top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

Lead:
NEVSEHIR TICARET VE SANAYI ODASI
(TR)

 Kapadokya Gelisim Dernegi
(TR)
 Nevsehir Haci Bektas Veli University
(TR)
EISC Ltd
(UK)
 Fundación Universitat Jaume I – Empresa
(ES)
 KYAMK
(FI)
 Stichting Kenniscentrum Pro Work
(NL)

PARTNERS:

RESULTATEN:

 • Dynamische website in 5 verschillende talen en met alle informatie over het project. Vrij toegankelijk;

 • 6 e-nieuwsbrieven, waaronder de activiteiten en resultaten van elke workshop;

 • 1 e-handboek met een verzameling van de 6 e-nieuwsbrieven;

 • ICT-gebaseerde innovatieve en praktische ondernemerschapsmodule. Ondernemers zullen vaardigheden aanleren voor internationale samenwerking door middel van deze module;

 • Een inventarisatie van de resultaten van de enquête onder 250 succesvolle en 250 failliete bedrijven;

 • Een rapport over doeltreffender ondernemerschap ondersteunt door resultaten en goede voorbeelden uit de praktijk;

 • Geavanceerde IT-vaardigheden aanleren aan een bepaald aantal studenten toerisme en bedrijfskunde;

 • Een ICT-gebaseerde vragenlijst om het ondernemerschapspotentieel te bepalen;

 • Werken aan een betere communicatie tussen het beroepsleven en jeugd;

 • Presentaties over ondernemerschap met implementaties en initiatieven voor wat betreft ondernemerschap;

 • Verbeteren van de competenties van studenten op het gebied van internationale samenwerking van hun onderneming.;

 • Een pilot proef met daarin de vereiste ondernemerschap vaardigheden;

 • Een certificaat voor elke deelnemer aan een internationale workshop;

 • Een schatting maken van een ondernemerschapsprofiel voor de volgende 10 jaar;

 • 300 uitnodigingen voor het afsluitende symposium in Turkije.

SEQUEL is een acroniem voor “Sustainable Enterprises with Qualified Enterpreneurs”. Europa heeft zich beziggehouden met de effecten van de ernstigste economische crises sinds 2008. Als gevolg van deze crisis, zijn er meer dan 25 miljoen werklozen voor het eerst in Europa. EU verwacht dat ondernemerschap een belangrijke uitweg uit de economische crisis kan zijn, aldus de 2020-strategie. Maar Europa heeft ook een ander probleem dat een verandering in prioriteiten Europeanen. Voor 45% van de Europeanen was ZZP-er zijn hun eerste keuze in 2010, nu is dit percentage gezakt naar 37%. De "Quality life index" heeft aangegeven dat de top 20 van landen ook de meest ondernemende landen zijn. Dit feit bewijst dat ondernemerschap een belangrijke rol speelt om deze economische crises te overwinnen.

Effectieve implementatie van een ontwikkelde module aan het eind van dit project zal de gelegenheid bieden om internationale uitwisseling van ervaringen tussen ondernemers te vergemakkelijken en netwerken op te zetten, die belangrijk zijn om zaken te doen met grensoverschrijdende leeftijdsgenoten. Naast deze vaardigheden zullen ondernemers ook hun vaardigheden versterken door beter gebruik te maken van IT, wat helpt nieuwe bedrijven meer succesvol en concurrerend te zijn. In de huidige economische crisis vormen de jonge ondernemers een fundamenteel element in het creëren van een significant herstel in Europa. Dit is de reden waarom dit project voornamelijk gericht is op jonge ondernemers. Het project zal ondernemerschap duurzamer, jonger, kwalitatief beter en innovatiever maken door het ontwikkelen van een meer praktische IT-gebaseerde ondernemerschapsmodule.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

SEQUEL

(Sustainable Enterprises with QUalified Entrepreneurs).

JAAR:
2014 - 2016

 • Dynamische website in 5 verschillende talen en met alle informatie over het project. Vrij toegankelijk;

 • 6 e-nieuwsbrieven, waaronder de activiteiten en resultaten van elke workshop;

 • 1 e-handboek met een verzameling van de 6 e-nieuwsbrieven;

 • ICT-gebaseerde innovatieve en praktische ondernemerschapsmodule. Ondernemers zullen vaardigheden aanleren voor internationale samenwerking door middel van deze module;

 • Een inventarisatie van de resultaten van de enquête onder 250 succesvolle en 250 failliete bedrijven;

 • Een rapport over doeltreffender ondernemerschap ondersteunt door resultaten en goede voorbeelden uit de praktijk;

 • Geavanceerde IT-vaardigheden aanleren aan een bepaald aantal studenten toerisme en bedrijfskunde;

 • Een ICT-gebaseerde vragenlijst om het ondernemerschapspotentieel te bepalen;

 • Werken aan een betere communicatie tussen het beroepsleven en jeugd;

 • Presentaties over ondernemerschap met implementaties en initiatieven voor wat betreft ondernemerschap;

 • Verbeteren van de competenties van studenten op het gebied van internationale samenwerking van hun onderneming.;

 • Een pilot proef met daarin de vereiste ondernemerschap vaardigheden;

 • Een certificaat voor elke deelnemer aan een internationale workshop;

 • Een schatting maken van een ondernemerschapsprofiel voor de volgende 10 jaar;

 • 300 uitnodigingen voor het afsluitende symposium in Turkije.

RESULTATEN:

AANLEIDING:

SEQUEL is een acroniem voor “Sustainable Enterprises with Qualified Enterpreneurs”. Europa heeft zich beziggehouden met de effecten van de ernstigste economische crises sinds 2008. Als gevolg van deze crisis, zijn er meer dan 25 miljoen werklozen voor het eerst in Europa. EU verwacht dat ondernemerschap een belangrijke uitweg uit de economische crisis kan zijn, aldus de 2020-strategie. Maar Europa heeft ook een ander probleem dat een verandering in prioriteiten Europeanen. Voor 45% van de Europeanen was ZZP-er zijn hun eerste keuze in 2010, nu is dit percentage gezakt naar 37%. De "Quality life index" heeft aangegeven dat de top 20 van landen ook de meest ondernemende landen zijn. Dit feit bewijst dat ondernemerschap een belangrijke rol speelt om deze economische crises te overwinnen.

Effectieve implementatie van een ontwikkelde module aan het eind van dit project zal de gelegenheid bieden om internationale uitwisseling van ervaringen tussen ondernemers te vergemakkelijken en netwerken op te zetten, die belangrijk zijn om zaken te doen met grensoverschrijdende leeftijdsgenoten. Naast deze vaardigheden zullen ondernemers ook hun vaardigheden versterken door beter gebruik te maken van IT, wat helpt nieuwe bedrijven meer succesvol en concurrerend te zijn. In de huidige economische crisis vormen de jonge ondernemers een fundamenteel element in het creëren van een significant herstel in Europa. Dit is de reden waarom dit project voornamelijk gericht is op jonge ondernemers. Het project zal ondernemerschap duurzamer, jonger, kwalitatief beter en innovatiever maken door het ontwikkelen van een meer praktische IT-gebaseerde ondernemerschapsmodule.

DOELSTELLINGEN:

PARTNERS:

Lead:
NEVSEHIR TICARET VE SANAYI ODASI
(TR)

 Kapadokya Gelisim Dernegi
(TR)
 Nevsehir Haci Bektas Veli University
(TR)
EISC Ltd
(UK)
 Fundación Universitat Jaume I – Empresa
(ES)
 KYAMK
(FI)
 Stichting Kenniscentrum Pro Work
(NL)

 

(Sustainable Enterprises with QUalified Entrepreneurs).

JAAR:
2014 - 2016

SEQUEL

bottom of page