top of page
  • Instagram_Logo
  • Facebook_Logo
  • Twitter_Logo
  • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

Tijdens en na het project verdiepen de studenten zich internationaal in kunst, cultuur, religie en geschiedenis. Ze maken kennis met (actuele) tentoongestelde thema's uit o.a, musea en in internationale context / mondiaal burgerschap, zonder dat ze daarvoor hoeven te reizen. Dit levert ook een substantiële bijdrage aan de reductie van emissies (milieudoelstelling). In Daarnaast kan het project belangrijk zijn in de voorbereiding van een internationale reis (als die toch plaatsvindt). De leerlingen oriënteren zich vooraf op wat er te zien is in de musea ter plaatse en de leerkrachten vooraf kunnen de leerkrachten de aandachtspunten documenteren en typische kenmerken uitleggen aan de hand van hedendaagse documentatie. Het motiveren, inspireren en informeren van leerlingen over kunst, cultuur en geschiedenis is ook een belangrijk resultaat. Onderzoek toont aan dat als kinderen op jonge leeftijd kennismaken met musea en er interesse voor ontwikkelen, ze later ook vaker zullen komen (Kinderen en museumbezoek (2011) Nederlandse Museumvereniging Amsterdam). Dit geldt in het bijzonder voor de doelgroep met weinig of geen financiële middelen. De problemen van mondiaal belang waarmee we te maken hebben (klimaatverandering, beschikbaarheid van water en voedsel, culturele verschillen en/of intolerantie, etc.) maken het ook noodzakelijk dat we ons steeds meer kunnen inleven in de belangen van andere mensen en dat we ons bestaan begrijpen in anderen elders in de wereld. Nog belangrijker is dat we jonge mensen opleiden om innovatief te kunnen werken aan het oplossen van deze mondiale problemen op te lossen in samenwerking met mensen elders in de wereld (Een internationaliseringsketen van basisonderwijs tot wereldburger en het werkveld (2015), Coelen, R. ). De ervaringen die de leerlingen opdoen in het ART-project geven hen een bepaalde houding mee, die ze hopelijk ook buiten de klas overnemen. Tot slot is de integratie van nieuwe technologieën en innovatie in het onderwijs een belangrijk resultaat van dit project. Dit is onherroepelijk verbonden met de professionalisering van leerkrachten. De maatschappij verandert en en onderwijsinstellingen moeten innoveren om aan te sluiten bij de huidige maatschappij. Door middel van VR-technologie als onderwijsinnovatie, waarbij gemotiveerde leerkrachten worden opgeleid om dit zelf te ontwikkelen en te te integreren in hun aanbod, hoopt dit project bij te dragen aan gerichte verbetering van het onderwijs. Innovatie in het onderwijs gaat altijd over het verbeteren van de kwaliteit (of kosten) van het onderwijs. Dit kan in de context begrepen als effectiviteit, gelijkheid, efficiëntie, productiviteit en aanpassingsvermogen.

Het ART-project maakt een deel van de internationale museumwereld en andere culturele/religieuze instellingen bereikbaar voor een Europa brede doelgroep: leerlingen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. De huidige situatie met Covid heeft effect op de mobiliteit van iedereen, maar ook van leerlingen en docenten. Maar ook hebben leerlingen niet altijd de mogelijkheid (tijd), interesse (mind-set) en middelen (geld) om fysiek meerdere locaties in een korte tijd te bezoeken. Met de ART VR -methodiek gaat de (museum) “wereld” voor hen open.  Het ART-project verbindt Virtual Reality (VR)-methodiek aan wereldburgerschaps- en kunstonderwijs. VR maakt het mogelijk om een 3D-wereld te simuleren, die ons helemaal omsluit. Zo lijkt het of we ‘echt’ op een andere plek zijn terwijl we daarvoor de deur niet uit hoeven. Middels verschillende opnames van musea, (tijdelijke) tentoonstellingen, historische en/of culturele gebouwen (van religieuze aard) krijgen de leerlingen niet alleen een prachtig beeld van verschillende musea, allerlei soorten kunst en geschiedenis. Maar krijgen zij ook verschillende opdrachten en uitleg aangeboden en worden zij onderwezen aangaande hun eigen actieve bijdrage aan het wereldburgerschap anno 2021. Een prachtige combinatie, die de wereld van ver, dichtbij brengt. Hierdoor ontstaat er bij de leerling beter begrip van de wereld om hen heen, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen kunnen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Die oriëntatie houdt niet op bij de landsgrenzen.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

Een ART Conceptueel raamwerk inclusief Behoefteanalys

Een ART Basis- en voortgangstoets  +  ART EU badge

Een ART Online platform + app realisatie incl. VR-leermiddelen

Een ART handboek en ART pilots 

ART

JAAR:
2021 - 2023

Art and history Recorded for e-Ternity

Stichting Kenniscentrum Pro Work

(NL)

Sinergia Società Cooperativa Sociale,

(IT)

 ArteveldeHogeschool, (BE)

 Euroface Consulting s.r.o. Tjechische Republiek,

(CZ)

Siglo22,

(ES)

PARTNERS:

Tijdens en na het project verdiepen de studenten zich internationaal in kunst, cultuur, religie en geschiedenis. Ze maken kennis met (actuele) tentoongestelde thema's uit o.a, musea en in internationale context / mondiaal burgerschap, zonder dat ze daarvoor hoeven te reizen. Dit levert ook een substantiële bijdrage aan de reductie van emissies (milieudoelstelling). In Daarnaast kan het project belangrijk zijn in de voorbereiding van een internationale reis (als die toch plaatsvindt). De leerlingen oriënteren zich vooraf op wat er te zien is in de musea ter plaatse en de leerkrachten vooraf kunnen de leerkrachten de aandachtspunten documenteren en typische kenmerken uitleggen aan de hand van hedendaagse documentatie. Het motiveren, inspireren en informeren van leerlingen over kunst, cultuur en geschiedenis is ook een belangrijk resultaat. Onderzoek toont aan dat als kinderen op jonge leeftijd kennismaken met musea en er interesse voor ontwikkelen, ze later ook vaker zullen komen (Kinderen en museumbezoek (2011) Nederlandse Museumvereniging Amsterdam). Dit geldt in het bijzonder voor de doelgroep met weinig of geen financiële middelen. De problemen van mondiaal belang waarmee we te maken hebben (klimaatverandering, beschikbaarheid van water en voedsel, culturele verschillen en/of intolerantie, etc.) maken het ook noodzakelijk dat we ons steeds meer kunnen inleven in de belangen van andere mensen en dat we ons bestaan begrijpen in anderen elders in de wereld. Nog belangrijker is dat we jonge mensen opleiden om innovatief te kunnen werken aan het oplossen van deze mondiale problemen op te lossen in samenwerking met mensen elders in de wereld (Een internationaliseringsketen van basisonderwijs tot wereldburger en het werkveld (2015), Coelen, R. ). De ervaringen die de leerlingen opdoen in het ART-project geven hen een bepaalde houding mee, die ze hopelijk ook buiten de klas overnemen. Tot slot is de integratie van nieuwe technologieën en innovatie in het onderwijs een belangrijk resultaat van dit project. Dit is onherroepelijk verbonden met de professionalisering van leerkrachten. De maatschappij verandert en en onderwijsinstellingen moeten innoveren om aan te sluiten bij de huidige maatschappij. Door middel van VR-technologie als onderwijsinnovatie, waarbij gemotiveerde leerkrachten worden opgeleid om dit zelf te ontwikkelen en te te integreren in hun aanbod, hoopt dit project bij te dragen aan gerichte verbetering van het onderwijs. Innovatie in het onderwijs gaat altijd over het verbeteren van de kwaliteit (of kosten) van het onderwijs. Dit kan in de context begrepen als effectiviteit, gelijkheid, efficiëntie, productiviteit en aanpassingsvermogen.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Een ART Conceptueel raamwerk inclusief Behoefteanalys

Een ART Basis- en voortgangstoets  +  ART EU badge

Een ART Online platform + app realisatie incl. VR-leermiddelen

Een ART handboek en ART pilots 

AANLEIDING:

Het ART-project maakt een deel van de internationale museumwereld en andere culturele/religieuze instellingen bereikbaar voor een Europa brede doelgroep: leerlingen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. De huidige situatie met Covid heeft effect op de mobiliteit van iedereen, maar ook van leerlingen en docenten. Maar ook hebben leerlingen niet altijd de mogelijkheid (tijd), interesse (mind-set) en middelen (geld) om fysiek meerdere locaties in een korte tijd te bezoeken. Met de ART VR -methodiek gaat de (museum) “wereld” voor hen open.  Het ART-project verbindt Virtual Reality (VR)-methodiek aan wereldburgerschaps- en kunstonderwijs. VR maakt het mogelijk om een 3D-wereld te simuleren, die ons helemaal omsluit. Zo lijkt het of we ‘echt’ op een andere plek zijn terwijl we daarvoor de deur niet uit hoeven. Middels verschillende opnames van musea, (tijdelijke) tentoonstellingen, historische en/of culturele gebouwen (van religieuze aard) krijgen de leerlingen niet alleen een prachtig beeld van verschillende musea, allerlei soorten kunst en geschiedenis. Maar krijgen zij ook verschillende opdrachten en uitleg aangeboden en worden zij onderwezen aangaande hun eigen actieve bijdrage aan het wereldburgerschap anno 2021. Een prachtige combinatie, die de wereld van ver, dichtbij brengt. Hierdoor ontstaat er bij de leerling beter begrip van de wereld om hen heen, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen kunnen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Die oriëntatie houdt niet op bij de landsgrenzen.

PARTNERS:

Stichting Kenniscentrum Pro Work

(NL)

Sinergia Società Cooperativa Sociale,

(IT)

 ArteveldeHogeschool,

(BE)

 Euroface Consulting s.r.o. Tjechische Republiek,

(CZ)

Siglo22,

(ES)

Art and history Recorded for e-Ternity

JAAR:
2021 - 2023

ART

bottom of page