top of page

ONTWIKKELING LESMATERIAAL & DATABASES

PRO WORK ontwikkelt lesmateriaal en educatieve databases. Het lesmateriaal wordt ontwikkeld vanuit samenwerkingsverbanden en contacten met het onderwijsveld voor diverse sectoren. De databases worden gecreëerd aan de hand van de wensen van de opdrachtgever en een database kan met of zonder verschillende soorten lesmateriaal worden opgeleverd.

Aangezien PRO WORK in talloze (inter)nationale onderwijsprojecten betrokken is (geweest) op tal van verschillende gebieden (techniek, ondernemerschap, duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid etc), heeft PRO WORK een zeer uitgebreid pakket aan (online) lesmateriaal kunnen ontwikkelen en samenstellen en biedt PRO WORK dit tevens aan aan verschillende geïnteresseerde onderwijs-, maatschappelijke- en welzijnsinstanties binnen en buiten Nederland. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van de digitale leermiddelenbank voor de Sociale Werkvoorziening in Nederland.      
Klik hier voor meer informatie.

bottom of page