top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’


Lead:
ALFA College,
(NL)

Workability Europe, Interconnect,
SALO AG,
De Drie Ankers,
(NL)
Stichting Kenniscentrum PRO WORK
(NL)
 

PARTNERS:

RESULTATEN:

 • Training, coaching en consulting van 15-30 professionals die werken met en voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (jongeren zonder opleiding, mensen met een beperking, drugs verslaafden etc.), afkomstig van bovengenoemde Surinaamse instellingen/semioverheid;

 • Kennisontwikkeling en institutionele versterking van minimaal 10-15  sociaal, maatschappelijke organisaties in Suriname ter versterking van de re-integratie activiteiten en samenwerking;

 • Opzet van een expert netwerk tussen job coaches (mensen die participeren in het project), peer-consultants (jobcaoches met een extra taak) en externe deskundigen (psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers etc.);

 • Arbeidsintegratie voor 30 mensen, door middel van het realiseren van arbeid naar vermogen voor mensen met een beperking, binnen de reguliere arbeidsmarkt;

 • Samenwerking bevorderen tussen Surinaamse instellingen onderling, tussen instellingen en overheid, tussen instellingen en werkgevers en instellingen en Nederland;

 • Realiseren van een databank met profielen van mogelijke werkgevers en deelnemers voor de matching van de doelgroep  op de arbeidsmarkt;

 • Kennisportaal voor het versterken en delen van discussies (forum), ervaringen, evenementen, methoden en instrumenten;

 • Lidmaatschap en acceptatie van Surinaamse service providers in wereldwijd netwerk van Workability en speciaal lidmaatschap van Workability Europe;

 • Voorlichtingscampagne gericht op de Surinaamse werkgevers voor bewustwording en betrokkenheid bij de problematiek van arbeidsintegratie van mensen met een beperking.

Op 1 september 2008 is de aanvraag ingediend voor de ontwikkeling van coaches in de Surinaamse samenleving. Met 14 maatschappelijke organisaties en de stichting ‘Drie Ankers’ wordt samengewerkt, omdat bleek dat er grote behoefte was aan goed opgeleide coaches in de Surinaamse samenleving om re-integratieactiviteiten uit te voeren voor mensen in Suriname met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor kan voornamelijk het aantal werkelozen worden teruggedrongen.

AANLEIDING:

Structurele duurzame ontwikkeling en institutionele versterking van de Surinaamse re-integratie activiteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met gebruikmaking en versterking van de bestaande sociale infrastructuur en kennisinstituten.

DOELSTELLINGEN:

JAAR:
2009 - 2011

Coaches @ Work

 • Training, coaching en consulting van 15-30 professionals die werken met en voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (jongeren zonder opleiding, mensen met een beperking, drugs verslaafden etc.), afkomstig van bovengenoemde Surinaamse instellingen/semioverheid;

 • Kennisontwikkeling en institutionele versterking van minimaal 10-15  sociaal, maatschappelijke organisaties in Suriname ter versterking van de re-integratie activiteiten en samenwerking;

 • Opzet van een expert netwerk tussen job coaches (mensen die participeren in het project), peer-consultants (jobcaoches met een extra taak) en externe deskundigen (psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers etc.);

 • Arbeidsintegratie voor 30 mensen, door middel van het realiseren van arbeid naar vermogen voor mensen met een beperking, binnen de reguliere arbeidsmarkt;

 • Samenwerking bevorderen tussen Surinaamse instellingen onderling, tussen instellingen en overheid, tussen instellingen en werkgevers en instellingen en Nederland;

 • Realiseren van een databank met profielen van mogelijke werkgevers en deelnemers voor de matching van de doelgroep  op de arbeidsmarkt;

 • Kennisportaal voor het versterken en delen van discussies (forum), ervaringen, evenementen, methoden en instrumenten;

 • Lidmaatschap en acceptatie van Surinaamse service providers in wereldwijd netwerk van Workability en speciaal lidmaatschap van Workability Europe;

 • Voorlichtingscampagne gericht op de Surinaamse werkgevers voor bewustwording en betrokkenheid bij de problematiek van arbeidsintegratie van mensen met een beperking.

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Structurele duurzame ontwikkeling en institutionele versterking van de Surinaamse re-integratie activiteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met gebruikmaking en versterking van de bestaande sociale infrastructuur en kennisinstituten.

Op 1 september 2008 is de aanvraag ingediend voor de ontwikkeling van coaches in de Surinaamse samenleving. Met 14 maatschappelijke organisaties en de stichting ‘Drie Ankers’ wordt samengewerkt, omdat bleek dat er grote behoefte was aan goed opgeleide coaches in de Surinaamse samenleving om re-integratieactiviteiten uit te voeren voor mensen in Suriname met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor kan voornamelijk het aantal werkelozen worden teruggedrongen.

AANLEIDING:

PARTNERS:

Lead:
ALFA College
(NL)
Workability Europe, Interconnect,
SALO AG,
De Drie Ankers,
(NL)
Stichting Kenniscentrum PRO WORK
(NL)

JAAR:
2009 - 2011

COACHES @ WORK

bottom of page