top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

Lead:
Andragoski Zavod Univerza Velenje,
(SL)

Natsionalen Ucheben Tsentar,
(BG)
UNIPA E-Learning,
(IT)
Arteveldehogeschool,
(BE)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi,
(PL)
Stichting Kenniscentrum Pro Work
(NL)

PARTNERS:

RESULTATEN:

Het project zal een nieuwe mind-set creëren bij docenten in het volwassenenonderwijs, waarbij nieuwe innovatieve educatieve methodieken geïntroduceerd zullen worden.

 1. Het ‘iFlip’ pakket zal bestaan ​​uit verschillende “Intellectual Outputs” (concept raamwerk, analyse rapport, leermaterialen, iFLIP concept – pilot – implementatie – evaluatie, handboek en kwaliteitsmanagement), die in de partnerlanden beschikbaar zijn bij verschillende instellingen voor volwassenenonderwijs.

 2. Een website zal worden ontwikkeld om allerlei communicatie beschikbaar te maken naar een breder publiek. Het zal informatie over het project bevatten, maar ook informatie over projectpartners, doelen, activiteiten en resultaten. Het zal beschikbaar zijn in alle talen van de  partnerlanden.

 3. Een Facebook pagina zal ook worden ontwikkeld om het project idee en de resultaten te delen. Het zal de mogelijkheid bieden om betrokken informatie uit te wisselen als/over docenten, scholen, ideeën, ervaringen en feedback uit te wisselen over de pilots.

 4.  Een disseminatieplan en -materialen (bijv. flyer) zal worden ontwikkeld om het project te verspreiden op conferenties en seminars door de partners gedurende de levensduur van het project. Deze verspreiding zal worden ondersteund door de ontwikkeling van online nieuwsbrieven in alle talen van de partnerlanden. Alle andere verwachte resultaten zijn de bovengenoemde “Intellectual Outputs”, maar ook de evenementen en alle activiteiten rondom het leren in het algemeen, een bepaalde opleiding en onderwijsactiviteiten.

Lerende volwassenen verschillen sterk in basisvaardigheden en effectieve strategieën om de kloof te overbruggen binnen leren, communiceren, het sociale leven etc. Dit vraagt om geschoolde en goed uitgeruste volwassenenonderwijs, innovatieve methodes aangepast aan de behoeften van lerende volwassen en materialen die hun vooruitgang te ondersteunen. Dit project richt zich op alle drie de prioriteiten van de introductie van innovatieve techniek en het aanpakken van de behoeften van beide doelgroepen – volwassen docenten en studenten.

AANLEIDING:

Dit project richt zich op de prioriteit vaardigheden van volwassen docenten door de invoering van de Flipped Classroom in volwasseneneducatie. Het algemeen doel van het project is om van lerende volwassenen behoeften en wensen te bepalen en aan te passen en het gebruik van Flipped Classroom om aan die behoeften te voldoen. Door het ontwikkelen van een methodologie en materialen omtrent Flipped Classroom voor en door volwassen docenten beoogt dit de kwaliteit van hun werk te verbeteren en hen te voorzien van instrumenten en benaderingen, die ze kunnen gebruiken voor het plannen van hun lessen en het leveren van goede inhoud. De docenten zullen de methode voor het eerst zelf gebruiken, door het leren over het fenomeen door het deelnemen aan de cursus. Met deze opgedane kennis zullen zij het concept gaan gebruiken voor de ontwikkeling van leermaterialen, die worden aangepast aan de behoeften van de lerende volwassenen.

DOELSTELLINGEN:

iFLIP

JAAR:
2015 - 2018

Innovatieve educatieve methodieken introduceren bij docenten in het volwassenenonderwijs.

 • Het project zal een nieuwe mind-set creëren bij docenten in het volwassenenonderwijs, waarbij nieuwe innovatieve educatieve methodieken geïntroduceerd zullen worden.

 • Het ‘iFlip’ pakket zal bestaan ​​uit verschillende “Intellectual Outputs” (concept raamwerk, analyse rapport, leermaterialen, iFLIP concept – pilot – implementatie – evaluatie, handboek en kwaliteitsmanagement), die in de partnerlanden beschikbaar zijn bij verschillende instellingen voor volwassenenonderwijs.

 • Een website zal worden ontwikkeld om allerlei communicatie beschikbaar te maken naar een breder publiek. Het zal informatie over het project bevatten, maar ook informatie over projectpartners, doelen, activiteiten en resultaten. Het zal beschikbaar zijn in alle talen van de  partnerlanden.

 • Een Facebook pagina zal ook worden ontwikkeld om het project idee en de resultaten te delen. Het zal de mogelijkheid bieden om betrokken informatie uit te wisselen als/over docenten, scholen, ideeën, ervaringen en feedback uit te wisselen over de pilots.

 •  Een disseminatieplan en -materialen (bijv. flyer) zal worden ontwikkeld om het project te verspreiden op conferenties en seminars door de partners gedurende de levensduur van het project. Deze verspreiding zal worden ondersteund door de ontwikkeling van online nieuwsbrieven in alle talen van de partnerlanden. Alle andere verwachte resultaten zijn de bovengenoemde “Intellectual Outputs”, maar ook de evenementen en alle activiteiten rondom het leren in het algemeen, een bepaalde opleiding en onderwijsactiviteiten.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Dit project richt zich op de prioriteit vaardigheden van volwassen docenten door de invoering van de Flipped Classroom in volwasseneneducatie. Het algemeen doel van het project is om van lerende volwassenen behoeften en wensen te bepalen en aan te passen en het gebruik van Flipped Classroom om aan die behoeften te voldoen. Door het ontwikkelen van een methodologie en materialen omtrent Flipped Classroom voor en door volwassen docenten beoogt dit de kwaliteit van hun werk te verbeteren en hen te voorzien van instrumenten en benaderingen, die ze kunnen gebruiken voor het plannen van hun lessen en het leveren van goede inhoud. De docenten zullen de methode voor het eerst zelf gebruiken, door het leren over het fenomeen door het deelnemen aan de cursus. Met deze opgedane kennis zullen zij het concept gaan gebruiken voor de ontwikkeling van leermaterialen, die worden aangepast aan de behoeften van de lerende volwassenen.

Lerende volwassenen verschillen sterk in basisvaardigheden en effectieve strategieën om de kloof te overbruggen binnen leren, communiceren, het sociale leven etc. Dit vraagt om geschoolde en goed uitgeruste volwassenenonderwijs, innovatieve methodes aangepast aan de behoeften van lerende volwassen en materialen die hun vooruitgang te ondersteunen. Dit project richt zich op alle drie de prioriteiten van de introductie van innovatieve techniek en het aanpakken van de behoeften van beide doelgroepen – volwassen docenten en studenten.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Lead:
Andragoski Zavod Univerza Velenje,
(SL)

Natsionalen Ucheben Tsentar,
(BG)
UNIPA E-Learning,
(IT)
Arteveldehogeschool,(BE)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi,
(PL)
Stichting Kenniscentrum Pro Work(
NL)

Innovatieve educatieve methodieken introduceren bij docenten in het volwassenenonderwijs.

JAAR:
2015 - 2018

IFLIP

bottom of page