top of page

TEEN

TEchnology for young ENtrepreneurs

JAAR: 2013 - 2015

INTERNATIONAAL

PARTNERS: Provincia di Pesaro e Urbino, A.N.F.E – Deligazione Regionale Sicilia, Nevsehir Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi, UGDYMO PLETOTES CENTRAS, Confederacion de Asociaciones Empresariables de Burgos, Incubadora D. Dinis, Mednarodna Fakulteta za Druzbena in Poslovne Studije, Uniwersytet Slaski w Katowicach, West Lothian College, Stichting Kenniscentrum Pro Work

AANLEIDING:I.v.m. de economische en financiële crisis in de EU is er meer behoefte aan jongeren die zich ontwikkelen op het gebied van ondernemerschap.

DOEL:Het bevorderen van ondernemerschapcompetenties bij jongeren (Euntrepreneurs 2020 EU) en hoe ICT kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve tools en ‘best practices’ van andere landen.

RESULTATEN:Allereerst zullen de partners de gegevens van de huidige verspreiding van hun eerder ontwikkelde ondernemerschapmethoden en technieken in kaart brengen (met gebruik van een gemeenschappelijk model voor het analyseren van de huidige ICT-hulpmiddelen en didactische materialen voor het bevorderen van de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden). Dan zullen -gezamenlijk met alle partners- mogelijke verbeteringen worden aangebracht in de bestaande methoden en uiteindelijk zorgen dat jongeren ze gaan inzetten als nieuwe en effectieve methoden en instrumenten om ondernemerschapcompetenties onder de knie te krijgen. 

Meer Info?

Facebook

Duurzaamheid/Techniek
bottom of page