top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

 • Actie 1: 7 regionale voorbereidende evenementen met vertegenwoordigers uit de volgende sectoren: Werkgevers, zakelijke vertegenwoordiger van educatieve organisatie, onderwijs, zoals de plaatselijke hogeschool of middelbare school, partners gericht op specifieke groepen zoals geestelijke gezondheid, leerstoornis, drugs & alcohol problemen, etc. Job Centre plus Vertegenwoordiger, HR-managers etc. met 245 deelnemers in totaal

 • Actie 2: 45 deelnemers aan elk evenement (vertegenwoordigers van netwerken werkgever, onderwijsorganisatie, werkervaring organisatie, sociale economie organisatie, communicatie netwerk

 •  Actie 3: Groot slotevenement 200 deelnemers

 •  Actie 4: 10 korte films van partners gemaakt, 1 web Platform, 1 publicatie (digitaal en 250 exemplaren gedrukt).

Het STEPS-cluster (soft skills training enabling progression and sustainability) bestaat uit 9 partners die allen betrokken waren bij de 2 zeeën- projecten SUCCES, iLAEBOR (Pro Work betrokken) en Crysalis. De drie projecten zijn complementair en boekten succesvolle resultaten op vlak van soft skills training; ze stelden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat om de noodzakelijke persoonlijke en arbeidsmatige vaardigheden te ontwikkelen om een betere toegang te verwerven tot de arbeidsmarkt, opleiding, en/of vrijwilligerswerk. Soft skills zijn onmisbaar en zorgen ervoor dat mensen in staat worden gesteld hun eigen leven in handen te nemen, efficiënt te communiceren en hun persoonlijke levensomstandigheden te verbeteren. In tegenstelling tot hard skills, die nodig zijn voor de correcte uitvoering van een specifieke taak, zijn soft skills ruim inzetbaar.

De STEPS-partners werken samen rond de meest doeltreffende methodes om verschillende doelgroepen te betrekken, te ondersteunen en op te leiden.  Zowel praktijkwerkers en beleidsmakers worden betrokken bij de verspreiding van informatie. Dit om alle belanghebbenden te overtuigen van de voordelen van soft skills training voor werklozen in het algemeen, maar ook voor de eigen werking. De focus ligt op de verschillende best practices die in de projecten zijn getest, te identificeren en te verspreiden. De soft skills zullen in kaart worden gebracht als de weg naar verdere training, vrijwilligerswerk en tewerkstelling. Iedere partner zal regionale voorbereidingsevenementen en workshops organiseren die gericht zijn op de doelgroep van de cluster (professionelen en beleidsmakers). Ook zullen er twee grensoverschrijdende praktijkgerichte workshops georganiseerd worden -gericht op professionals- om goede praktijken uit te wisselen, verschillende tools te delen en bespreken en een hoogwaardig grensoverschrijdende soft skills conferentie voor te bereiden om de resultaten van de projecten en de STEPS-cluster te verspreiden. 

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

STEPS

JAAR:
2014

Soft Skills Training die vooruitgang en duurzaamheid mogelijk maakt.

Lead:
Medway Counsil,
(UK)

OCMW Kortrijk,
(BE)
Mentor vzw,
Maison de l’initiative,
(FR)
Syntra West,
(BE)
Community Connections (Great Yarmouth),
(UK)
Plymouth College of Art, Scalda,
(UK)
Stichting Kenniscentrum Pro Work
(NL)

PARTNERS:

 • Actie 1: 7 regionale voorbereidende evenementen met vertegenwoordigers uit de volgende sectoren: Werkgevers, zakelijke vertegenwoordiger van educatieve organisatie, onderwijs, zoals de plaatselijke hogeschool of middelbare school, partners gericht op specifieke groepen zoals geestelijke gezondheid, leerstoornis, drugs & alcohol problemen, etc. Job Centre plus Vertegenwoordiger, HR-managers etc. met 245 deelnemers in totaal

 • Actie 2: 45 deelnemers aan elk evenement (vertegenwoordigers van netwerken werkgever, onderwijsorganisatie, werkervaring organisatie, sociale economie organisatie, communicatie netwerk

 •  Actie 3: Groot slotevenement 200 deelnemers

 •  Actie 4: 10 korte films van partners gemaakt, 1 web Platform, 1 publicatie (digitaal en 250 exemplaren gedrukt).

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

De STEPS-partners werken samen rond de meest doeltreffende methodes om verschillende doelgroepen te betrekken, te ondersteunen en op te leiden.  Zowel praktijkwerkers en beleidsmakers worden betrokken bij de verspreiding van informatie. Dit om alle belanghebbenden te overtuigen van de voordelen van soft skills training voor werklozen in het algemeen, maar ook voor de eigen werking. De focus ligt op de verschillende best practices die in de projecten zijn getest, te identificeren en te verspreiden. De soft skills zullen in kaart worden gebracht als de weg naar verdere training, vrijwilligerswerk en tewerkstelling. Iedere partner zal regionale voorbereidingsevenementen en workshops organiseren die gericht zijn op de doelgroep van de cluster (professionelen en beleidsmakers). Ook zullen er twee grensoverschrijdende praktijkgerichte workshops georganiseerd worden -gericht op professionals- om goede praktijken uit te wisselen, verschillende tools te delen en bespreken en een hoogwaardig grensoverschrijdende soft skills conferentie voor te bereiden om de resultaten van de projecten en de STEPS-cluster te verspreiden. 

Het STEPS-cluster (soft skills training enabling progression and sustainability) bestaat uit 9 partners die allen betrokken waren bij de 2 zeeën- projecten SUCCES, iLAEBOR (Pro Work betrokken) en Crysalis. De drie projecten zijn complementair en boekten succesvolle resultaten op vlak van soft skills training; ze stelden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat om de noodzakelijke persoonlijke en arbeidsmatige vaardigheden te ontwikkelen om een betere toegang te verwerven tot de arbeidsmarkt, opleiding, en/of vrijwilligerswerk. Soft skills zijn onmisbaar en zorgen ervoor dat mensen in staat worden gesteld hun eigen leven in handen te nemen, efficiënt te communiceren en hun persoonlijke levensomstandigheden te verbeteren. In tegenstelling tot hard skills, die nodig zijn voor de correcte uitvoering van een specifieke taak, zijn soft skills ruim inzetbaar.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Lead:
Medway Counsil,
(UK)

OCMW Kortrijk,
(BE)
Mentor vzw,Maison de l’initiative,
(FR)
Syntra West,
(BE)
Community Connections (Great Yarmouth),
(UK)
Plymouth College of Art, Scalda,
(UK)
Stichting Kenniscentrum Pro Work
(NL)

Soft Skills Training die vooruitgang en duurzaamheid mogelijk maakt.

JAAR:
2014

STEPS

bottom of page