top of page
OVER STICHTING KENNISCENTRUM PRO WORK...

Stichting Kenniscentrum PRO WORK bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (significante) afstand tot de arbeidsmarkt, geschoolde werknemers en andere doelgroepen, die behoefte hebben aan coaching, training en begeleiding in een breed scala van sectoren en thema's zowel nationaal als internationaal. PRO WORK is actief in sectoren als ICT, milieu, economie, gezondheidszorg en technologie met centraal onderwerpen als duurzaamheid, sociale werkvoorziening, sociale inclusie, ondernemerschap, talentontwikkeling van jongeren, werkloosheid en diversiteitsmanagement.

"De oorsprong van de naam PRO WORK komt terug in het motto van de stichting : PRO WORK, together it works!" 


Theo Grefkens | Oprichter en Directeur Stichting Kenniscentrum Pro Work

                                          

DOELSTELLINGEN

De belangrijkste doelstellingen van PRO WORK zijn in het bijzonder:

  1. De loopbaanontwikkeling bevorderen van degenen, die behoefte hebben aan (beroeps)onderwijs en opleiding, coaching en begeleiding;

  2. Kwetsbare groepen de kans geven om de arbeidsmarkt te laten betreden;

  3. Ontwikkelingen en implementeren van innovaties op het gebied van (beroeps)onderwijs en opleiding.

PROJECTEN & RESULTATEN

PRO WORK als een zogenaamd 'centre of excellence', is een openbare instelling en heeft een onafhankelijke entiteit. PRO WORK is opgericht in Nederland als resultaat van een aantal grote nationale en internationale projecten. Ook heeft PRO WORK ervaring met de ontwikkeling van kwaliteitsstructuren voor verschillende projecten en beroepsgroepen via een breed scala aan methoden, instrumenten en technieken, zowel op operationeel als politiek niveau.

SAMENWERKING

PRO WORK werkt vaak samen met een consortium van organisaties, regionale opleidingscentra, de overheid (lokaal, regionaal, nationaal, Europees), vertegenwoordigers van sectoren, andere kenniscentra en kent een grote verscheidenheid aan doelgroepen. Ook is de stichting betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van innovaties op het gebied van (beroeps)onderwijs en -opleidingen. PRO WORK biedt een brede professionele aanpak, die structurele innovatie realiseert op een vraaggestuurde manier.

bottom of page