top of page

MEDISCH TECHNICUS

JAAR: 2005 – 2007

NATIONAAL

PARTNERSROC ALFA College, SVGB, WZTOA, AKZ Groningen, Kenteq (Stichting Kenniscentrum PRO WORK).

AANLEIDING: In de zorgsector nam de behoefte toe naar voldoende gekwalificeerde medische technici voor onderhoud van medisch technische systemen, die elektronica, instrumentenkennis en zorgvragen kunnen combineren. Er was voorheen geen opleiding die tegemoet kwam aan deze vraag naar specialisten.

DOEL: Het innoveren van de opleiding ‘Onderhoudstechnicus Instrumentatie’ door het toevoegen van nieuwe specialistische opleidingselementen in een ICT- georiënteerde leeromgeving waarbij een betere aansluiting ontstaat tussen de beroepspraktijkvorming en de theoretische ontwikkeling.

RESULTATEN:

  •  Operaties binnen zorginstellingen meer kostenefficiënt uitvoeren;

  •  Het versterken van de aansluiting tussen beroepspraktijkvorming en theorie;

  •  Inzet van EVC (Eerder Verworven Competenties) en portfolio methodieken t.b.v. individuele competentiegerichte ontwikkeling;

  •  Het verder ontwikkelen van het ‘concept’ probleem gestuurd onderwijs (PGO);

  •  Het nader definiëren van beroepscompetenties en beroepen (Medisch Technicus);

  •  Het toepassen van innovatieve leermethoden;

  •  Het door een pilot op brede schaal beschikbaar maken van de nieuwe (deel)kwalificaties en lesmaterialen voor de onderwijssector;

  •  Cursorische uitvoering voor zittend personeel binnen zorginstellingen (vergroten employability);

  •  Tegemoet komen aan de vraag van zorginstellingen, namelijk een bredere inzetbaarheid van thans nog onvoldoende opgeleid gekwalificeerd technisch personeel;

  •  Tegemoet komen aan de vraag van leerlingen naar een aantrekkelijke opleiding. 

bottom of page