top of page
  • Instagram_Logo
  • Facebook_Logo
  • Twitter_Logo
  • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

MOB4APP Trainingscursus voor VET Professionals. De output bestaat uit een modulair opleidingsprogramma van 32 uur om de vaardigheid van beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding (inclusief overheidsinstanties) te bevorderen bij het implementeren, beheren en ondersteunen van langetermijnmobiliteit voor leerlingen. Het trainingsprogramma zal worden opgesteld volgens ECVET-, EQF- en EQAVET-normen, met een duidelijke beschrijving van de te behalen leerresultaten (beschreven in termen van kennis, vaardigheden en competenties). Het trainingsprogramma is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding die werkzaam zijn in beroepsonderwijs en -opleiding, vakbonden, bedrijvenverenigingen, arbeidsbemiddelingsbureaus en overheidsinstanties die hun competenties op dit gebied willen verbeteren.

-MOB4APP Toolkit voor leerlingplaatsen en bedrijven. De output zal belangrijke informatie, begeleiding en praktische instrumenten opleveren die nuttig zijn om kmo's en leerlingen te ondersteunen bij het toepassen en beheren van langetermijnmobiliteit. Deze bronnen zullen beschikbaar zijn via het onlineplatform en zullen verschillende inhoud bieden op basis van twee verschillende doelgroepen: bedrijven (met name het MKB), leerlingen of studenten in het beroepsonderwijs.

-MOB4APP MOOC. De output bestaat uit webgebaseerde trainingsmodules voor een 32-urige training voor professionals in beroepsonderwijs en -opleiding die betrokken zijn bij het beheren en ondersteunen van leerlingervaringen in het buitenland. Het belangrijkste doel van deze output is om interactieve materialen aan te bieden en de training toegankelijker en duurzamer te maken. De MOOC wordt geleverd via een online platform en wordt ook geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. Het zal worden gecreëerd volgens de, EC-aanbevelingen, om op de volgende manieren open te zijn: gratis, openlijk gelicentieerd, met open toegang (geen behoefte aan eerdere studies of om diploma's / certificaten te tonen) (EC, Opening up Education, 2016) .

Een impact op eindgebruikers om de opleiding van opleiders in de implementatie en het beheer van mobiliteit van leerlingen in Europa te combineren met activiteiten om bedrijven en beleidsmakers bewust te maken van het potentieel van deze grensoverschrijdende mobiliteit in termen van verwerving van competenties en inzetbaarheid , concurrentievermogen en innovatie. Een strategie die gericht is op het aanbieden van innovatieve pedagogische benaderingen, tools en materialen, waardoor middelen worden geproduceerd die heel gemakkelijk kunnen worden opgenomen in bestaande trainingspraktijken.

Het MOB4APP-project heeft tot doel de ontwikkeling van professionals in beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren om de kwaliteit van het feitelijke aanbod van op werk gebaseerd leren te verbeteren, gericht op leerlingervaringen in het buitenland. Het project zal leerkrachten en opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding voorzien van specifieke kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om effectieve leerlingervaringen in het buitenland te promoten, begeleiden, ondersteunen, faciliteren en beoordelen. De opgeleide beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding zullen in staat zijn om hoogwaardige transnationale leerarrangementen te ontwerpen, ontwikkelen en leveren, waarbij ze enkele van de meest voorkomende problemen in verband met de praktische implementatie van leerlingmobiliteit in Europa erkennen en oplossen. Het MOB4APP-project heeft tot doel de rol van beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding te versterken als schakel tussen eindbegunstigden (stagiairs en bedrijven in het beroepsonderwijs) en leerlingmobiliteit tussen landen door een opleidingstraject en ondersteunend materiaal voor beroepsbeoefenaars in beroepsonderwijs en -opleiding te ontwikkelen. Het project zal leerkrachten en opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding als primaire doelgroep aanspreken, terwijl leerlingen en bedrijven als eindbegunstigden worden beschouwd. De meeste officiële documenten en aanbevelingen van de EC bevestigen het bestaan ​​van een discrepantie tussen de voordelen van mobiliteit in verschillende landen bij het leerlingwezen en de kwaliteit van de professionele competenties die nodig zijn om deze praktijk op een effectieve manier te implementeren (leerkrachten en opleiders in werkgebaseerd leren / leerlingplaatsen EC 2017). Doelstelling: De MOB4APP probeert een bijzondere impact te genereren voor VET Professionals (primaire doelgroep), VET-studenten / stagiairs en bedrijven (eindbegunstigden) door het creëren van originele materialen, activiteiten en trainingsmodules om de mobiliteit van leerlingen te ondersteunen, beheren en implementeren in Europa.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

MOB4App

JAAR:
2020 - 2022

Het verbeteren van de kwaliteit voor het werk gebaseerd leren in het buitenland.

Co.Meta S.r.l,

(IT)

The Pedagogical University of Krakow,

(PL)

Spanish Chamber of Commerce) from 5 different countries

(Italy,

Germany,

Netherlands,

Poland and Spain), Foundation Knowledge Center Pro Work

(NL)

PARTNERS:

MOB4APP Trainingscursus voor VET Professionals. De output bestaat uit een modulair opleidingsprogramma van 32 uur om de vaardigheid van beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding (inclusief overheidsinstanties) te bevorderen bij het implementeren, beheren en ondersteunen van langetermijnmobiliteit voor leerlingen. Het trainingsprogramma zal worden opgesteld volgens ECVET-, EQF- en EQAVET-normen, met een duidelijke beschrijving van de te behalen leerresultaten (beschreven in termen van kennis, vaardigheden en competenties). Het trainingsprogramma is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding die werkzaam zijn in beroepsonderwijs en -opleiding, vakbonden, bedrijvenverenigingen, arbeidsbemiddelingsbureaus en overheidsinstanties die hun competenties op dit gebied willen verbeteren.

-MOB4APP Toolkit voor leerlingplaatsen en bedrijven. De output zal belangrijke informatie, begeleiding en praktische instrumenten opleveren die nuttig zijn om kmo's en leerlingen te ondersteunen bij het toepassen en beheren van langetermijnmobiliteit. Deze bronnen zullen beschikbaar zijn via het onlineplatform en zullen verschillende inhoud bieden op basis van twee verschillende doelgroepen: bedrijven (met name het MKB), leerlingen of studenten in het beroepsonderwijs.

-MOB4APP MOOC. De output bestaat uit webgebaseerde trainingsmodules voor een 32-urige training voor professionals in beroepsonderwijs en -opleiding die betrokken zijn bij het beheren en ondersteunen van leerlingervaringen in het buitenland. Het belangrijkste doel van deze output is om interactieve materialen aan te bieden en de training toegankelijker en duurzamer te maken. De MOOC wordt geleverd via een online platform en wordt ook geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. Het zal worden gecreëerd volgens de, EC-aanbevelingen, om op de volgende manieren open te zijn: gratis, openlijk gelicentieerd, met open toegang (geen behoefte aan eerdere studies of om diploma's / certificaten te tonen) (EC, Opening up Education, 2016) .

RESULTATEN:

AANLEIDING:

Het MOB4APP-project heeft tot doel de ontwikkeling van professionals in beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren om de kwaliteit van het feitelijke aanbod van op werk gebaseerd leren te verbeteren, gericht op leerlingervaringen in het buitenland. Het project zal leerkrachten en opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding voorzien van specifieke kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om effectieve leerlingervaringen in het buitenland te promoten, begeleiden, ondersteunen, faciliteren en beoordelen. De opgeleide beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding zullen in staat zijn om hoogwaardige transnationale leerarrangementen te ontwerpen, ontwikkelen en leveren, waarbij ze enkele van de meest voorkomende problemen in verband met de praktische implementatie van leerlingmobiliteit in Europa erkennen en oplossen. Het MOB4APP-project heeft tot doel de rol van beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding te versterken als schakel tussen eindbegunstigden (stagiairs en bedrijven in het beroepsonderwijs) en leerlingmobiliteit tussen landen door een opleidingstraject en ondersteunend materiaal voor beroepsbeoefenaars in beroepsonderwijs en -opleiding te ontwikkelen. Het project zal leerkrachten en opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding als primaire doelgroep aanspreken, terwijl leerlingen en bedrijven als eindbegunstigden worden beschouwd. De meeste officiële documenten en aanbevelingen van de EC bevestigen het bestaan ​​van een discrepantie tussen de voordelen van mobiliteit in verschillende landen bij het leerlingwezen en de kwaliteit van de professionele competenties die nodig zijn om deze praktijk op een effectieve manier te implementeren (leerkrachten en opleiders in werkgebaseerd leren / leerlingplaatsen EC 2017). Doelstelling: De MOB4APP probeert een bijzondere impact te genereren voor VET Professionals (primaire doelgroep), VET-studenten / stagiairs en bedrijven (eindbegunstigden) door het creëren van originele materialen, activiteiten en trainingsmodules om de mobiliteit van leerlingen te ondersteunen, beheren en implementeren in Europa.

Een impact op eindgebruikers om de opleiding van opleiders in de implementatie en het beheer van mobiliteit van leerlingen in Europa te combineren met activiteiten om bedrijven en beleidsmakers bewust te maken van het potentieel van deze grensoverschrijdende mobiliteit in termen van verwerving van competenties en inzetbaarheid , concurrentievermogen en innovatie. Een strategie die gericht is op het aanbieden van innovatieve pedagogische benaderingen, tools en materialen, waardoor middelen worden geproduceerd die heel gemakkelijk kunnen worden opgenomen in bestaande trainingspraktijken.

DOELSTELLINGEN:

PARTNERS:

Co.Meta S.r.l,

(IT)

The Pedagogical University of Krakow,

(PL)

Spanish Chamber of Commerce) from 5 different countries

(Italy,

Germany,

Netherlands,

Poland and Spain), Foundation Knowledge Center Pro Work

(NL)

Het verbeteren van de kwaliteit voor het werk gebaseerd leren in het buitenland.

JAAR:
2020 - 2022

MOB4APP

bottom of page