top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

Resultaten van het RED project kunnen als volgt worden weergegeven;

 • De digitale vaardigheden van de laaggeletterde (jong) volwassenen met een afstand tot de samenleving en/of de werkgelegenheid vergroten via het RED platform met behulp van de i-Flip-techniek die online sociale en openbare diensten van de overheid en van andere (sociale) organisaties uitlegt middels video’s.

 • De doelgroep zelfvoorzienend en mondiger maken met betrekking tot de digitale sociale en openbare diensten van de overheid en andere publieke aanbieders.

 • Door het gebruik van het RED platform worden door middel van (bestaande) digitale oefeningen de vaardigheden en leerconcepten verbeterd, de i-Flips (video’s) die voor elk onderwerp zijn ontworpen, zullen de rekenvaardigheden en geletterdheid verbeteren (b.v. door het tonen van rekensommen of taalconcepten).

 • Verbeteren van de digitale vaardigheid (via de i-Flips worden de digitale (openbare) diensten aan de doelgroep gepresenteerd (in de video's wordt een combinatie van horen, zien en lezen gemaakt)

 • Bereiken van een toename in de kennis van openbare diensten, de doelgroep komt in contact met de digitale informatie van de diensten van overheidsorganisaties, zorginstellingen, woningcorporaties, energieleveranciers, onderwijsinstellingen en belastingautoriteiten, enz.)

 • Het verhogen van de basiskennis en zelfredzaamheid van de doelgroep via dit platform.

Geletterdheid en rekenvaardigheid zijn fundamentele vaardigheden voor de menselijke ontwikkeling, omdat het mensen in staat stelt een zinvol leven te leiden en bij te dragen aan hun gemeenschap in de samenleving. Onderzoek toont aan dat laaggeletterdheid en lage rekenvaardigheden vaak verbonden zijn. Deze vaardigheden zijn allemaal essentieel voor het leren, omdat leren wordt gemedieerd door middel van teksten en het gebruik van getallen.

 

In Europa heeft een op de vijf 16-65-jarigen een slechte leesvaardigheid. In Europa moeten naar schatting 55 miljoen volwassenen tussen de 16 en 65 jaar met deze problemen omgaan. Onderzoek toont aan dat Europeanen tussen de leeftijd van 26-35 jaar het hoogst scoorden op het gebied van laaggeletterdheid, gevolgd door mensen in de leeftijd van 16-25 jaar, vervolgens door personen van 36-45 jaar en als laatste personen met een leeftijd van 46 jaar en ouder. Deze groep kan worden gezien als een groep die ook de meeste interesse en voordeel heeft om digitale, taal- en rekenvaardigheden te verwerven.

 

Mensen die met deze problemen te maken hebben, missen vaak ook vaardigheid in digitale vaardigheden. Ze hebben al problemen met het lezen van eenvoudige teksten, het achterhalen van eenvoudige feiten, of iets beoordelen en ze kunnen niet langer omgaan met lange of meer complexe teksten. Dit betekent dat het RED platform zal worden opgezet als een innovatief instrument, dat digitale vaardigheden aanleert, laaggeletterdheid en lage rekenvaardigheden aanpakt om uiteindelijk de maatschappelijke participatie te vergroten en de doelgroep te versterken!

Het project zal actief werken aan de volgende doelstellingen en beoogde effecten van het RED-platform;

1) Het ontwikkelen van een RED “baseline test”, een test die het niveau aangeeft van lage taal en- rekenvaardigheden van de doelgroep.

2) RED materiaal ontwikkelen in de RED “Material Database”, die wordt aangeboden via het online platform, waarbij geletterdheid en rekenvaardigheden via (links naar) opdrachten wordt aangeleerd en er uitleg gegeven wordt en ander materiaal wordt aangeboden om de participatie in de samenleving te vergroten door het bevorderen van lezen, rekenen en digitaal burgerschap.

3) Het ontwerpen en implementeren van een gestructureerde samenwerking tussen primaire en secundaire stakeholders op het gebied van laaggeletterdheid in de RED “Roadmap” met hun ‘hulpaanbod’.

4) De structurele en actieve betrokkenheid van deelnemers van lokale organisaties bewerkstelligen en een aanbod voor potentiële deelnemers realiseren met regionale organisaties in een Europese context.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

RED

JAAR:
2017- 2020

(Reinforce European Digital, literacy and numeracy skills).

Lead:
Stichting Kenniscentrum PRO WORK
(NL)

Euroface
Consulting s.r.o.,
 (CZ)
Natsionalen ucheben tsentar,
(BG)
Siglo22,
(ES)
JKVG vzw,
(BE)
Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje,
(SL)
New Service,
(IT)

PARTNERS:

 • Resultaten van het RED project kunnen als volgt worden weergegeven;

 • De digitale vaardigheden van de laaggeletterde (jong) volwassenen met een afstand tot de samenleving en/of de werkgelegenheid vergroten via het RED platform met behulp van de i-Flip-techniek die online sociale en openbare diensten van de overheid en van andere (sociale) organisaties uitlegt middels video’s.

 • De doelgroep zelfvoorzienend en mondiger maken met betrekking tot de digitale sociale en openbare diensten van de overheid en andere publieke aanbieders.

 • Door het gebruik van het RED platform worden door middel van (bestaande) digitale oefeningen de vaardigheden en leerconcepten verbeterd, de i-Flips (video’s) die voor elk onderwerp zijn ontworpen, zullen de rekenvaardigheden en geletterdheid verbeteren (b.v. door het tonen van rekensommen of taalconcepten).

 • Verbeteren van de digitale vaardigheid (via de i-Flips worden de digitale (openbare) diensten aan de doelgroep gepresenteerd (in de video's wordt een combinatie van horen, zien en lezen gemaakt)

 • Bereiken van een toename in de kennis van openbare diensten, de doelgroep komt in contact met de digitale informatie van de diensten van overheidsorganisaties, zorginstellingen, woningcorporaties, energieleveranciers, onderwijsinstellingen en belastingautoriteiten, enz.)

 • Het verhogen van de basiskennis en zelfredzaamheid van de doelgroep via dit platform.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Het project zal actief werken aan de volgende doelstellingen en beoogde effecten van het RED-platform;

1) Het ontwikkelen van een RED “baseline test”, een test die het niveau aangeeft van lage taal en- rekenvaardigheden van de doelgroep.

2) RED materiaal ontwikkelen in de RED “Material Database”, die wordt aangeboden via het online platform, waarbij geletterdheid en rekenvaardigheden via (links naar) opdrachten wordt aangeleerd en er uitleg gegeven wordt en ander materiaal wordt aangeboden om de participatie in de samenleving te vergroten door het bevorderen van lezen, rekenen en digitaal burgerschap.

3) Het ontwerpen en implementeren van een gestructureerde samenwerking tussen primaire en secundaire stakeholders op het gebied van laaggeletterdheid in de RED “Roadmap” met hun ‘hulpaanbod’.

4) De structurele en actieve betrokkenheid van deelnemers van lokale organisaties bewerkstelligen en een aanbod voor potentiële deelnemers realiseren met regionale organisaties in een Europese context.

Geletterdheid en rekenvaardigheid zijn fundamentele vaardigheden voor de menselijke ontwikkeling, omdat het mensen in staat stelt een zinvol leven te leiden en bij te dragen aan hun gemeenschap in de samenleving. Onderzoek toont aan dat laaggeletterdheid en lage rekenvaardigheden vaak verbonden zijn. Deze vaardigheden zijn allemaal essentieel voor het leren, omdat leren wordt gemedieerd door middel van teksten en het gebruik van getallen.

 

In Europa heeft een op de vijf 16-65-jarigen een slechte leesvaardigheid. In Europa moeten naar schatting 55 miljoen volwassenen tussen de 16 en 65 jaar met deze problemen omgaan. Onderzoek toont aan dat Europeanen tussen de leeftijd van 26-35 jaar het hoogst scoorden op het gebied van laaggeletterdheid, gevolgd door mensen in de leeftijd van 16-25 jaar, vervolgens door personen van 36-45 jaar en als laatste personen met een leeftijd van 46 jaar en ouder. Deze groep kan worden gezien als een groep die ook de meeste interesse en voordeel heeft om digitale, taal- en rekenvaardigheden te verwerven.

 

Mensen die met deze problemen te maken hebben, missen vaak ook vaardigheid in digitale vaardigheden. Ze hebben al problemen met het lezen van eenvoudige teksten, het achterhalen van eenvoudige feiten, of iets beoordelen en ze kunnen niet langer omgaan met lange of meer complexe teksten. Dit betekent dat het RED platform zal worden opgezet als een innovatief instrument, dat digitale vaardigheden aanleert, laaggeletterdheid en lage rekenvaardigheden aanpakt om uiteindelijk de maatschappelijke participatie te vergroten en de doelgroep te versterken!

AANLEIDING:

PARTNERS:

Stichting Kenniscentrum PRO WORK
(NL)

EurofaceConsulting s.r.o., 
(CZ)
Natsionalen ucheben tsentar,
(BG)
Siglo22,
(ES)J
KVG vzw,
(BE)
Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje,
(SL)
New Service,
(IT)

(Reinforce European Digital, literacy and numeracy skills).

JAAR:
2017 - 2020

RED

bottom of page