top of page
  • Instagram_Logo
  • Facebook_Logo
  • Twitter_Logo
  • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

  •  Om het aantal bedrijven in de partnerlanden, die hun eigen website kunnen opzetten en beheren te verhogen;

  •  Om de ECVET kwalificaties te vergroten voor het bevorderen van het opzetten en onderhouden van zakelijke websites;

  •  Om het voor studenten mogelijk te maken om in de context van de ‘echte’ bedrijfswereld te leren en te werken;

  •  Om studenten een zinvolle tijdsbesteding te gunnen via dit project;

  •  Een online handboek om websites te maken door het gebruik van gratis toegankelijke bronnen op internet.

GEBOL is een afkorting voor ‘Get European Business Online’. Het project kent zijn oorsprong in het gebruik van Google sites door het Verenigd Koninkrijk met de titel; “Getting British Business On-line” en de ITQ Nationale beroepskwalificatie – van het Verenigd Koninkrijk uit de “Sector Skills Council reference” zoals het EQF. Hierbij gaat het om (conform de zogenaamde ECVET (European Credit System in Vocational Education and Training) kwalificaties) vaardigheden te bevorderen in het opzetten en onderhouden van zakelijke websites. Er bleek namelijk een groeiend aantal MBO studenten, die geen baan konden vinden en er was zodoende vraag naar een relevante tijdsbesteding. Daarnaast bleek dat er veel (kleine) bedrijven waren zonder goede website en zo zijn deze twee componenten samengebracht in het GEBOL project.

Allereerst zorgen voor een toename van bedrijven in de partnerlanden waar websites voor worden opgezet en onderhouden. Ten tweede het promoten van de ECVET kwalificaties voor de studenten die de bedrijven bij het bouwen van deze websites ondersteunen.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

GEBOL

(Get European Business OnLine)

JAAR:
2011 - 2013

PARTNERS:

Lead:
Euroface
Consulting s.r.o.,

(CZ)
PrimMat,
(PL)
The Learning Machine Ltd,

(UK)
Opensaar e.V.,

(GE)
CERV,

(GE)
NTC,

(BG)
AGIFODENT, Stichting 

(ES)
Kennicentrum PRO WORK
(NL)

  •  Om het aantal bedrijven in de partnerlanden, die hun eigen website kunnen opzetten en beheren te verhogen;

  •  Om de ECVET kwalificaties te vergroten voor het bevorderen van het opzetten en onderhouden van zakelijke websites;

  •  Om het voor studenten mogelijk te maken om in de context van de ‘echte’ bedrijfswereld te leren en te werken;

  •  Om studenten een zinvolle tijdsbesteding te gunnen via dit project;

  •  Een online handboek om websites te maken door het gebruik van gratis toegankelijke bronnen op internet.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Allereerst zorgen voor een toename van bedrijven in de partnerlanden waar websites voor worden opgezet en onderhouden. Ten tweede het promoten van de ECVET kwalificaties voor de studenten die de bedrijven bij het bouwen van deze websites ondersteunen.

GEBOL is een afkorting voor ‘Get European Business Online’. Het project kent zijn oorsprong in het gebruik van Google sites door het Verenigd Koninkrijk met de titel; “Getting British Business On-line” en de ITQ Nationale beroepskwalificatie – van het Verenigd Koninkrijk uit de “Sector Skills Council reference” zoals het EQF. Hierbij gaat het om (conform de zogenaamde ECVET (European Credit System in Vocational Education and Training) kwalificaties) vaardigheden te bevorderen in het opzetten en onderhouden van zakelijke websites. Er bleek namelijk een groeiend aantal MBO studenten, die geen baan konden vinden en er was zodoende vraag naar een relevante tijdsbesteding. Daarnaast bleek dat er veel (kleine) bedrijven waren zonder goede website en zo zijn deze twee componenten samengebracht in het GEBOL project.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Lead:
Euroface
Consulting s.r.o.,
(CZ)
PrimMat,
(PL)
The Learning Machine Ltd,
Opensaar e.V.,
(UK)
CERV,
(GE)
NTC,
(GE)
AGIFODENT,
(ES)
Stichting 
Kennicentrum PRO WORK
(NL)

(Get European Business OnLine).

JAAR:
2011 - 2013

GEBOL

bottom of page