top of page

SPEED you UP

Picture 1.png

JAAR: 2019 - 2022

INTERNATIONAAL

PARTNERS:

LP1 – Arteveldehogeschool (BE), Ville d'Amiens (FR), Economisch Huis Oostende (BE), Stadsbestuur Sint-Niklaas (BE), WSX Enterprise (UK), Stichting Kenniscentrum Pro Work (NL), Stad Gent (BE), Association des Centres Sociaux de Wattrelos (FR), Bournemouth University (UK), Devon Mind (UK), Centre Social Salengro (FR), Digital Peninsula Network Ltd (UK), Jong Ondernemen (NL).


AANLEIDING: 

Verhogen van de ontwikkeling en toepassingen voor sociale innovatie om efficiëntere en effectievere lokale diensten te creëren om de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen in het 2 Zeeën-gebied aan te pakken.

Het aantal jongeren (15-24 jaar) dat niet werkt, onderwijs of opleiding (NEET) blijft aanzienlijk in het 2Seas-gebied (ca. 10%) (behalve Nederland), met percentages in de steden die bij dit project betrokken zijn, ruim boven de 15 %. Een aanzienlijk deel van deze jongeren is voortijdig van school gegaan en heeft moeite om een ​​duurzame baan te vinden. Er is een discrepantie tussen het onderwijssysteem, de arbeidsmarkt en de realiteit van kwetsbare jongeren. Voor sommige jongeren leidt dit tot demotivatie, verlies van zelfvertrouwen en uiteindelijk schooluitval en werkloosheid, met op lange termijn negatieve gevolgen voor hun toekomst en samenleving. Bestaande oplossingen zijn gefragmenteerd, richten zich voornamelijk op ‘genezing’ en leiden niet tot nauwere samenwerking tussen belangrijke belanghebbenden of substantiële systeemwijzigingen. Onze uitdaging is om een ​​duurzame verschuiving naar een preventiemethode te ontwikkelen om aan de behoeften van de doelgroep te voldoen en tegelijkertijd aan de eisen te voldoen en

regelgeving van alle belanghebbenden.

SPEED you Up-doelstellingen zijn:

Het algemene doel is om het aantal (risicovolle) NEET's te verminderen door hun inzetbaarheid te verbeteren via een gezamenlijk gecreëerd ondernemerschapsprogramma dat ondernemersvaardigheden verbetert. We zullen hubs voor ondernemers creëren, zowel op middelbare scholen met een groot aantal risico-NEET-leerlingen als in lokale gemeenschappen met een groot aantal moeilijk te bereiken NEET's. Vanuit deze hubs ontwikkelen en creëren jongeren pop-ups die beantwoorden aan de specifieke behoeften van de achtergestelde gemeenschappen waarin ze wonen of naar school gaan. We willen hun ondernemersvaardigheden vergroten, evenals hun zelfrespect en motivatie. Door middel van deze innovatieve co-gecreëerde dienst willen we 800 risico-NEET's inzetten, wat leidt tot een toename van 25% van deze risico-NEET's die in het onderwijs blijven of (zelfstandige) arbeid worden, en 800 NEET's, wat leidt tot een 25 % toename van deze NEET's die zich (her) wenden tot onderwijs, opleiding of (zelfstandige) arbeid. Dit zal de kosten voor scholen, welzijnsorganisaties en arbeidsbemiddelingsdiensten verlagen.

Resultaten:

De tastbare resultaten van het SPEED you UP-project staan hieronder vermeld;

• Pilots voor ondernemershubs waarin NEET-jongeren die risico lopen (+15 jaar) pop-ups maken vanuit de middelbare school samen met lokale belanghebbenden.

• Pilots van ondernemershubs waarin NEET-jongeren (15-24 jaar) samen met lokale belanghebbenden gemeenschapsgerichte pop-ups maken.

• Een haalbaarheidsstudie naar de voortzetting van de SPEED-You-UP-aanpak, inclusief een duidelijk businessplan voor toekomstige gebruikers.

 

• Pilots van een trainingsprogramma voor nieuwe steden / regio's die de SPEED-You-UP-ondernemershubs zullen implementeren.

Meer info?: https://speed-you-up.org

bottom of page