top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

 • Onderzoek: Overzicht van het wettelijk kader met betrekking tot de werkgelegenheid en de ondersteunende maatregelen en subsidies in de landen van de projectpartners. Dit overzicht zal de basis vormen voor de focus op de methodologische benadering van scholen en de arbeidsmarkt.

 • Counseling en Coaching: Een bestaande methodologie zal gebruikt worden door projectpartners in hun ondersteuning van kwetsbare (en / of werkloze) jongere gericht op de arbeidsmarkt; Beoordeling van de 300 studenten: Testen en begeleiden van bedrijven en stage aanbieders.

 • Diversiteitsmanagement: Geregistreerde methodiek van JKVG met betrekking tot Diversiteitsmanagement (Empower® methodiek) wordt vertaald en uitgebreid tot de doelstellingen van dit projecten; Het trainen van 150 professionals in diversiteitsmanagement om hen te stimuleren om diversiteitsmanagement (resultaat op lange termijn) te verspreiden voor betere stage-ervaringen of arbeidsmarkt werkplekken (korte termijn resultaat) te organiseren; Advies van 75 werkgevers in diversiteitsmanagement.

 • ICT Ontwikkeling; Op basis van de gedefinieerde methodologie, zullen web tools worden gecreëerd om scholen en werkgevers bij de doelstellingen van het project te ondersteunen; Een digitale infrastructuur die beschikbaar is, met inbegrip van een virtuele gemeenschap en een database in de nationale talen en in het Engels voor de doelgroep en stakeholders in ondersteuning van: (a) kennis, tools, methoden en informatie te delen, (b) peer-to-peer counseling, (c) partnerschap netwerk en (d) het handboek omtrent diversiteitsmanagement.

 •  Goede Praktijken; Elke partner zal goede praktijken delen, die waarde toevoegen aan de project doelen (in de verschillende partner landen).

 • Verspreiding; Het produceren van folders, documenten, een website, omtrent het project en  diversiteitsmanagement in het algemeen; Publiceren van een nieuwsbrief 2 keer per jaar; Organiseren van 4 (inter)nationale conferenties (tot 200 deelnemers); Een onderzoeksrapport/beleidsdocument is opgezet omtrent inclusie, mogelijkheden, beschikbare instrumenten, beleid en aanbevelingen voor de doelgroep per partnerland.

De jeugdwerkloosheid is een groeiende bezorgdheid in de hele Europese Unie en verdient het om hoog op de politieke, sociale en economische agenda te staan. Onze samenleving moet investeren in inclusieve werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral voor de meest kwetsbaren onder ons: vroegtijdige schoolverlaters, (jongeren met een) laag opleidingsniveau of lichamelijke / verstandelijke beperkingen. Een gemeenschappelijke geografische of grensoverschrijdende aanpak is vereist om deze economische en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Traditioneel diversiteitsmanagement propageert een inclusieve ‘human resources management’, met betrekking tot de relatie werkgever-werknemer. Dit project omtrent "Diversiteitsmanagement” verbreedt deze aanpak door zich te richten op 4 stakeholders

 1. Jeugd: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waarbij wordt geconcentreerd op een doelgroep van personen van 16 tot 30 jaar oud;

 2. Professionals: leraren / scholen, werkgelegenheid begeleiders, maatschappelijk werkers, etc;

 3. Werkgevers: investeren in (kwetsbare) jongeren en de bewustwording verhogen en bereidheid om iets voor deze doelgroep te betekenen;

 4. Overheden: vergelijk de juridische omgeving met betrekking tot overheidssteun voor dit onderwerp in de lidstaten van de projectpartners. De lokale juridische omgeving is cruciaal om diversiteitsmanagement correct aan te passen aan de lokale werkgevers.

In lijn met de doelstellingen en de ‘Lisabon strategy’ en Europa 2020, borduurt DME voort op het overgangsproces van het begeleiden van (kwetsbare) studenten en werkloze jongeren naar de arbeidsmarkt. Dit alles in het kader van de EU-doelstellingen en de bredere economische en sociale behoeften.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

DME

JAAR:
2014- 2017

Diversity Management Extended

Lead:
JKVG,
(BE)

National Training Centre,
 (BG)
Euroface Consulting s.r.o,
 (CZ)
Syntra West,
(BE)
  Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje,
 (SL)
Stichting Kenniscentrum Pro Work
(NL)

PARTNERS:

 • Onderzoek: Overzicht van het wettelijk kader met betrekking tot de werkgelegenheid en de ondersteunende maatregelen en subsidies in de landen van de projectpartners. Dit overzicht zal de basis vormen voor de focus op de methodologische benadering van scholen en de arbeidsmarkt.

 • Counseling en Coaching: Een bestaande methodologie zal gebruikt worden door projectpartners in hun ondersteuning van kwetsbare (en / of werkloze) jongere gericht op de arbeidsmarkt; Beoordeling van de 300 studenten: Testen en begeleiden van bedrijven en stage aanbieders.

 • Diversiteitsmanagement: Geregistreerde methodiek van JKVG met betrekking tot Diversiteitsmanagement (Empower® methodiek) wordt vertaald en uitgebreid tot de doelstellingen van dit projecten; Het trainen van 150 professionals in diversiteitsmanagement om hen te stimuleren om diversiteitsmanagement (resultaat op lange termijn) te verspreiden voor betere stage-ervaringen of arbeidsmarkt werkplekken (korte termijn resultaat) te organiseren; Advies van 75 werkgevers in diversiteitsmanagement.

 • ICT Ontwikkeling; Op basis van de gedefinieerde methodologie, zullen web tools worden gecreëerd om scholen en werkgevers bij de doelstellingen van het project te ondersteunen; Een digitale infrastructuur die beschikbaar is, met inbegrip van een virtuele gemeenschap en een database in de nationale talen en in het Engels voor de doelgroep en stakeholders in ondersteuning van: (a) kennis, tools, methoden en informatie te delen, (b) peer-to-peer counseling, (c) partnerschap netwerk en (d) het handboek omtrent diversiteitsmanagement.

 •  Goede Praktijken; Elke partner zal goede praktijken delen, die waarde toevoegen aan de project doelen (in de verschillende partner landen).

 • Verspreiding; Het produceren van folders, documenten, een website, omtrent het project en  diversiteitsmanagement in het algemeen; Publiceren van een nieuwsbrief 2 keer per jaar; Organiseren van 4 (inter)nationale conferenties (tot 200 deelnemers); Een onderzoeksrapport/beleidsdocument is opgezet omtrent inclusie, mogelijkheden, beschikbare instrumenten, beleid en aanbevelingen voor de doelgroep per partnerland.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

In lijn met de doelstellingen en de ‘Lisabon strategy’ en Europa 2020, borduurt DME voort op het overgangsproces van het begeleiden van (kwetsbare) studenten en werkloze jongeren naar de arbeidsmarkt. Dit alles in het kader van de EU-doelstellingen en de bredere economische en sociale behoeften.

De jeugdwerkloosheid is een groeiende bezorgdheid in de hele Europese Unie en verdient het om hoog op de politieke, sociale en economische agenda te staan. Onze samenleving moet investeren in inclusieve werkgelegenheid voor iedereen, ook en vooral voor de meest kwetsbaren onder ons: vroegtijdige schoolverlaters, (jongeren met een) laag opleidingsniveau of lichamelijke / verstandelijke beperkingen. Een gemeenschappelijke geografische of grensoverschrijdende aanpak is vereist om deze economische en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Traditioneel diversiteitsmanagement propageert een inclusieve ‘human resources management’, met betrekking tot de relatie werkgever-werknemer. Dit project omtrent "Diversiteitsmanagement” verbreedt deze aanpak door zich te richten op 4 stakeholders

 1. Jeugd: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waarbij wordt geconcentreerd op een doelgroep van personen van 16 tot 30 jaar oud;

 2. Professionals: leraren / scholen, werkgelegenheid begeleiders, maatschappelijk werkers, etc;

 3. Werkgevers: investeren in (kwetsbare) jongeren en de bewustwording verhogen en bereidheid om iets voor deze doelgroep te betekenen;

 4. Overheden: vergelijk de juridische omgeving met betrekking tot overheidssteun voor dit onderwerp in de lidstaten van de projectpartners. De lokale juridische omgeving is cruciaal om diversiteitsmanagement correct aan te passen aan de lokale werkgevers.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Lead:
JKVG,
(BE)

National Training Centre, 
(BG)
Euroface Consulting s.r.o, 
(CZ)
Syntra West,
(BE)
  Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje, 
(SL)
Stichting Kenniscentrum Pro Work
(NL)

Diversity Management Extended

JAAR:
2014 - 2017

DME

bottom of page