top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum PRO WORK bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (significante) afstand tot de arbeidsmarkt, geschoolde werknemers en andere doelgroepen, die behoefte hebben aan coaching, training en begeleiding in een breed scala van sectoren en thema's zowel nationaal als internationaal. PRO WORK doet dit middels verschillende nationale en internationale projecten en werkzaamheden en is actief in sectoren als ICT, milieu, economie, gezondheidszorg en technologie met centraal onderwerpen als duurzaamheid, sociale werkvoorziening, sociale inclusie, ondernemerschap, talentontwikkeling van jongeren, werkloosheid en diversiteitsmanagement.

OVER PRO WORK

De belangrijkste doelstellingen van PRO WORK zijn in het bijzonder:
 

 • De (loopbaan)ontwikkeling bevorderen van diegenen, die behoefte hebben aan (beroeps)onderwijs/opleiding, training, coaching en begeleiding;

 • Kwetsbare groepen te versterken en hen de kans te geven om op deze manier de arbeidsmarkt te laten betreden;

 • Ontwikkelingen en innovaties implementeren binnen het (beroeps)onderwijs en/of arbeidsmarkt

DOELSTELLINGEN

PRO WORK kan worden beschouwd als een zogenaamd 'centre of excellence', aangezien wij een openbare instelling zijn met een onafhankelijke entiteit. PRO WORK is opgericht in Nederland als resultaat van een aantal grote nationale en internationale projecten. Ook heeft PRO WORK ervaring met de ontwikkeling van kwaliteitsstructuren binnen verschillende projecten en beroepsgroepen via een breed scala aan methoden, instrumenten en technieken, zowel op operationeel als politiek niveau.

PROJECTEN & RESULTATEN

PRO WORK werkt vaak samen met een consortium van organisaties, regionale opleidingscentra, de overheid (lokaal, regionaal, nationaal, Europees), vertegenwoordigers van sectoren. Wij kennen veel andere (Europese) kenniscentra focussen ons op een grote verscheidenheid aan doelgroepen. Ook is de stichting betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van innovaties op het gebied van (beroeps)onderwijs en -opleidingen. PRO WORK biedt een brede professionele aanpak, die structurele innovatie realiseert op een vraag gestuurde manier.
 

SAMENWERKING

Project activiteiten

De oorsprong van de naam PRO WORK komt terug in het motto van de stichting

"PRO WORK, together it works!”

Theo Grefkens | Oprichter Stichting Kenniscentrum Pro Work 

DOELSTELLINGEN

De belangrijkste doelstellingen van PRO WORK zijn in het bijzonder:
 

 • De (loopbaan)ontwikkeling bevorderen van diegenen, die behoefte hebben aan (beroeps)onderwijs/opleiding, training, coaching en begeleiding;

 • Kwetsbare groepen te versterken en hen de kans te geven om op deze manier de arbeidsmarkt te laten betreden;

 • Ontwikkelingen en innovaties implementeren binnen het (beroeps)onderwijs en/of arbeidsmarkt

PRO WORK werkt vaak samen met een consortium van organisaties, regionale opleidingscentra, de overheid (lokaal, regionaal, nationaal, Europees), vertegenwoordigers van sectoren. Wij kennen veel andere (Europese) kenniscentra focussen ons op een grote verscheidenheid aan doelgroepen. Ook is de stichting betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van innovaties op het gebied van (beroeps)onderwijs en -opleidingen. PRO WORK biedt een brede professionele aanpak, die structurele innovatie realiseert op een vraag gestuurde manier.

SAMENWERKING

PROJECTEN & RESULTATEN

PRO WORK kan worden beschouwd als een zogenaamd 'centre of excellence', aangezien wij een openbare instelling zijn met een onafhankelijke entiteit. PRO WORK is opgericht in Nederland als resultaat van een aantal grote nationale en internationale projecten. Ook heeft PRO WORK ervaring met de ontwikkeling van kwaliteitsstructuren binnen verschillende projecten en beroepsgroepen via een breed scala aan methoden, instrumenten en technieken, zowel op operationeel als politiek niveau.

Stichting Kenniscentrum PRO WORK bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (significante) afstand tot de arbeidsmarkt, geschoolde werknemers en andere doelgroepen, die behoefte hebben aan coaching, training en begeleiding in een breed scala van sectoren en thema's zowel nationaal als internationaal. PRO WORK doet dit middels verschillende nationale en internationale projecten en werkzaamheden en is actief in sectoren als ICT, milieu, economie, gezondheidszorg en technologie met centraal onderwerpen als duurzaamheid, sociale werkvoorziening, sociale inclusie, ondernemerschap, talentontwikkeling van jongeren, werkloosheid en diversiteitsmanagement.

OVER STICHTING KENNISCENTRUM PRO WORK

De oorsprong van de naam PRO WORK komt terug in het motto van de stichting

   "PRO WORK, together it works!”

Theo Grefkens | Oprichter Stichting Kenniscentrum Pro Work 

Stichting Kenniscentrum PRO WORK bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (significante) afstand tot de arbeidsmarkt, geschoolde werknemers en andere doelgroepen, die behoefte hebben aan coaching, training en begeleiding in een breed scala van sectoren en thema's zowel nationaal als internationaal. PRO WORK doet dit middels verschillende nationale en internationale projecten en werkzaamheden en is actief in sectoren als ICT, milieu, economie, gezondheidszorg en technologie met centraal onderwerpen als duurzaamheid, sociale werkvoorziening, sociale inclusie, ondernemerschap, talentontwikkeling van jongeren, werkloosheid en diversiteitsmanagement.

OVER STICHTING KENNISCENTRUM
PRO WORK

De belangrijkste doelstellingen van PRO WORK zijn in het bijzonder:
 

 • De (loopbaan)ontwikkeling bevorderen van diegenen, die behoefte hebben aan (beroeps)onderwijs/opleiding, training, coaching en begeleiding;

 • Kwetsbare groepen te versterken en hen de kans te geven om op deze manier de arbeidsmarkt te laten betreden;

 • Ontwikkelingen en innovaties implementeren binnen het (beroeps)onderwijs en/of arbeidsmarkt

DOELSTELLINGEN

PRO WORK kan worden beschouwd als een zogenaamd 'centre of excellence', aangezien wij een openbare instelling zijn met een onafhankelijke entiteit. PRO WORK is opgericht in Nederland als resultaat van een aantal grote nationale en internationale projecten. Ook heeft PRO WORK ervaring met de ontwikkeling van kwaliteitsstructuren binnen verschillende projecten en beroepsgroepen via een breed scala aan methoden, instrumenten en technieken, zowel op operationeel als politiek niveau.

PROJECTEN & RESULTATEN

PRO WORK werkt vaak samen met een consortium van organisaties, regionale opleidingscentra, de overheid (lokaal, regionaal, nationaal, Europees), vertegenwoordigers van sectoren. Wij kennen veel andere (Europese) kenniscentra focussen ons op een grote verscheidenheid aan doelgroepen. Ook is de stichting betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van innovaties op het gebied van (beroeps)onderwijs en -opleidingen. PRO WORK biedt een brede professionele aanpak, die structurele innovatie realiseert op een vraag gestuurde manier.

SAMENWERKING

Project activiteiten