top of page

DUURZAAMHEID

JAAR: 2002 – 2005

 

NATIONAAL

 

PARTNERS: ROC Alfa college, ROC Noorderpoort college, ROC Friese Poort college, ROC Arcus, NUON, Essent, Technocentrum Ede, CJ Techniek, Ecofys, Bureau Dakadvies, SOM (Stichting Kenniscentrum PRO WORK), Intechnium, Kenteq.

 

AANLEIDING: Zowel binnen het bedrijfsleven als binnen het beroepsonderwijs bestond een grote behoefte aan goede praktijkopdrachten v.w.b. duurzaamheid binnen technische opleidingen. Zeker met de komst van de destijds nieuwe kwalificatiestructuur was de behoefte aan competentiegerichte opleidingsstructuren groot. Ook is er in 2006 een nieuwe wet ingevoerd ‘Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)' genaamd en met deze wet steeg de vraag naar vakbekwaam personeel en de aandacht in de maatschappij voor de milieuwetten en regelgeving.

 

DOEL: Middels dit project is er een basis gelegd voor een langdurige ontwikkeling en een bewustzijnsproces van duurzame energiebronnen. Uiteraard vormde het opleiden van vakbekwaam personeel een essentieel onderdeel van deze ontwikkelingen.

 

RESULTATEN: Inventarisatie opleidingswensen voor deze sector; Didactisch concept voor opleidingen ontwikkeling in de duurzame technische sector; Ontwikkeling informatie bulletin over duurzaamheid; Ontwikkeling ICT leermiddelen voor studenten binnen deze sector; Ontwikkeling leermiddelen algemeen; Kennisuitwisseling Platform Duurzaam.

bottom of page