top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

 • Uitbreiding van kansen voor deelnemers met een arbeidsbeperking (verhoging van hard/soft skills) om betere toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen in plaats van te werken in een beschermde omgeving zoals een beschutte werkplaats, omdat ze hebben aangetoond competent te zijn in echt werk op basis van werk dat door MKB’s, dus de arbeidsmarkt.

 • Meer samenwerking tussen de arbeidsmarkt en de beschutte werkplaatsen. 
   

 • Toenemend gebruik van competentie-gebaseerde methoden / beoordelingswedstrijden in beroepsonderwijs en -opleiding. Het project zal het delen van goede praktijken tussen de verschillende Europese landen mogelijk maken. Een voorbeeld van een ECVET-conforme beoordelingsmethode zal worden gepresenteerd en gebruikt
   

 • Een handboek voor diversiteitsbeheer, met een leidraad voor het MKB en andere geïnteresseerde organisaties voor het zogenaamde "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen". Door maatschappelijk verantwoord ondernemen op te nemen in hun beleid, wordt door de hele organisatie ondersteuning en bewustwording gecreëerd met betrekking tot de toegevoegde waarde met betrekking tot het opnemen van deze doelgroep in het MKB. Samenwerkingsverbanden moeten beseffen dat er kansen zijn om een ​​diverse werknemerspopulatie op te bouwen en gebruik te maken van alle mogelijke talenten die beschikbaar zijn in een samenleving. De groep mensen met een arbeidsbeperking is zo divers dat er binnen elke organisatie mogelijkheden zijn.

In veel landen moeten organisaties voldoen aan een vastgestelde quota om mensen met een handicap in dienst te nemen. In Nederland wordt bijvoorbeeld de Participatiewet in 2015 geïntroduceerd, maar het blijkt dat de doelen, die in de wet worden genoemd, moeilijk te realiseren zijn. Daarnaast heeft de Raad van Europa een actieplan (2006-2015) opgesteld om de rechten en participatie van mensen met een arbeidshandicap in de samenleving te bevorderen. De EU heeft deze strategie voor mensen met een handicap in 2010-2020 aangenomen. Maar mensen met een handicap ondervinden nog steeds veel moeilijkheden bij het vinden van banen, vanwege negatieve stereotypen, die de arbeidsmarkt terughoudend maken bij het in dienst nemen van dergelijke mensen

Het SKILLS + -project ondersteunt de doelstellingen van deze politieke prioriteiten en behandelt enkele van de belangrijkste kwesties die leiden tot wat in feite een openlijke discriminatie is.
Om dit te realiseren willen we:
 • De kennis en basisvaardigheden van personen met een arbeidshandicap  verbeteren en hen de vaardigheden bieden om de open arbeidsmarkt in te stromen; beoordeling van vaardigheden moet volledig transparant worden door het gebruik van een INGOTS-certificaat, dat door ECVET is erkend. Mensen met een arbeidsbeperking hebben veel vaardigheden, maar zijn vaak slecht of helemaal niet gecertificeerd vanwege vroegtijdig schoolverlaten door sociale en/of medische redenen. Dit vergroot de kloof met de arbeidsmarkt, terwijl ECVET-conforme en EQF-gerelateerde certificering de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
   
 • Het aantal werkende mensen met een arbeidsbeperking op de (beschutte markt) te vergroten door op grotere schaal kennis over methoden en strategieën in de EU uit te wisselen en deze mensen voor te bereiden op de open arbeidsmarkt. Dit betreft vaardigheidstraining, het verbinden en motiveren van werkgevers.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

SKILLS+ 

JAAR:
2018 - 2021

Beroepswedstrijden organiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

National Training Centre (NTC),
(BG)
LUV,
(SL)
Euroface
Consulting s.r.o.,
(TSJ
New Service srl,
(IT)
Fundacion Siglo22,
(SP)
JKVG,
(BL)
INSTITUTE IED,
(GR)
DANTE,
(KR)
NTSO,
(TU)
Stichting kenniscentrum Pro Work
(NL)

PARTNERS:

 • Uitbreiding van kansen voor deelnemers met een arbeidsbeperking (verhoging van hard/soft skills) om betere toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen in plaats van te werken in een beschermde omgeving zoals een beschutte werkplaats, omdat ze hebben aangetoond competent te zijn in echt werk op basis van werk dat door MKB’s, dus de arbeidsmarkt.

 • Meer samenwerking tussen de arbeidsmarkt en de beschutte werkplaatsen. 
   

 • Toenemend gebruik van competentie-gebaseerde methoden / beoordelingswedstrijden in beroepsonderwijs en -opleiding. Het project zal het delen van goede praktijken tussen de verschillende Europese landen mogelijk maken. Een voorbeeld van een ECVET-conforme beoordelingsmethode zal worden gepresenteerd en gebruikt
   

 • Een handboek voor diversiteitsbeheer, met een leidraad voor het MKB en andere geïnteresseerde organisaties voor het zogenaamde "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen". Door maatschappelijk verantwoord ondernemen op te nemen in hun beleid, wordt door de hele organisatie ondersteuning en bewustwording gecreëerd met betrekking tot de toegevoegde waarde met betrekking tot het opnemen van deze doelgroep in het MKB. Samenwerkingsverbanden moeten beseffen dat er kansen zijn om een ​​diverse werknemerspopulatie op te bouwen en gebruik te maken van alle mogelijke talenten die beschikbaar zijn in een samenleving. De groep mensen met een arbeidsbeperking is zo divers dat er binnen elke organisatie mogelijkheden zijn.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Het SKILLS + -project ondersteunt de doelstellingen van deze politieke prioriteiten en behandelt enkele van de belangrijkste kwesties die leiden tot wat in feite een openlijke discriminatie is.
Om dit te realiseren willen we:
 • De kennis en basisvaardigheden van personen met een arbeidshandicap  verbeteren en hen de vaardigheden bieden om de open arbeidsmarkt in te stromen; beoordeling van vaardigheden moet volledig transparant worden door het gebruik van een INGOTS-certificaat, dat door ECVET is erkend. Mensen met een arbeidsbeperking hebben veel vaardigheden, maar zijn vaak slecht of helemaal niet gecertificeerd vanwege vroegtijdig schoolverlaten door sociale en/of medische redenen. Dit vergroot de kloof met de arbeidsmarkt, terwijl ECVET-conforme en EQF-gerelateerde certificering de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
   
 • Het aantal werkende mensen met een arbeidsbeperking op de (beschutte markt) te vergroten door op grotere schaal kennis over methoden en strategieën in de EU uit te wisselen en deze mensen voor te bereiden op de open arbeidsmarkt. Dit betreft vaardigheidstraining, het verbinden en motiveren van werkgevers.

In veel landen moeten organisaties voldoen aan een vastgestelde quota om mensen met een handicap in dienst te nemen. In Nederland wordt bijvoorbeeld de Participatiewet in 2015 geïntroduceerd, maar het blijkt dat de doelen, die in de wet worden genoemd, moeilijk te realiseren zijn. Daarnaast heeft de Raad van Europa een actieplan (2006-2015) opgesteld om de rechten en participatie van mensen met een arbeidshandicap in de samenleving te bevorderen. De EU heeft deze strategie voor mensen met een handicap in 2010-2020 aangenomen. Maar mensen met een handicap ondervinden nog steeds veel moeilijkheden bij het vinden van banen, vanwege negatieve stereotypen, die de arbeidsmarkt terughoudend maken bij het in dienst nemen van dergelijke mensen

AANLEIDING:

PARTNERS:


National Training Centre (NTC),
(BG)
LUV,
(SL)
EurofaceConsulting s.r.o.,
(TSJ
New Service srl,
(IT)
Fundacion Siglo22,(SP)
JKVG,
(BL)
INSTITUTE IED,
(GR)
DANTE,
(KR)
NTSO,
(TU)
Stichting kenniscentrum Pro Work
(NL)

Beroepswedstrijden organiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

JAAR:
2018 - 2021

SKILLS+

bottom of page