top of page

INTERNATIONALE MOBILITEIT ONDERWIJSSECTOR

 

​PRO WORK plant, begeleidt en onderzoekt mogelijkheden tot internationale mobiliteit in het onderwijs (primair-, secundair-, MBO- en hoger onderwijs).


Door het enorme netwerk waar PRO WORK over beschikt is de stichting uitermate geschikt om te worden ingezet bij het begeleiden van partners uit het buitenland bij hun internationale mobiliteit naar Nederland en andersom. Voorbeelden zijn:

  •  Een groep pedagogische werknemers werkzaam in de kinderopvang uit een ander Europees land, geïnteresseerd in de structuur, uitvoering en wet- en regelgeving omtrent de kinderopvang in Nederland;

  •  Een groep Europese schooldirecteuren met belangstelling voor het Nederlandse onderwijssysteem binnen het Nederlands primair onderwijs;

  •  Een groep technische proffesionals uit Europa onderzoekt de Nederlandse markt aangaande technische innovaties omtrent duurzame energie;

  •  Een groep MBO docenten uit een ander Europees land, die meer te weten willen komen over de Europese stand van zaken omtrent innovaties in het onderwijs (e-learning, flipped classroom, blended learning etc).

bottom of page