top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

Lead:
Jaitek Tecnología y Formación,
(ES)

DC Center Dariusz Cegliński,
(ES)
Stichting Kenniscentrum Pro Work
(NL)

PARTNERS:

RESULTATEN:

 •  ​Enquête en SWOT analyse

 •  Studenten volgsysteem

 •  Goede voorbeelden verzamelen

 •  Ontwikkelen van e-learning patronen en platforms

 •  Ontwikkelde materialen inzetten

 •  Publiceren van website

 •  Presenteren van goede voorbeelden voor disseminatie

 •  Publicatie van project resultaten (online brochure) voor disseminatie.

Te weinig mogelijkheden voor studenten met speciale behoeften of met leerproblemen om inclusieve educatie te volgen.

AANLEIDING:

De leerlingen die inclusief onderwijs genieten, hebben als noodzaak, dat zij dezelfde klassikale omgeving hebben als andere studenten en ook hetzelfde onderwijs curriculum delen, maar toch leren ze trager in vergelijking met hun leeftijdgenoten. Deze studenten moeten speciaal worden ondersteund om dezelfde informatie in dezelfde klassen of workshops leren. Tegenwoordig wordt er ook steeds vaker e-learning materiaal in het onderwijs gebruikt. Wanneer we rekening houden met hun leertempo, is het noodzakelijk om e-learning materialen voor hen gebruiken, wat aangepast kan worden aan hun leerpatroon en -snelheid. In dit project willen we de goede voorbeelden van e-learning materialen, die in verschillende scholen en landen van de partnerorganisaties uitgebracht zijn, delen. Door gebruik te maken van goede voorbeelden, zullen er 16 nieuwe e-learning objecten, 10 materialen voor lessen in het beroepsonderwijs en 6 materialen voor algemene lessen geproduceerd worden.

DOELSTELLINGEN:

JAAR:
2013 - 2015

ELFIE

E-learning in beroepsopleidingen voor studenten met leermoeilijkheden in inclusief onderwijs.

 • Enquête en SWOT analyse

 • Studenten volgsysteem

 • Goede voorbeelden verzamelen

 • Ontwikkelen van e-learning patronen en platforms

 • Ontwikkelde materialen inzetten

 • Publiceren van website

 • Presenteren van goede voorbeelden voor disseminatie

 • Publicatie van project resultaten (online brochure) voor disseminatie.

RESULTATEN:

AANLEIDING:

Te weinig mogelijkheden voor studenten met speciale behoeften of met leerproblemen om inclusieve educatie te volgen.

De doelstellingen van het project omvatten onder meer het verbeteren van betrokkenheid en publieke participatie door middel van innovatieve online modules, het bieden van kansen voor kennisuitwisseling en discussie in landbouw- en techniekopleidingen, het versterken van de bijdrage van (MBO) scholen aan de Green Deal-doelstellingen, en het vergroten van de democratische competenties van docenten en studenten om de 'groene' transformatie van hun beroepsveld te bevorderen.

DOELSTELLINGEN:

PARTNERS:

Lead:
Jaitek Tecnología y Formación,
(ES)

Stichting
Kenniscentrum Pro Work,
(NL)

DC Center Dariusz Cegliński,
(ES)

E-learning in beroepsopleidingen voor studenten met leermoeilijkheden in inclusief onderwijs.

JAAR:
2013 - 2015

ELFIE

bottom of page