top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

ROC Albeda College, Zadkine College, Laurens,
Care4Care,
Kamer van
Koophandel Rotterdam,
Stichting Kenniscentrum PRO WORK.

PARTNERS:

RESULTATEN:

 • ZZP Pakket: gericht op actieve stimulering ondernemerschap, ondernemend leren denken en ondernemendheid voor startende ZZP-ers in de Zorg d.m.v. theorie- en praktijkmodules.

 • Ontwikkeling van staf/docenten en leerlingen;

 • Coaching: gericht op actieve ondersteuning van docenten/coaches t.b.v leerlingenbegeleiding ondernemerschap-onderwijs;

 • Praktijkvorming / Stage: praktijkervaring leerlingen, directe contacten docenten met praktijkcoaches en gezamenlijk afstemmen leerlingen begeleiding;

 • Awareness/Disseminatie: via workshops/gaming sessies ondernemen voor docenten & management;

 • Portaal: E-community voor kennis- en info-uitwisseling voor leerlingen, docenten, ondernemers vanuit de zorgsector en stakeholders.

MBMZ betekent "My Business, Mijn Zorg". Het project speelde in op de actuele vraag vanuit de zorg in de regio: op korte/ middellange termijn zou in de regio Rijnmond en omstreken een enorm tekort aan flexibel inzetbare helpenden/verzorgenden op MBO niveau 3 en 4 ontstaan (verwachting tekorten als % van het aantal formatieplaatsen binnen 5 jaar: Rijmond 3%, Drechtsteden 18-30%, Haaglanden 12-18%, W-N Brabant 6-12%). Deze verwachting werd ondersteund door onderzoek van Calibris, kenniscentrum voor leren en praktijk in de zorg. Er was een noodzaak voor aanwas van flexibel inzetbaar personeel, waaraan met de huidige instroom in beroepsopleidingen en arbeidsmarkt niet kon worden voldaan. De zorgvraag was o.m. afkomstig van Laurens Zorg & Wonen, één van de grootste zorginstellingen in regio Rijnmond en deze stelling werd onderkend door meerdere zorginstellingen. Om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen, zag Laurens goede mogelijkheden voor de inzet van Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-ers) in de zorg en de inbedding daarvan in bestaande structuren.

Binnen het netwerk werd actief gewerkt aan drie doelstellingen:

 • Experimentele opzet van een ZZP-Zorg opleiding (niveau 3-4) binnen de twee grootste regionale ROC’s in het Rijnmond gebied en het verankeren daarvan binnen zowel onderwijsinstellingen als beroepspraktijk / zorgondernemingen.

 • Het vormgeven en implementeren van structurele samenwerking tussen de betrokken onderwijsinstellingen, zorginstellingen en ondernemers in de zorgsector binnen de regio Rijnmond ten behoeve van kennisuitwisseling, -opbouw en -implementatie.

 • Het structureel en actief betrekken van ondernemers (ZZP-ers) in de zorg en zorginstellingen in de regio Rijnmond bij het vormgeven van nieuw ondernemerschap en ondernemerschaponderwijs.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

MBMZ

(My Business, Mijn Zorg).

JAAR:
2010 - 2012

 • ZZP Pakket: gericht op actieve stimulering ondernemerschap, ondernemend leren denken en ondernemendheid voor startende ZZP-ers in de Zorg d.m.v. theorie- en praktijkmodules.

 • Ontwikkeling van staf/docenten en leerlingen;

 • Coaching: gericht op actieve ondersteuning van docenten/coaches t.b.v leerlingenbegeleiding ondernemerschap-onderwijs;

 • Praktijkvorming / Stage: praktijkervaring leerlingen, directe contacten docenten met praktijkcoaches en gezamenlijk afstemmen leerlingen begeleiding;

 • Awareness/Disseminatie: via workshops/gaming sessies ondernemen voor docenten & management;

 • Portaal: E-community voor kennis- en info-uitwisseling voor leerlingen, docenten, ondernemers vanuit de zorgsector en stakeholders.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Binnen het netwerk werd actief gewerkt aan drie doelstellingen:

 • Experimentele opzet van een ZZP-Zorg opleiding (niveau 3-4) binnen de twee grootste regionale ROC’s in het Rijnmond gebied en het verankeren daarvan binnen zowel onderwijsinstellingen als beroepspraktijk / zorgondernemingen.

 • Het vormgeven en implementeren van structurele samenwerking tussen de betrokken onderwijsinstellingen, zorginstellingen en ondernemers in de zorgsector binnen de regio Rijnmond ten behoeve van kennisuitwisseling, -opbouw en -implementatie.

 • Het structureel en actief betrekken van ondernemers (ZZP-ers) in de zorg en zorginstellingen in de regio Rijnmond bij het vormgeven van nieuw ondernemerschap en ondernemerschaponderwijs.

MBMZ betekent "My Business, Mijn Zorg". Het project speelde in op de actuele vraag vanuit de zorg in de regio: op korte/ middellange termijn zou in de regio Rijnmond en omstreken een enorm tekort aan flexibel inzetbare helpenden/verzorgenden op MBO niveau 3 en 4 ontstaan (verwachting tekorten als % van het aantal formatieplaatsen binnen 5 jaar: Rijmond 3%, Drechtsteden 18-30%, Haaglanden 12-18%, W-N Brabant 6-12%). Deze verwachting werd ondersteund door onderzoek van Calibris, kenniscentrum voor leren en praktijk in de zorg. Er was een noodzaak voor aanwas van flexibel inzetbaar personeel, waaraan met de huidige instroom in beroepsopleidingen en arbeidsmarkt niet kon worden voldaan. De zorgvraag was o.m. afkomstig van Laurens Zorg & Wonen, één van de grootste zorginstellingen in regio Rijnmond en deze stelling werd onderkend door meerdere zorginstellingen. Om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen, zag Laurens goede mogelijkheden voor de inzet van Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-ers) in de zorg en de inbedding daarvan in bestaande structuren.

AANLEIDING:

PARTNERS:

ROC Albeda College,
Zadkine College,
Laurens,
Care4Care,
Kamer van Koophandel Rotterdam,
Stichting Kenniscentrum PRO WORK.
 

(My Business, Mijn Zorg).

JAAR:
2010 - 2012

MBMZ

bottom of page