top of page

E-BIKE

JAAR: 2011 – 2013

INTERNATIONAAL

PARTNERS: Syntra West, ETRA, INNOVAM, Vilniaus Jeruzales labour market training centre, PETROC, TEC, Colegiul Tehnic Henri Coanda Timisaora, EKOLO, Stichting Kenniscentrum PRO WORK.

AANLEIDING: De E–bike promoten over heel Europa door dealers, technici, importeurs en reparateurs om zo meer E–bikes te verkopen aangezien dit een duurzaam vervoersmiddel is en er tot dan toe nog te weinig gebruik van wordt gemaakt in Europa.

DOEL: Het ontwikkelen, aanpassen en verfijnen van een nieuwe en succesvolle benaderingen om de fiets en elektrische fiets in het bijzonder te promoten. En doormiddel van een goede opleiding in Europa en transnationale train-tot-trainer activiteiten, studiebezoeken en werkoverleg in de betrokken partnerlanden, de kennis en de expertise inzake elektrische fietsen onder dealers, reparateurs en opleidingen te verhogen. In de betrokken partnerlanden waarin fietstraining niet waren ontwikkeld is ook de expertise met betrekking tot conventionele fietsen gedeeld.

RESULTATEN:

 Europese wetgeving realiseren verbonden aan het gebruik en de verkoop van de elektrische fiets;

  •  Het uitvoeren van een vergelijkend onderzoek naar en inventarisatie van fietstraining en het gebruik van (e-) fietsen in de betrokken partnerlanden;

  •  Uitbreiding van bestaande competentieprofielen met specifieke bevoegdheden ten aanzien van de reparatie en de verkoop van de elektrische fiets;

  •  Op basis van onderzoek, de wetgeving en het competentieprofiel die zijn vastgesteld, het verfijnen/aanpassen/uitbreiden van bestaande lesmateriaal in de betrokken partnerlanden;

  •  Overdracht van training voor het onderhouden van fietsen voor betrokken partnerlanden, die minder ervaren zijn in de materie;

  •  Overdracht en het delen van de opgedane kennis in dit partnerschap project ten opzichte van alle partnerorganisaties van train-tot-trainer activiteiten en studiebezoeken.

Meer Info?

bottom of page