top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

 • Het carrièreperspectief en de ontwikkeling van ondernemerscompetenties stimuleren;

 • Het beschikbaar stellen van een sectoraal herkenbaar onderwijsaanbod voor ondernemers / ZZP-ers, zowel in het BOL als BBL onderwijs;

 • Door middel van ‘’blended learning’’ (integratie van praktijk en theorie door middel van contacturen én e-learning) het onderwijsaanbod en de leeromgeving innoveren;

 • Het bedrijfsleven, onderwijs-, kennisinstellingen en experts een duurzame samenwerking aan laten gaan;

 • Het uitvoeren van 2 regionale pilot projecten met in totaal ten minste 60 deelnemers;

 • Resultaten landelijk verspreiden.

Een competentie gebaseerd toetsingskader (P-schalen) werd ontworpen door Qualifications and Curriculum Development Agency (QCDA) in het Verenigd Koninkrijk om een ​​middel te creëren voor het bewaken van de voortgang van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die niet in staat zijn om kwalificaties op de ‘normale’ weg te behalen. De P-schalen (Prestatie schalen) worden in de stijl van competentiegerichte kwalificaties geschreven en als zodanig bieden zij een kant en klare structuur aan voor certificering van ook ‘speciale’ leerlingen. In het Verenigd Koninkrijk, heeft The Learning Machine (TLM) een betaalbaar systeem gecreëerd van certificaten op basis van zogenaamde P-schalen, zodat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hun prestaties op dezelfde manier kunnen meten als hun reguliere tegenhangers. De integratie van deze manier van kwalificatie en certificeren is tevens essentieel in de rest van Europa om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften een kans te bieden in de regulieren onderwijsinstellingen.
Om betaalbare innovatieve methoden en technieken voor kwalificatie en certificering aan te bieden aan leerlingen met speciale behoeften binnen het EQF (European Qualification Framework). En om zodoende te zorgen, dat deze leerlingen ook reguliere onderwijsinstellingen kunnen bezoeken en niet meer worden uitgesloten van deelname aan deze vorm van onderwijs.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

SAFE

JAAR:
2009 - 2011

(Special needs Accreditation For Europe).

PARTNERS:

Lead:
INGOTS
(UK)

TLM (The Learning Machine),
(UK)
National Training Centre LTD,
(BG)
Euroface Consulting s.r.o.,
(CZ)
Agentur Kopfwerker,
(TK)
AGIFODENT,
ATRV,
(TU)
Stichting Kenniscentrum PRO WORK.
(NL)

 • Het carrièreperspectief en de ontwikkeling van ondernemerscompetenties stimuleren;

 • Het beschikbaar stellen van een sectoraal herkenbaar onderwijsaanbod voor ondernemers / ZZP-ers, zowel in het BOL als BBL onderwijs;

 • Door middel van ‘’blended learning’’ (integratie van praktijk en theorie door middel van contacturen én e-learning) het onderwijsaanbod en de leeromgeving innoveren;

 • Het bedrijfsleven, onderwijs-, kennisinstellingen en experts een duurzame samenwerking aan laten gaan;

 • Het uitvoeren van 2 regionale pilot projecten met in totaal ten minste 60 deelnemers;

 • Resultaten landelijk verspreiden.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Om betaalbare innovatieve methoden en technieken voor kwalificatie en certificering aan te bieden aan leerlingen met speciale behoeften binnen het EQF (European Qualification Framework). En om zodoende te zorgen, dat deze leerlingen ook reguliere onderwijsinstellingen kunnen bezoeken en niet meer worden uitgesloten van deelname aan deze vorm van onderwijs.

Een competentie gebaseerd toetsingskader (P-schalen) werd ontworpen door Qualifications and Curriculum Development Agency (QCDA) in het Verenigd Koninkrijk om een ​​middel te creëren voor het bewaken van de voortgang van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die niet in staat zijn om kwalificaties op de ‘normale’ weg te behalen. De P-schalen (Prestatie schalen) worden in de stijl van competentiegerichte kwalificaties geschreven en als zodanig bieden zij een kant en klare structuur aan voor certificering van ook ‘speciale’ leerlingen. In het Verenigd Koninkrijk, heeft The Learning Machine (TLM) een betaalbaar systeem gecreëerd van certificaten op basis van zogenaamde P-schalen, zodat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hun prestaties op dezelfde manier kunnen meten als hun reguliere tegenhangers. De integratie van deze manier van kwalificatie en certificeren is tevens essentieel in de rest van Europa om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften een kans te bieden in de regulieren onderwijsinstellingen.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Lead:
INGOTS
(UK)
TLM (The Learning Machine),
(UK)
National Training Centre LTD,
(BG)
Euroface Consulting s.r.o.,
(CZ)
Agentur Kopfwerker,
(TK)
AGIFODENT,ATRV,
(TU)
Stichting Kenniscentrum PRO WORK.
(NL)

(Special needs Accreditation For Europe).

JAAR:
2010 - 2012

SAFE

bottom of page