top of page

INSPECTEREN ADVIES 

JAAR: 2006 – 2008

NATIONAAL

PARTNERS: ROC Friese Poort, CJ Techniek, UNETO VNI, ROC Twente, OTIB, CVPO, Kenteq (Stichting Kenniscentrum PRO WORK).

AANLEIDING: Jarenlang bestond er alleen een APK keurmeester voor de automobiel industrie, waar voertuigen worden getest aan de hand van veiligheids- en milieueisen. Aangezien dit nog niet bestond voor woningen, zou hier een kans liggen om deze APK keuring ook op het gebied van woningen te gaan hanteren. Zeker omdat er een kloof bleek te zijn tussen de aanwezige kennis in het bedrijfsleven en in het beroepsonderwijs op het gebied van basiskennis van gebouwgebonden dossiers. Daarom was het nodig om met name op veiligheidsgebied, maar ook voor wat betreft duurzaamheid een opleiding te ontwikkelen genaamd ‘APK voor woningen’ waarbij deelnemers projecten gaan uitvoeren, leren inspecteren en adviseren op dit gebied. Zodoende worden woningen veiliger gemaakt en wordt ook onnodige uitstoot tegen gegaan.

DOEL: De kennisuitwisseling tussen installatietechnische bedrijven en het beroepsonderwijs tot stand brengen en in stand houden. In het bijzonder voor wat betreft het beoordelen van de technische staat van gebouwinstallaties en tevens voor energieprestaties in het algemeen. En middels dit project een innovatief opleidingspakket (inclusief deelkwalificaties) ontwerpen binnen de vrije ruimte van de Kwalificatiestructuur Installatie en/of Elektro binnen de MBO instellingen.

RESULTATEN:

  •  Het ontwikkelen van een innovatief opleidingspakket (deelkwalificatie) in de vrije ruimte van de Kwalificatiestructuur Installatie en/of Elektro;

  •  Het attractief en toegankelijk maken van deze deelkwalificatie (alsmede het vak) door gebruik te maken van ICT-hulpmiddelen;

  •  Het voorkomen van een tekort aan gekwalificeerde ‘APK- keurmeesters’ en ‘EPA-U-adviseurs’;

  •  Het implementeren van de nieuwe deelkwalificatie in het opleidingenprogramma van de 7 deelnemende ROC’s;

  •  Het door de consortiumpartners landelijk dissemineren van de nieuwe deelkwalificatie en de projectresultaten;

  •  Het creëren van een platform voor onderwijsinstituten, bedrijven en leerlingen om informatie over de deelkwalificatie en de vakgebieden ‘APK-keurmeester’ voor gebouwen en ‘EPA-U-adviseur’ uit te wisselen, zoals ontwikkeling op het gebied van gebouwgebonden installaties (innovaties) en veranderende wet- en regelgeving. 

bottom of page