passen de op hun school opgedane kennis en vaardigheden toe bij het maken van videopodcasts voor presentatie en promotie van de bedrijven in de MKB-sector. Voor docenten is er in het proces een belangrijke rol weggelegd, omdat ze de studenten met hun pedagogische aanpak dienen te ondersteunen.

Tijdens het maken van videopodcasts met de focus op marketing, moeten de studenten communiceren met werkgevers, onderzoek verrichten en de benodigde informatie analyseren, het werkproces plannen en de resultaten evalueren. Hierdoor zullen zij hun kerncompetenties ontwikkelen en zich voorbereiden op toekomstig werk. In het project zullen de docenten toegang krijgen tot een unieke beoordelingsmethode ‘INGOT’, een methode voor de beoordeling van de vorderingen van de studenten, door de vergelijking met ECVET-conforme kwalificaties (EU-niveau). Door het gebruik van INGOT in het project maakt dit de tastbare certificering van studenten mogelijk en worden er ‘credits’ toegekend voor kwalificaties in ICT en ondernemerschap. Tegelijkertijd zal ECVET worden gepromoot door gebruik te maken van nationaal erkende kwalificaties met betrekking tot het EQF (European Qualification Framework).

 

Het project is gericht op het ondersteunen van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en -opleiding en de arbeidsmarkt, teneinde de studenten in staat te stellen praktische werkervaring op te doen en bedrijven te laten profiteren van het innovatieve denken en ondernemende enthousiasme van studenten en beide om hun effectieve gebruik van ICT in marketing te vergroten.

AANLEIDING:

Het belangrijkste doel van dit project is om bij te dragen aan hoogwaardige beroepsopleidingen voor jongeren en om hun concurrentievermogen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het project is een voorbeeld van de uitwisseling van goede praktijken op Europees niveau en zal voorwaarden creëren voor de discussies omtrent dit vakgebied van docenten en de verificatie van evaluatiemethoden, die de leerlingen opdoen tijdens de stages.

DOELSTELLINGEN:

IN PLACE 

JAAR:
2017 - 2018

​(INnovative video Presentations for LeArning Creative Entrepreneurship).

PARTNERS

Lead:
Euroface Consulting s.r.o.,
(CZ)

PrimMat - Soukroma stredni skola podnikatelska, s.r.o.,
 (CZ)
European Digital Learning Network,
(IT)
SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO - CONSULTADORIA EMPRESARIAL E FOMENTO DA INOVACAO S.A.,
(PT)
Natsionalen ucheben tsentar,
(BG)
AGIFODENT - Asociacion Granadina para la informacion, formacion y desarrollo de las nuevas tecnologias,
(ES)
Stichting Kenniscentrum PRO WORK
(NL)

 • Het directe resultaat en de impact op de individuele studenten en docenten in hun eigen leren en persoonlijke ontwikkeling is als volgt;

 • Bedrijven profiteren van een nieuw marketinginstrument.

 • Effect op onderwijs in het beroepsonderwijs en -opleidingen door een voorbeeld in de praktijk te brengen in alle betrokken landen. De effectieve en vereiste manier van samenwerking tussen de scholen en bedrijven in het beroepsonderwijs wordt praktisch geïmplementeerd.

 • De impact op partnerniveau door het verbeteren van hun vaardigheden en kennis, zodat ze dit overdragen in hun steeds breder wordende Europese netwerken.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Het belangrijkste doel van dit project is om bij te dragen aan hoogwaardige beroepsopleidingen voor jongeren en om hun concurrentievermogen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het project is een voorbeeld van de uitwisseling van goede praktijken op Europees niveau en zal voorwaarden creëren voor de discussies omtrent dit vakgebied van docenten en de verificatie van evaluatiemethoden, die de leerlingen opdoen tijdens de stages.

Het specifieke doel van het project is om duurzame relaties op te bouwen tussen beroepsopleidingen en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in de deelnemende landen en transnationaal gericht op werk gebaseerde leermogelijkheden voor studenten. Het onderwerp van samenwerking richt zich ICT, digitale competenties en ondernemerskwalificaties. Studenten passen de op hun school opgedane kennis en vaardigheden toe bij het maken van videopodcasts voor presentatie en promotie van de bedrijven in de MKB-sector. Voor docenten is er in het proces een belangrijke rol weggelegd, omdat ze de studenten met hun pedagogische aanpak dienen te ondersteunen.

Tijdens het maken van videopodcasts met de focus op marketing, moeten de studenten communiceren met werkgevers, onderzoek verrichten en de benodigde informatie analyseren, het werkproces plannen en de resultaten evalueren. Hierdoor zullen zij hun kerncompetenties ontwikkelen en zich voorbereiden op toekomstig werk. In het project zullen de docenten toegang krijgen tot een unieke beoordelingsmethode ‘INGOT’, een methode voor de beoordeling van de vorderingen van de studenten, door de vergelijking met ECVET-conforme kwalificaties (EU-niveau). Door het gebruik van INGOT in het project maakt dit de tastbare certificering van studenten mogelijk en worden er ‘credits’ toegekend voor kwalificaties in ICT en ondernemerschap. Tegelijkertijd zal ECVET worden gepromoot door gebruik te maken van nationaal erkende kwalificaties met betrekking tot het EQF (European Qualification Framework).

 

Het project is gericht op het ondersteunen van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en -opleiding en de arbeidsmarkt, teneinde de studenten in staat te stellen praktische werkervaring op te doen en bedrijven te laten profiteren van het innovatieve denken en ondernemende enthousiasme van studenten en beide om hun effectieve gebruik van ICT in marketing te vergroten.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Lead:
Euroface Consulting s.r.o.,
(CZ)

PrimMat - Soukroma stredni skola podnikatelska, s.r.o., 
(CZ)
European Digital Learning Network,
(IT)
SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO - CONSULTADORIA EMPRESARIAL E FOMENTO DA INOVACAO S.A.,
(PT)
Natsionalen ucheben tsentar,
(BG)
AGIFODENT - Asociacion Granadina para la informacion, formacion y desarrollo de las nuevas tecnologias,
(ES)
Stichting Kenniscentrum PRO WORK
(NL)

​(INnovative video Presentations for LeArning Creative Entrepreneurship).

JAAR:
2017 - 2018

IN PLACE

bottom of page