top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

Operaties binnen zorginstellingen meer kostenefficiënt uitvoeren;

 • Het versterken van de aansluiting tussen beroepspraktijkvorming en theorie;

 • Inzet van EVC (Eerder Verworven Competenties) en portfolio methodieken t.b.v. individuele competentiegerichte ontwikkeling;

 • Het verder ontwikkelen van het ‘concept’ probleem gestuurd onderwijs (PGO);

 • Het nader definiëren van beroepscompetenties en beroepen (Medisch Technicus);

 • Het toepassen van innovatieve leermethoden;

 • Het door een pilot op brede schaal beschikbaar maken van de nieuwe (deel)kwalificaties en lesmaterialen voor de onderwijssector;

 • Cursorische uitvoering voor zittend personeel binnen zorginstellingen (vergroten employability);

 • Tegemoet komen aan de vraag van zorginstellingen, namelijk een bredere inzetbaarheid van thans nog onvoldoende opgeleid gekwalificeerd technisch personeel;

 • Tegemoet komen aan de vraag van leerlingen naar een aantrekkelijke opleiding. 

Het innoveren van de opleiding ‘Onderhoudstechnicus Instrumentatie’ door het toevoegen van nieuwe specialistische opleidingselementen in een ICT- georiënteerde leeromgeving waarbij een betere aansluiting ontstaat tussen de beroepspraktijkvorming en de theoretische ontwikkeling.

In de zorgsector nam de behoefte toe naar voldoende gekwalificeerde medische technici voor onderhoud van medisch technische systemen, die elektronica, instrumentenkennis en zorgvragen kunnen combineren. Er was voorheen geen opleiding die tegemoet kwam aan deze vraag naar specialisten.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

MEDISCH TECHNICUS

JAAR:
2005 - 2007

Het ontwikkelen van goede praktijkopdrachten v.w.b. duurzaamheid binnen technische opleidingen.

ROC ALFA College,

SVGB,

WZTOA,

AKZ Groningen,

Kenteq

Stichting Kenniscentrum PRO WORK

PARTNERS:

 • Operaties binnen zorginstellingen meer kostenefficiënt uitvoeren;

 • Het versterken van de aansluiting tussen beroepspraktijkvorming en theorie;

 • Inzet van EVC (Eerder Verworven Competenties) en portfolio methodieken t.b.v. individuele competentiegerichte ontwikkeling;

 • Het verder ontwikkelen van het ‘concept’ probleem gestuurd onderwijs (PGO);

 • Het nader definiëren van beroepscompetenties en beroepen (Medisch Technicus);

 • Het toepassen van innovatieve leermethoden;

 • Het door een pilot op brede schaal beschikbaar maken van de nieuwe (deel)kwalificaties en lesmaterialen voor de onderwijssector;

 • Cursorische uitvoering voor zittend personeel binnen zorginstellingen (vergroten employability);

 • Tegemoet komen aan de vraag van zorginstellingen, namelijk een bredere inzetbaarheid van thans nog onvoldoende opgeleid gekwalificeerd technisch personeel;

 • Tegemoet komen aan de vraag van leerlingen naar een aantrekkelijke opleiding. 

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Het innoveren van de opleiding ‘Onderhoudstechnicus Instrumentatie’ door het toevoegen van nieuwe specialistische opleidingselementen in een ICT- georiënteerde leeromgeving waarbij een betere aansluiting ontstaat tussen de beroepspraktijkvorming en de theoretische ontwikkeling.

In de zorgsector nam de behoefte toe naar voldoende gekwalificeerde medische technici voor onderhoud van medisch technische systemen, die elektronica, instrumentenkennis en zorgvragen kunnen combineren. Er was voorheen geen opleiding die tegemoet kwam aan deze vraag naar specialisten.

AANLEIDING:

PARTNERS:

ROC ALFA College,

SVGB,

WZTOA,

AKZ Groningen,

Kenteq

Stichting Kenniscentrum PRO WORK

Het ontwikkelen van goede praktijkopdrachten v.w.b. duurzaamheid binnen technische opleidingen.

JAAR:
2005 - 2007

MEDISCH TECHNICUS

bottom of page