top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

Verhoogde kennis op het gebied van:

 • Innovatie op scholen voor digitaal leren, vooral in de wetenschap

 • Open leermiddelen, voortbouwend op kennis van open source software en licenties voordelen.

 • bedrijfsinnovatie en duurzame ondersteuning voor Open Educatie Bronnen Open Educational Recources) OER die gebruik maken van een premium model en principes van disruptieve innovatie.

 • Gebruik maken van statistische methoden in "Big Data" om vergelijkende                    voortgangsmaatregelen in scholen te automatiseren.

 • EQF, ECVET en EQARF met betrekking tot het verwijzen naar de eisen van online tests.

Voorzieningen voor scholen in partnerlanden voor:

 • Een reeks online testen die kunnen worden gebruikt om de voortgang van studenten en school te meten in de nationale en internationale context.

 • Nationaal relevante gegevens te verzamelen over wat kinderen in de wetenschap op  verschillende leeftijden kennen en begrijpen.

 • Diagnostische feedback op basis van bewijs uit de toetsing van de belangrijkste zwakke punten die op het onderwijs moeten worden gericht.

 • Schema's van werk, lesplannen en gekoppelde OER's die vrijelijk in licentie zijn gegeven ter ondersteuning van de tests.

 • Training en ondersteuning voor leraren bij het gebruik van de gratis online testen, bewijs-management voor cursussen, inclusief zelf- en peer-assessment, formatieve voortgangsregistratie door cursussen en certificering, allemaal volledig gehost.

 • Bewustmaking van het EU-beleid voor EQF, ECVET en EQUARF met betrekking tot het verwijzen naar de eisen van online tests.

Leerlingen op scholen worden:

 • Veel meer kennis over wat ze wel en niet weten op het gebied van de wetenschap.

 • Hun aandacht op de wetenschap op een eenvoudige manier te vestigen met als doel hun talent te ontdekken/stimuleren en ontwikkelen.

 • Beter in staat om formele kwalificaties in de wetenschappen op te nemen, met name die welke betrekking hebben op het EQF.

 • Beter worden gesteund om hun eigen leren te ondersteunen met behulp van gratis en legale bronnen.

Nationale beleidsmakers zullen:

 • Worden voorzien van nationale vergelijkende gegevens over hun land in de internationale context.

 • Beschikken over gegevens die beschikbaar zijn voor verdere analyse en onderzoek onder voorbehoud van vertrouwelijkheid

Het oplossen van het probleem, over de bereidheid van jonge mensen om zich bezig te houden met wetenschap, waar uittreding momenteel het probleem verergert waarbij de output van onze onderwijssystemen niet goed correleert met de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Er is in de EU een grote vraag naar gekwalificeerde, ervaren en enthousiaste mensen voor wetenschap en techniek. Scholen helpen daar niet bij.

Wij willen: 

 • Een data-opslagplaats maken met bronnen en praktische wetenschappelijke experimenten die helpen om deze betrokkenheid te bieden.

 • Het promoten van een methodologische verandering in het lesgeven om de algemene motivatie te vergroten, inclusief een verandering in evaluatieprocessen, om reflectievere methoden zoals e-portfolio te gebruiken.

 • De evolutie van wetenschappelijk leren beoordelen door het verloop van het project en onderzoek naar de mogelijkheden van big data-analyse om de ontwikkeling van wetenschappelijke curricula te helpen focussen.

 • Jongeren de kans geven om zich buiten het leerplan van de school bezig te houden met wetenschap, hun belangstelling voor wetenschap in het algemeen te stimuleren en hun 'wetenschappelijk denken' te ontwikkelen, zelfs als ze later besluiten geen wetenschapper te worden

In de EU-landen is er een groot probleem met een gebrek aan gekwalificeerde technici en wetenschappelijke professionals en er is een overschot aan afgestudeerden in de geesteswetenschappen. Jonge mensen worden ontmoedigd om wetenschappelijke vakken te bestuderen omdat ze "te moeilijk" zijn of alleen begrepen kunnen worden door mensen met een "wetenschappelijke aanleg"

 

Dit project biedt een oplossing door jongeren bewust te maken dat de wetenschappen niet saai en moeilijk te begrijpen zijn en voor iedereen toegankelijk . Dit wordt bereikt door het implementeren van aantrekkelijke en effectieve manieren om de wetenschap te onderwijzen.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

SCIENCE 4 FUN

JAAR:
2018 - 2021

Innovatie op scholen aangaande het digitaal leren in wetenschapslessen.

 Lead:

Stichting Kenniscentrum Pro Work

(NL)

UAM,

(SP)

AHE,

(PL)

Foundation Siglo22,

(SP)

JKVG vzw,

(BL)

SPI,

(PR)

 NTC,

(BG)

LUV,

(SL)

Euroface Consulting,

(TSJ)

PARTNERS:

 • Verhoogde kennis op het gebied van:

 • Innovatie op scholen voor digitaal leren, vooral in de wetenschap

 • Open leermiddelen, voortbouwend op kennis van open source software en licenties voordelen.

 • bedrijfsinnovatie en duurzame ondersteuning voor Open Educatie Bronnen Open Educational Recources) OER die gebruik maken van een premium model en principes van disruptieve innovatie.

 • Gebruik maken van statistische methoden in "Big Data" om vergelijkende                    voortgangsmaatregelen in scholen te automatiseren.

 • EQF, ECVET en EQARF met betrekking tot het verwijzen naar de eisen van online tests.
   

 • Voorzieningen voor scholen in partnerlanden voor:

 • Een reeks online testen die kunnen worden gebruikt om de voortgang van studenten en school te meten in de nationale en internationale context.

 • Nationaal relevante gegevens te verzamelen over wat kinderen in de wetenschap op  verschillende leeftijden kennen en begrijpen.

 • Diagnostische feedback op basis van bewijs uit de toetsing van de belangrijkste zwakke punten die op het onderwijs moeten worden gericht.

 • Schema's van werk, lesplannen en gekoppelde OER's die vrijelijk in licentie zijn gegeven ter ondersteuning van de tests.

 • Training en ondersteuning voor leraren bij het gebruik van de gratis online testen, bewijs-management voor cursussen, inclusief zelf- en peer-assessment, formatieve voortgangsregistratie door cursussen en certificering, allemaal volledig gehost.

 • Bewustmaking van het EU-beleid voor EQF, ECVET en EQUARF met betrekking tot het verwijzen naar de eisen van online tests.
   

 • Leerlingen op scholen worden:

 • Veel meer kennis over wat ze wel en niet weten op het gebied van de wetenschap.

 • Hun aandacht op de wetenschap op een eenvoudige manier te vestigen met als doel hun talent te ontdekken/stimuleren en ontwikkelen.

 • Beter in staat om formele kwalificaties in de wetenschappen op te nemen, met name die welke betrekking hebben op het EQF.

 • Beter worden gesteund om hun eigen leren te ondersteunen met behulp van gratis en legale bronnen.
   

 • Nationale beleidsmakers zullen:

 • Worden voorzien van nationale vergelijkende gegevens over hun land in de internationale context.

 • Beschikken over gegevens die beschikbaar zijn voor verdere analyse en onderzoek onder voorbehoud van vertrouwelijkheid

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Het oplossen van het probleem, over de bereidheid van jonge mensen om zich bezig te houden met wetenschap, waar uittreding momenteel het probleem verergert waarbij de output van onze onderwijssystemen niet goed correleert met de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Er is in de EU een grote vraag naar gekwalificeerde, ervaren en enthousiaste mensen voor wetenschap en techniek. Scholen helpen daar niet bij.

Wij willen: 

 • Een data-opslagplaats maken met bronnen en praktische wetenschappelijke experimenten die helpen om deze betrokkenheid te bieden.

 • Het promoten van een methodologische verandering in het lesgeven om de algemene motivatie te vergroten, inclusief een verandering in evaluatieprocessen, om reflectievere methoden zoals e-portfolio te gebruiken.

 • De evolutie van wetenschappelijk leren beoordelen door het verloop van het project en onderzoek naar de mogelijkheden van big data-analyse om de ontwikkeling van wetenschappelijke curricula te helpen focussen.

 • Jongeren de kans geven om zich buiten het leerplan van de school bezig te houden met wetenschap, hun belangstelling voor wetenschap in het algemeen te stimuleren en hun 'wetenschappelijk denken' te ontwikkelen, zelfs als ze later besluiten geen wetenschapper te worden

In de EU-landen is er een groot probleem met een gebrek aan gekwalificeerde technici en wetenschappelijke professionals en er is een overschot aan afgestudeerden in de geesteswetenschappen. Jonge mensen worden ontmoedigd om wetenschappelijke vakken te bestuderen omdat ze "te moeilijk" zijn of alleen begrepen kunnen worden door mensen met een "wetenschappelijke aanleg"

AANLEIDING:

PARTNERS:

Lead: 

Stichting Kenniscentrum Pro Work

(NL)

UAM,

(SP)

AHE,

(PL)

Foundation Siglo22,

(SP)

JKVG vzw,

(BL)

SPI,

(PR)

 NTC,

(BG)

LUV,

(SL)

Euroface Consulting,

(TSJ)

Innovatie op scholen aangaande het digitaal leren in wetenschapslessen.

JAAR:
2010 - 2012

SCIENCE 4 FUN

bottom of page