top of page
  • Instagram_Logo
  • Facebook_Logo
  • Twitter_Logo
  • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

Lead:
Kenteq,

Cedris,
Ekabo,
Kenniscentrum EVC, LOVO,
CWI,
IIP.nl/Syntens
Stichting Kenniscentrum PRO WORK

PARTNERS:

RESULTATEN:

  • De eerste aanzet tot de ontwikkeling van een gezamenlijke database met twee afzonderlijke portals, die vanuit kenmerkende aspecten autonoom is ingericht en waarbij deels gebruik is gemaakt van dezelfde content.

Het geringe aantal deelnemers aan de ondergrens van de arbeidsmarkt, dat destijds geen duurzame uitstroom had naar de reguliere arbeidsmarkt.
Landelijke ontwikkeling en implementatie van een integrale re-integratiestructuur en -methodiek waarin voor een brede doelgroep een structurele en duurzame re-integratie naar de reguliere arbeidsmarkt centraal staat.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

STRUCTUUR

JAAR:
2004 - 2006

De implementatie van een integrale re-integratie methodieken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De eerste aanzet tot de ontwikkeling van een gezamenlijke database met twee afzonderlijke portals, die vanuit kenmerkende aspecten autonoom is ingericht en waarbij deels gebruik is gemaakt van dezelfde content.

RESULTATEN:

AANLEIDING:

Het geringe aantal deelnemers aan de ondergrens van de arbeidsmarkt, dat destijds geen duurzame uitstroom had naar de reguliere arbeidsmarkt.

Landelijke ontwikkeling en implementatie van een integrale re-integratiestructuur en -methodiek waarin voor een brede doelgroep een structurele en duurzame re-integratie naar de reguliere arbeidsmarkt centraal staat.

DOELSTELLINGEN:

PARTNERS:

Lead:
Kenteq,

Stichting
Kenniscentrum Pro Work
(NL),
Cedris,
Ekabo,
Kenniscentrum EVC,
LOVO,
CWI,
IIP.nl/Syntens

De implementatie van een integrale re-integratie methodieken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

JAAR:
2004 - 2006

STRUCTUUR

bottom of page