top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

 • Het organiseren van 6 nationale try-outs en 1 Europese beroepenwedstrijd (verwachte aantal bezoekers: 100);

 • Het maken van een basis voor de (tweejaarlijkse) terugkerende Para beroepenwedstrijden, met (SW) werknemers (met een arbeidshandicap) uit 6 verschillende landen;

 • 6-12 SW bedrijven zullen per land toetreden tot de Para Skills wedstrijden

 • Ca. 80 kandidaten (SW medewerkers) uit 4-6 verschillende beroepssectoren zullen deelnemen aan een beroepenwedstrijd en zullen tijdens de try-outs te concurreren en 40 kandidaten zullen tijdens de internationale Para Skills Competitions (PSC) met elkaar concurreren;

 • Alle 80 kandidaten van de PSC's (nationaal en internationaal) zullen worden beoordeeld en zullen worden gecertificeerd (met gebruik van de P-Scales);

 • Ten minste 20 beoordelaars in verschillende landen zullen worden opgeleid (train-de-trainer) op de P-Scale methode en certificering;

 • Ten minste 30 trainers / coaches zijn betrokken bij de workshops (uitwisseling en overdracht van kennis);

 • Ten minste 15 werkgevers zijn betrokken bij het project;

 • Een workshop in ieder partnerland (totale verwachte aantal bezoekers: 20 per land), 1 webinar, het creëren van een website, brochures, 6-maandelijkse nieuwsbrieven, en gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en andere media zoals televisie om de resultaten te verspreiden;

 • Verspreiden van de resultaten van het project naar 20 landen en verschillende doelgroepen (SW bedrijven, werkgevers, beleidsmakers, etc.).

Het consortium zal beroepenwedstrijden voor mensen met een handicap ontwikkelen;

 • Verhoging van de sociaaleconomische participatie van werknemers met een handicap op een gestructureerde en duurzame manier;

 • Verbeteren van ‘levenslang leren’ mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking;

 • Verbetering van het imago en de stereotypen van gehandicapte werknemers. Het bewijs dat zij betrouwbaar en waardevolle leden van de beroepsbevolking zijn en niet alleen in aanmerking komen voor beschutte werkplekken, maar ook voor plekken in de open arbeidsmarkt;

 • Verlagen van de terughoudendheid van reguliere organisaties om mensen in dienst te nemen met een arbeidshandicap en daarmee de kloof verminderen tussen mensen met een handicap en de arbeidsmarkt;

 • Het verbeteren van de basis- en beroepsvaardigheden van werknemers met een handicap;

 • Het verbeteren van de informatie en communicatie tussen de open arbeidsmarkt en de mensen met een handicap;

 • Verdere ontwikkeling van de “P-Scale” certificatiesysteem (UK-geaccrediteerde beoordeling en certificatie van mensen met beperkingen);

 • Het verhogen van de formele certificering (ECVET) voor mensen met een handicap met een verwijzing naar het Europees kwalificatiekader;

 • Het maken van een format voor vaardigheidswedstrijden als basis voor terugkerende wedstrijden;

 • Het creëren van rolmodellen voor mensen met een arbeidshandicap.

De reeds bestaande ideeën voor internationale beroepenwedstrijden voor mensen zonder handicap vertalen naar internationale beroepenwedstrijden voor diegene met een (geestelijke of lichamelijke) handicap.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

PARASKILLS COMPETITION

JAAR:
2014- 2017

Beroepswedstrijden organiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lead:
Stichting Kenniscentrum Pro Work
(NL)

Skills Netherlands,
(NL)
Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH,
(GE)
Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati,
(IT)
Natsionalen Ucheben Tsentar,
(BG)
Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje,
 (SL)
Euroface
Consulting s.r.o., 
(CZ)

PARTNERS:

 • Het organiseren van 6 nationale try-outs en 1 Europese beroepenwedstrijd (verwachte aantal bezoekers: 100);

 • Het maken van een basis voor de (tweejaarlijkse) terugkerende Para beroepenwedstrijden, met (SW) werknemers (met een arbeidshandicap) uit 6 verschillende landen;

 • 6-12 SW bedrijven zullen per land toetreden tot de Para Skills wedstrijden

 • Ca. 80 kandidaten (SW medewerkers) uit 4-6 verschillende beroepssectoren zullen deelnemen aan een beroepenwedstrijd en zullen tijdens de try-outs te concurreren en 40 kandidaten zullen tijdens de internationale Para Skills Competitions (PSC) met elkaar concurreren;

 • Alle 80 kandidaten van de PSC's (nationaal en internationaal) zullen worden beoordeeld en zullen worden gecertificeerd (met gebruik van de P-Scales);

 • Ten minste 20 beoordelaars in verschillende landen zullen worden opgeleid (train-de-trainer) op de P-Scale methode en certificering;

 • Ten minste 30 trainers / coaches zijn betrokken bij de workshops (uitwisseling en overdracht van kennis);

 • Ten minste 15 werkgevers zijn betrokken bij het project;

 • Een workshop in ieder partnerland (totale verwachte aantal bezoekers: 20 per land), 1 webinar, het creëren van een website, brochures, 6-maandelijkse nieuwsbrieven, en gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en andere media zoals televisie om de resultaten te verspreiden;

 • Verspreiden van de resultaten van het project naar 20 landen en verschillende doelgroepen (SW bedrijven, werkgevers, beleidsmakers, etc.).

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Binnen het netwerk werd actief gewerkt aan drie doelstellingen:

 • De reeds bestaande ideeën voor internationale beroepenwedstrijden voor mensen zonder handicap vertalen naar internationale beroepenwedstrijden voor diegene met een (geestelijke of lichamelijke) handicap.

Het consortium zal beroepenwedstrijden voor mensen met een handicap ontwikkelen;

 • Verhoging van de sociaaleconomische participatie van werknemers met een handicap op een gestructureerde en duurzame manier;

 • Verbeteren van ‘levenslang leren’ mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking;

 • Verbetering van het imago en de stereotypen van gehandicapte werknemers. Het bewijs dat zij betrouwbaar en waardevolle leden van de beroepsbevolking zijn en niet alleen in aanmerking komen voor beschutte werkplekken, maar ook voor plekken in de open arbeidsmarkt;

 • Verlagen van de terughoudendheid van reguliere organisaties om mensen in dienst te nemen met een arbeidshandicap en daarmee de kloof verminderen tussen mensen met een handicap en de arbeidsmarkt;

 • Het verbeteren van de basis- en beroepsvaardigheden van werknemers met een handicap;

 • Het verbeteren van de informatie en communicatie tussen de open arbeidsmarkt en de mensen met een handicap;

 • Verdere ontwikkeling van de “P-Scale” certificatiesysteem (UK-geaccrediteerde beoordeling en certificatie van mensen met beperkingen);

 • Het verhogen van de formele certificering (ECVET) voor mensen met een handicap met een verwijzing naar het Europees kwalificatiekader;

 • Het maken van een format voor vaardigheidswedstrijden als basis voor terugkerende wedstrijden;

 • Het creëren van rolmodellen voor mensen met een arbeidshandicap.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Stichting KenniscentrumPro Work
(NL)

Skills Netherlands,
(NL)
Salo+Partner Berufliche Bildung GmbH,
(GE)
Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati,
(IT)
Natsionalen Ucheben Tsentar,
(BG)
Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje, 
(SL)
EurofaceConsulting s.r.o., 
(CZ)

Beroepswedstrijden organiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

JAAR:
2014 - 2017

PARASKILLS COMPETITION

bottom of page