top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

LEAD:
WSX Enterprise & Make A Dream Publishing Ltd,
 (UK)

Vsl Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras ZISPB,
(LT)
Buyuk Ortadogu Saglik ve Egitim Vakfi BOSEV,
 (TR)
Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social BUCOVINA,
(RO)
Stichting Kenniscentrum PRO WORK
(NL)

PARTNERS:

RESULTATEN:

 1. Toegenomen kennis van partners op het gebied van:Innovatie in scholen omtrent digitaal leren, met name informatica en technische aspecten gericht op ICT.“Open onderwijs” gebaseerd op kennis van ‘open source software’ en bijbehorende licenties.Business innovatie en duurzame ondersteuning voor het gebruik van OER binnen een zogenaamd 'fremium' model en andere principes van innovatie.Met behulp van statistische methoden in "Big Data" vergelijkende vooruitgang geautomatiseerd teweegbrengen in scholen.EQF, ECVET en EQARF met verwijzingen naar eisen van de online testen.

 2. Voorzieningen voor scholen in de partnerlanden:Een reeks van online testen, die statistisch kunnen worden gebruikt om de vooruitgang van studenten en de school te meten in nationale en internationale context.Vaststelling van landelijk representatieve gegevens over wat kinderen weten en begrijpen in “Computational thinking” op verschillende leeftijden.Diagnostische feedback op basis van gegevens uit testen van belangrijkste zwakke punten in het onderwijs.Werkplanningen en lesplannen gekoppeld OER-vrije licentie om de tests te ondersteunen.Training en ondersteuning voor leerkrachten in het gebruik van gratis online lesboeken, online testen, management voor cursussen en voortgang door middel van cursussen en certificering.Het verhogen van het bewustzijn van het EU-beleid voor EQF, ECVET en EQUARF met betrekking tot het verwijzen naar de eisen van online testen.

 3. Leerlingen in scholen:Veel meer geïnformeerd over wat ze doen v.w.b. digitale technologieën en wat ze niet weten op het gebied van digitale technologieën. 

Dit project gaat over het gebruik van innovatie in beoordelingen om de standaard te verhogen op basis van empirische gegevens. De context is de bevordering van de transversale en overdraagbare digitale kennis, inzicht en vaardigheden. Het wordt gecontextualiseerd met drie belangrijke redenen:
 1. De leraren die computerles geven hebben meer kans om gemakkelijk de IT-gebaseerde systemen te begrijpen waaronder de hedendaagse innovatie. Daarom is er meer nodig voor de impact op het gebied van institutionele verandering en hervorming van dit beleid te genereren onder andere leraren. 60.000 leerlingen ondergaan de computertest in Engeland, wat het bewijs is dat er een levensvatbare strategie voor nodig is om dit onderwijs te professionaliseren.
 2. Voor de meeste 10-14-jarigen, computeren is een nieuw onderwerp, omdat de nadruk in de meeste scholen en landen ligt op een laag niveau en de vaardigheden grotendeels desktop gebonden zijn aan office applicaties. We hebben vastgesteld bij de partners dat het onderwijzen van meer fundamentele overdraagbare kennis en inzicht, met name in de jongere leeftijdsgroepen nodig is. Een grotere nauwkeurigheid in een goede informatica aanpak verhoogt een breder bereik door de ontwikkeling van zogenaamd “computational thinking” dat nauw gelieerd is aan wiskunde en wetenschap door middel van probleemgestuurd onderwijs in het kader van een technologische omgevingen.
 3. ''Computational thinking”  is een transversale vaardigheid, die nodig zijn voor de overdracht van vaardigheden en het ‘levenslang leren’ in een snel veranderend technologisch landschap. Op plaatsen waar geen formeel computeronderwijs plaatsvindt, vindt een nulmeting plaats en stelt ons in staat om te zien wat kinderen weten voordat dit onderwijs start en daarna is via een test te zien wat het effect was van het onderwijs. Dit draagt ​​vervolgens empirische gegevens aan om het belang van dit onderwijs te ondersteunen en versterkt zodoende het belang van het docentenberoep en maakt een zogeheten kennisdriehoek mogelijk. Dit project biedt een unieke onderzoek kans, dat in toekomstige projecten en in het hoger onderwijs kan worden benut en bouwt geleidelijk op het werk van eerdere projecten.

AANLEIDING:

Andere voordelen zijn bijvoorbeeld de focus op de ontwikkeling van de OER (Open Educational Resources), die een route naar kwalificaties op hoog niveau mogelijk maakt en die voortijdig schoolverlaten zal beperken. Dit door aan erkenning en beloning te tonen voor allerlei werkzaamheden op allerlei gebieden binnen digitale technologieën wat leidt tot een positief uitzicht naar werkgelegenheid.  Deze manier van kwalificeren demonstreert tevens een praktische manier om kosten te verlagen en een duurzame focus op CPD (Continuing Professional Development) te ondersteunen door het gebruik van open source cloud-gebaseerde applicaties.

DOELSTELLINGEN:

MAPLE

(Measurement of Attainment and Progress in Learning across Europe).

JAAR:
2015 - 2017

Toegenomen kennis van partners op het gebied van:Innovatie in scholen omtrent digitaal leren, met name informatica en technische aspecten gericht op ICT.“Open onderwijs” gebaseerd op kennis van ‘open source software’ en bijbehorende licenties.Business innovatie en duurzame ondersteuning voor het gebruik van OER binnen een zogenaamd 'fremium' model en andere principes van innovatie.Met behulp van statistische methoden in "Big Data" vergelijkende vooruitgang geautomatiseerd teweegbrengen in scholen.EQF, ECVET en EQARF met verwijzingen naar eisen van de online testen.

Voorzieningen voor scholen in de partnerlanden:Een reeks van online testen, die statistisch kunnen worden gebruikt om de vooruitgang van studenten en de school te meten in nationale en internationale context.Vaststelling van landelijk representatieve gegevens over wat kinderen weten en begrijpen in “Computational thinking” op verschillende leeftijden.Diagnostische feedback op basis van gegevens uit testen van belangrijkste zwakke punten in het onderwijs.Werkplanningen en lesplannen gekoppeld OER-vrije licentie om de tests te ondersteunen.Training en ondersteuning voor leerkrachten in het gebruik van gratis online lesboeken, online testen, management voor cursussen en voortgang door middel van cursussen en certificering.Het verhogen van het bewustzijn van het EU-beleid voor EQF, ECVET en EQUARF met betrekking tot het verwijzen naar de eisen van online testen.

Leerlingen in scholen:Veel meer geïnformeerd over wat ze doen v.w.b. digitale technologieën en wat ze niet weten op het gebied van digitale technologieën. 

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Binnen het netwerk werd actief gewerkt aan drie doelstellingen:

 • Experimentele opzet van een ZZP-Zorg opleiding (niveau 3-4) binnen de twee grootste regionale ROC’s in het Rijnmond gebied en het verankeren daarvan binnen zowel onderwijsinstellingen als beroepspraktijk / zorgondernemingen.

 • Het vormgeven en implementeren van structurele samenwerking tussen de betrokken onderwijsinstellingen, zorginstellingen en ondernemers in de zorgsector binnen de regio Rijnmond ten behoeve van kennisuitwisseling, -opbouw en -implementatie.

 • Het structureel en actief betrekken van ondernemers (ZZP-ers) in de zorg en zorginstellingen in de regio Rijnmond bij het vormgeven van nieuw ondernemerschap en ondernemerschaponderwijs.

Dit project gaat over het gebruik van innovatie in beoordelingen om de standaard te verhogen op basis van empirische gegevens. De context is de bevordering van de transversale en overdraagbare digitale kennis, inzicht en vaardigheden. Het wordt gecontextualiseerd met drie belangrijke redenen:
 1. De leraren die computerles geven hebben meer kans om gemakkelijk de IT-gebaseerde systemen te begrijpen waaronder de hedendaagse innovatie. Daarom is er meer nodig voor de impact op het gebied van institutionele verandering en hervorming van dit beleid te genereren onder andere leraren. 60.000 leerlingen ondergaan de computertest in Engeland, wat het bewijs is dat er een levensvatbare strategie voor nodig is om dit onderwijs te professionaliseren.
 2. Voor de meeste 10-14-jarigen, computeren is een nieuw onderwerp, omdat de nadruk in de meeste scholen en landen ligt op een laag niveau en de vaardigheden grotendeels desktop gebonden zijn aan office applicaties. We hebben vastgesteld bij de partners dat het onderwijzen van meer fundamentele overdraagbare kennis en inzicht, met name in de jongere leeftijdsgroepen nodig is. Een grotere nauwkeurigheid in een goede informatica aanpak verhoogt een breder bereik door de ontwikkeling van zogenaamd “computational thinking” dat nauw gelieerd is aan wiskunde en wetenschap door middel van probleemgestuurd onderwijs in het kader van een technologische omgevingen.
 3. ''Computational thinking”  is een transversale vaardigheid, die nodig zijn voor de overdracht van vaardigheden en het ‘levenslang leren’ in een snel veranderend technologisch landschap. Op plaatsen waar geen formeel computeronderwijs plaatsvindt, vindt een nulmeting plaats en stelt ons in staat om te zien wat kinderen weten voordat dit onderwijs start en daarna is via een test te zien wat het effect was van het onderwijs. Dit draagt ​​vervolgens empirische gegevens aan om het belang van dit onderwijs te ondersteunen en versterkt zodoende het belang van het docentenberoep en maakt een zogeheten kennisdriehoek mogelijk. Dit project biedt een unieke onderzoek kans, dat in toekomstige projecten en in het hoger onderwijs kan worden benut en bouwt geleidelijk op het werk van eerdere projecten.

AANLEIDING:

PARTNERS:

LEAD:
WSX Enterprise & Make A Dream Publishing Ltd, 
(UK)

Vsl Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras ZISPB,
(LT)
Buyuk Ortadogu Saglik ve Egitim Vakfi BOSEV, 
(TR)
Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social BUCOVINA,
(RO)
Stichting Kenniscentrum PRO WORK
(NL)

(Measurement of Attainment and Progress in Learning across Europe).

JAAR:
2015 - 2017

MAPLE

bottom of page