top of page

ONO

Onderwijs Netwerk Ondernemen

JAAR: 2010 - 2012

NATIONAAL

PARTNERS: Scalda, Archipel Scholen, ROC Westerschelde, Reynaert College, Zwin College, Edu Delta Goes, Nehalennia, NV Economische Impuls, Rabobanken Zeeuws Vlaanderen, Junior Kamer Zeeuws Vlaanderen, Gemeente Hulst, Ondernemersvereniging Hulst, Kamer van Koophandel Zeeland, Stichting Kenniscentrum PRO WORK.

AANLEIDING: Gekozen is voor vernieuwing van deels bestaande netwerken (zoals de samenwerking tussen ROC’s en het UWV Werkplein) en uitbreiding van deze netwerken met nieuwe netwerken. Er bleek namelijk behoefte aan intensivering, professionalisering en formalisering van samenwerking tussen ROC’s, het UWV Werkplein, de Kamer van Koophandel, ondernemers en Stichting Kenniscentrum PRO WORK. Hierdoor kon er gebruik gemaakt worden van de kennis, materialen en infrastructuur van de Stichting Jong Ondernemen (JO). JO nam echter niet deel als partner in het project, maar had zich bereid verklaard een klankbordfunctie te vervullen.

DOEL: Het stimuleren, implementeren en structureel inbedden van ondernemerschap in het beroepsonderwijs waarbij de focus ligt op de samenhang van, en de kansen voor het ROC deeltijd onderwijs, in combinatie met beroepsontwikkeling, ondernemerschap en praktijkervaring voor volwassenen en de profilering vanuit de UWV werkpleinen (de centrale ontmoetingsplek voor volwassenen, bedrijfsleven en onderwijs).

RESULTATEN:

  •  Herinrichting / ontwikkeling van deeltijdberoepsopleidingen in verschillende sectoren door integratie van de JO methodiek, beroepsvorming en praktijkervaring;

  •  Training van onderwijspersoneel;

  •  Promotie van aanbod en werving van deelnemers middels UWV werkpleinen;

  •  Structurele samenwerking van ROC’s, ondernemers, het UWV (regionaal) en de Kamer van Koophandel (regionaal) bij de vormgeving, inhoud en afstemming van het aanbod van deeltijdberoepsopleidingen. 

bottom of page