top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

Het invoeren van competentie gericht technisch onderwijs in de energiesector;

 • Het vergroten van het aantal deelnemers aan de technische opleiding in de energiesector;

 • Het ontwikkelen van nieuwe prestaties voor de energiesector, zowel aanvullend op landelijke schaal ontwikkelde prestaties als ook meer regionaal;

 • Een zichtbare vergroting van de inbreng van de bedrijven in de opleiding teweegbrengen;

 • Een plan voor bekostiging competentiegericht onderwijs in de toekomst ontwikkelen.

Ontwikkeling, uitwerking en invoering van een vernieuwd opleidingsmodel voor het technisch onderwijs in de energiesector.

Destijds bestaande kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten in de personeelsvoorziening in de energie sector voorkomen en deze knelpunten tevens in het technisch onderwijs voorkomen.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

CLIB ENERGY

JAAR:
2007 - 2009

De ontwikkeling, uitwerking en implementatie van een vernieuwd opleidingsmodel voor het technisch onderwijs in de energiesector.

PARTNERS:

Lead:
Technocentrum Zeeland

ROC Westerschelde, ROC Zeeland,
EPZ,
Delta,
ROC A12,
ROC Rijn IJssel,
ROC de Graafschap, NUON,
Electrabel, Technocentrum Ede,
Stichting Kenniscentrum PRO WORK

Het invoeren van competentie gericht technisch onderwijs in de energiesector;

 • Het vergroten van het aantal deelnemers aan de technische opleiding in de energiesector;

 • Het ontwikkelen van nieuwe prestaties voor de energiesector, zowel aanvullend op landelijke schaal ontwikkelde prestaties als ook meer regionaal;

 • Een zichtbare vergroting van de inbreng van de bedrijven in de opleiding teweegbrengen;

 • Een plan voor bekostiging competentiegericht onderwijs in de toekomst ontwikkelen.

RESULTATEN:

AANLEIDING:

Destijds bestaande kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten in de personeelsvoorziening in de energie sector voorkomen en deze knelpunten tevens in het technisch onderwijs voorkomen.

Ontwikkeling, uitwerking en invoering van een vernieuwd opleidingsmodel voor het technisch onderwijs in de energiesector.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Technocentrum

Zeeland 

ROC Westerschelde,

ROC Zeeland,

EPZ,

Delta,

ROC A12,

ROC Rijn IJssel,

ROC de Graafschap, NUON,

Electrabel,

Technocentrum Ede,

Stichting Kenniscentrum

PRO WORK

De ontwikkeling, uitwerking en implementatie van een vernieuwd opleidingsmodel voor het technisch onderwijs in de energiesector.

JAAR:
2007 - 2009

CLIB ENERGY

bottom of page